پروژه های درس روش تحقیق

روش تحقیق بررسی کاربردی نقش تبلیغات در وسایل ارتباط جمعی و تاثیر آن در معرفی محصول

عنوان مقاله روش تحقیق بررسی کاربردی نقش تبلیغات در وسایل ارتباط جمعی و تاثیر آن در معرفی محصول فهرست مطالب روش تحقیق بررسی کاربردی نقش تبلیغات در وسایل ارتباط جمعی و تاثیر آن در معرفی محصول مقدمه : فصل اول: كليات تحقيق 1-1- مقدمه پژوهش: 2-1- بيان مسئله: 3-1- اهميت و ضروت پژوهش: 4-1- اهداف پژوهش: 5-1- فرضيه هاي تحقيق الف) فرضيه اصلي ...

روش تحقیق بررسی میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل

عنوان مقاله روش  تحقیق بررسی میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل فهرست مطالب روش تحقیق بررسی میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل چكيده تحقيق : فرضيه تحقيق : مقدمه : پيشگيري : كتلر مي گويد در اين زمينه گلاتون چنين مي گويد : 2-موضوع تحقيق : 3-فايده ، هدف و اهميت تحقيق : 4-فرضيه تحقيق : 5-تعريف اصطلاحات و ...

روش تحقیق مطالعه و بررسی بهسازی نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسلامی

عنوان مقاله روش تحقیق مطالعه و بررسی بهسازی نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسلامی فهرست مطالب روش تحقیق مطالعه و بررسی بهسازی نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسلامی چكيده تحقيق پيشگفتار بخش اول كليات مقدمه مالك ، مدبر ، مربي ، قيم ، منعم موضوع تحقيق بهسازي نيروي انساني در چارچوب مديريت اسلامي تعريف موضوع اهميت تحقيق ) منافع اجتماعي ) منافع اقتصادي منافع براي جهان اسلام اهداف تحقيق : فرضيه هاي تحقيق : تعريف واژه ها انگيزش بهسازي سيستم بهره وري تقوا شرح صدر ...

روش تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین

عنوان مقاله روش تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین فهرست مطالب روش تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین چكيده كليد واژه‌ها: مقدمه: روش پژوهش ابزار پژوهش پرخاشگری روانشناختی حمله جسمانی: زورگویی جنسی: آسیب و صدمه: نتایج 6- بحث و نتيجه گيري: ملاحظه های اخلاقی و محدودیت ها پيشنهادهاي پژوهش: قدردانی منابع: فهرست جداول و نمودارها جدول 1 : مقايسه اختلاف ميانگين پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و ...

روش تحقیق پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان ۳ تا ۶ سال کودکستان

عنوان مقاله روش تحقیق  پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3 تا 6 سال کودکستان فهرست مطالب روش تحقیق پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان 3 تا 6 سال کودکستان خلاصه مطالب: مقدمه هدف تحقيق: فرضيه: اهداف کلی: اهداف جزئی: روش کار و گردآوری: نتيجه: بيان مسئله: موضوع تحقيق: مسأله ی تحقيق: پرسش تحقيق: نمونه گيری: جامعه ی آماری: نمونه های انتخابی: نحوه ی پرسش: يافته ها: تصاویر رنگ هاي اصلي و فرعي طراحي اتاق کودک رنگ های خنثی رنگ هاي ...

روش تحقیق، پاورپوینت بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش و به کارگیری خدمات الکترونیکی بانکداری ( مبتنی بر مدل داویس )

عنوان مقاله روش تحقیق، پاورپوینت بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش و به کارگیری خدمات الکترونیکی بانکداری ( مبتنی بر مدل داویس ) بر صنایع خدماتی بانکداری فهرست مطالب روش تحقیق، پاورپوینت بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش و به کارگیری خدمات الکترونیکی بانکداری ( مبتنی بر مدل داویس ) بر صنایع خدماتی بانکداری فصل اول : كليات مقدمه بیان مساله سابقه وپیشینه تحقیق چارچوب نظري تحقيق مدل مفهومی تحقیق اهداف تحقیق هدف كلي: اهداف ...

روش تحقیق مشارکت سیاسی زنان در دو دوره زمانی

عنوان مقاله پروژه روش تحقیق مشارکت سیاسی زنان در دو دوره زمانی ( همراه با 23 برگ فیش تحقیق ) فهرست مطالب پروژه روش تحقیق مشارکت سیاسی زنان در دو دوره زمانی ( همراه با 23 برگ فیش تحقیق ) بخش اول : کلیات فصل اول : تعریف مفاهیم مفهوم مشارکت سیاسی تعریف مشارکت سیاسی _دایره المعارف بین المللی علوم اجتماعی : انواع مشارکت سیاسی معیارهای مورد نظر برای این تقسیم ...

