فهرست/چکیده

+

بخشی از متن:
مقدمه: اغلب دانش‌آموزان برای پر کردن اوقات فراغت خود از کامپیوتر استفاده می‌کنند. کامپیوتر یکی از وسایلی است که امروزه در اغلب منازل‌ جایی برای خود باز کرده است و کاربران آن اغلب کودکان، نوجوان و جوانان هستند و چه بسا برخی از والدین طریقه کار کردن با آن را نمی‌دانند و حتی کششی برای آموزش آن ندارند و چه بسا برخی نمی‌دانند فرزندانشان ساعت‌ها پای کامپیوتر چه می‌کنند! دلیل اصلی خانواده‌ها از خرید کامپیوتر و ارتباط با شبکه اینترنت در منزل آموزش است. …
شروع پروژه:
برای شروع ابتدا تعداد ۱۰۰ عدد پرسشنامه را به طور تصادفی بین ۱۰۰ نفر از دانش آموزان مدرسه پخش کردیم. ….
 
به همراه نمودارهای میله ای
 نمودار مستطیلی
 نمودار دایره ای
 نمودار چندبر
 برگ ساقه و  …

======