پروژه روش تحقیق بررسی اثرات روحیه در کارآیی کارکنان در بانک صادرات

عنوان مقاله پروژه روش تحقیق بررسی اثرات روحیه در کارآیی کارکنان در بانک صادرات فهرست مطالب پروژه روش تحقیق بررسی اثرات روحیه در کارآیی کارکنان در بانک صادرات فصل اول : مقدمه پژوهش مقدمه1 بيان مسئله واهداف پژوهش2 اهميت وضرورت موضوع پژوهش3 فرضيه هاي پژوهش4 متغييرهاي مورد مطالعه پژوهش6 تعاريف تئوريك متغييرها8 تعاريف واژه ها انگیزش8 الف-روحيه 9 ب-كارايي9 انگیزه مادی و معنوی9 عدالت در پرداخت حقوق و مزایا10 مشاور مدیریت10 روش تحقيق10 قلمرو پژوهش11 فصل دوم : كليات ومباني ...

مقاله بررسی افسردگی و اضطراب در زنان متاهل خانه دار و شاغل

عنوان مقاله + پروژه روش تحقیق بررسی افسردگی و اضطراب در زنان متاهل خانه دار و شاغل پروژه روش تحقیق بررسی افسردگی و اضطراب در زنان متاهل خانه دار و شاغل فهرست مطالب پروژه روش تحقیق بررسی افسردگی و اضطراب در زنان متاهل خانه دار و شاغل بخشی از متن :  مقدمه زن ، پرده نشين سالهاي نه چندان دور ، امروز چنان جايگاه خود را يافته كه ...

پروژه روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

عنوان مقاله پروژه روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی فهرست مطالب پروژه روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی فصل اول : کلیات 1- مقدمه 2- بیان مسئله : 3- نظريه بي هنجاري رابرت مرتن 4- سؤالات تحقيق 5- اهداف پژوهش 6- اهميت وضرورت پژوهش 7- محدوده مطالعاتی پژوهش : فصل دوم : روش جمع آوری ...

روش تحقیق مقایسه بازی های کودکان پیش دبستانی مهد کودک رفته با کودکان پیش دبستانی مهد کودک نرفته دختر و پسر

عنوان مقاله پروژه روش تحقیق مقایسه بازی های کودکان پیش دبستانی مهد کودک رفته با کودکان پیش دبستانی مهد کودک نرفته دختر و پسر فهرست مطالب پروژه روش تحقیق مقایسه بازی های کودکان پیش دبستانی مهد کودک رفته با کودکان پیش دبستانی مهد کودک نرفته دختر و پسر فصل اول : مقدمه پژوهش مقدمه: بيان مسأله : هدف پژوهش اهميت موضوع پژوهش: فرضيه پژوهش تعريف عملياتي متغيرها فصل دوم : پيشينه پژوهش مقدمه : انواع بازي ها تقسيم ...

پروژه روش تحقیق نقد و بررسی عوامل موثر بر فرآیند توسعه جامعه شناسی در ایران

عنوان مقاله پروژه روش تحقیق نقد و بررسی عوامل موثر بر فرآیند توسعه جامعه شناسی در ایران فهرست مطالب پروژه  روش تحقیق نقد و بررسی عوامل موثر بر فرآیند توسعه جامعه شناسی در ایران مقدمه 1 فصل اول: کلیات 4 بیان مسئله 5 ضرورت و اهمیت تحقیق 6 اهداف تحقیق 7 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 8 فصل دوم: بررسی و نقد نظریات مطرح 32 پیشینه تحقیق 33 چارچوب نظری – مقدمه 37 مباحث ...

پروژه روش تحقیق بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل

عنوان مقاله پروژه روش تحقیق بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل فهرست مطالب پروژه روش تحقیق بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل فصل اول مقدمه9 بیان مسئله10 اهمیت و ضرورت تحقیق13 هدف تحقیق14 سوال تحقیق14 فرضیه 14 تعیین متغیرها14 متغیر وابسته14 متغیر مستقل14 متغیر کنترل14 تعریف مفهومی14 تعریف عملیاتی16 فصل دوم(ادبیات تحقیق مقدمه (واژه اضطراب چیست؟)17 ریشه تاریخی اضطراب19 تعاریف عمده در باب اضطراب22 علائم اضطراب23 منشأاضطراب24 شیوه های بیان اضطراب در جوانان25 تبینهای مبتنی بر عوامل فرهنگی- ...

پروژه روش تحقیق بررسی و تحلیل پدیده اجتماعی مد

عنوان مقاله پروژه  روش  تحقیق بررسی و تحلیل پدیده اجتماعی مد فهرست مطالب پروژه  روش تحقیق بررسی و تحلیل پدیده اجتماعی مد فصل اول :كليات مقدمه بيان كلي مسئله تحقيق ضرورت و اهميت تحقيق اهداف تحقيق قلمرو زماني و مكاني تحقيق فصل دوم :چهار چوب نظري پيشينه تحقيق: مد فرهنگ هويت فرهنگي نشانه شناسي و فرهنگ مادي فرهنگ پذيري تهاجم فرهنگي پيشينه ي تهاجم فرهنگي و مد گرايي سن پوشاك وسايل ارتباط جمعي كامپيوتر و اينترنت موسيقي حكومت محل سكونت مباني نظري تحقيق چهار چوب نظري (كاركرد گرايي) فرضيه ...

روش تحقیق مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی

عنوان مقاله روش تحقیق مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی فهرست مطالب  روش تحقیق مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی فصل اول : كليات تحقيق مقدمه بيان مساله اهميت وضرورت هدف از اجرای تحقيق: ـ اهداف كلي: اهداف جزئي .فرضيات يا سوالات تحقيق: تعريف واژه‌ها فصل دوم : پيشينه تحقيق چهار چوب پنداشتي مروري بر مطالعات پيشين مفهوم عقب ماندگي ذهني ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نرخ تورم و بیکاری در ایران

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نرخ تورم و بیکاری در ایران . پروژه بررسی رابطه بین نرخ تورم و بیکاری در ایران تعداد صفحات پروژه : 107 صفحه فایل word قابل ویرایش ========================================= فهرست مطالب عنوان فصل اول- كليات تحقيق 1- مقدمه 2- طرح و بيان مساله 3-اهداف تحقيق 4-اهميت و ضرورت موضوع 5-فرضيات تحقيق (فرض تحقیق) چارچوب نظری آینده تورم و بیکاری 6-تعريف متغيرهاي تحقيق 7- سئوالات تحقيقي 8-محدوديتهاي تحقيق فصل دوم- ادبيات موضوع تاريخچه موضوع شرح موضوع تاثير سياست ...

زنان سرپرست خانواده ، بررسی وضعیت ، مشکلات و موقعیت آنها در جامعه

 زنان سرپرست خانواده ، بررسی وضعیت ، مشکلات و موقعیت آنها در جامعه قیمت :   7500تومان ( هفت هزار و پانصد تومان ) تعداد صفحات: 68( شصت و هشت ) دسته : جامعه شناسی-علوم اجتماعی-روانشناسی نوع فایل: Word توضیحات: مناسب جهت پروژه پایانی فهرست مطالب : فصل اول طرح مسئله اهمیت موضوع سوالات تحقیق   فصل دوم تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله ادبیات نظری نظريات اسلام نظريه‌هاي روانشناسی نظریات جامعه شناسی چارچوب نظری پیشینه تحقیق فرضیات تحقیق   فصل سوم روش تحقیق جامعه آماری محدود مکانی محدود زمانی حجم نمونه نحوه جمع آوری داده ...

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران قیمت :   9500 تومان ( نه هزار و پانصد تومان ) تعداد صفحات: 88  ( هشتاد و هشت ) دسته : حسابداری - مدیریت-اقتصاد نوع فایل: Word توضیحات: مناسب جهت پروژه پایانی فهرست مطالب : فصل اول ) 1-1) مقدمه 1-2) تشريح و بيان موضوع 1-3) فرضيه هاي تحقيق 1-4) ضرورت انجام تحقيق 1-5 ) اهداف اساسي تحقيق 1-6 )مفاهيم و اصطلا حات کليدي   فصل دوم ) 2-1 )مقدمه 2-2) اطلاعات حسابداري ...

بررسی رابطه بین سطح و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی و سلامت روان از دید گاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی

بررسی رابطه بین سطح و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی و سلامت روان از دید گاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی قیمت :   15500 تومان ( پانزده هزار و پانصد تومان ) تعداد صفحات: 177  ( یکصد و هفتاد و هفت ) دسته : جامعه شناسی - علوم اجتماعی -روانشناسی نوع فایل: Word توضیحات: مناسب جهت پروژه پایانی فهرست مطالب : چکیده فصل اول- کلیات پژوهش مقدمه بيان مسأله اهميت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش هدف کلی اهداف جزئی فرضیه کلی فرضیه های ...

شناخت و بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر ارتقاء و بهبود تصمیم گیری مدیران ستادی با مطالعه موردی

شناخت و بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر ارتقاء و بهبود تصميم گيري مديران ستادی با مطالعه موردی قیمت :   10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) تعداد صفحات: 115( صد و پانزده ) دسته : مدیریت نوع فایل: Word توضیحات: قابل ارائه جهت پروژه پایانی فهرست مطالب : چکیده فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 2-1 تبیین موضوع تحقیق 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 4-1 اهداف تحقیق 1-4-1اهداف اصلی تحقیق 2-4-1اهداف فرعی تحقیق 5-1 سوالات تحقیق 1-5-1سوالات اصلی 2-5-1سوالات فرعی 6-1 تبیین فرضیه ...
Translate »