فهرست/چکیده

+

و اجاره فیلم

 .

مقدمه

نرم افزار ویدئوکلوپ

در این بخش به بررسی کلی سیستم پرداخته شده است و توضیح مختصری از کارهای انجام شده می آید. نرم افزار “  ویدئو کلوپ “  به منظور مدیریت بر سیستم کرایه و اجاره فیلمهای یک ویدئو کلوپ طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی که  به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر در اختیار کاربران قرار می دهد.

قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد ویدئوکلوپها و رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد.

سیستمهای موجود در زمانهای گذشته تماما به صورت دستی بود و این مساله خود موجب بروز اختلالات بسیار زیادی گردیده بود.

در گذشته، عدم وجود استانداردها کار پشتیبانی و نگهداری از سیستم را دچار مشکل می‌نمود .متخصصین سیستم‌های اطلاعاتی به منظور مرتفع‌ساختن مشکلات، به‌ این نتیجه رسیدند که ‌ایجاد و توسعه نرم‌افزار، نیازمند یک روش مهندسی می‌باشد.

هدف این کار، تمرکز بر روی ایجاد تکنیکهای مشترک، متدولوژی‌های استاندارد و ابزارهای خودکار با روشی مشابه روشهای مهندسی سنتی ‌بود.

به دلیل وجود برخی از دلایل ، معمولا شرکتها و ادارات به کندی دست از سیتمهای قدیمی خود بر می دارند و به سمت سیستمهای جدید می روند که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است:

  • هزینه نگهداری نسبتا بالا که البته در برابر مزایای این گونه سیستمها قابل مقایسه با سایر سیستمها دستی نمی باشد.
  • فراهم‌کردن یک ابزار برای یک تحلیل‌گر سیستم مبلغی بین ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ دلار در سال هزینه دارد.
  • چگونگی ارزیابی سازمانها نسبت به برگشت سرمایه آنها
  • بیشترین فواید حاصل از بکارگیری این سیستمها ، در آخرین مراحل چرخه به دست می‌آید
  • مشکلات بهره‌وری
  • عدم توانایی برخی از ابزارها در به اشتراک‌گذاری اطلاعات در میان ابزارهای مختلف
  • مشکل‌بودن فراهم‌آوردن ابزارهای مختلف برای تمام مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی

 

استفاده از این سیستم مکانیزه ویدئوکلوپ مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:

دقت بالا در محاسبه هزینه ها

سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک مشتری یا یک فیلم

جلوگیری از اتفاقات ناگهانی

حذف هزینه های اضافی مانند خرید کاغذ و اخقصاص فضای بایگانی

جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ و زونکن

سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع و . . .

بسیاری از افراد دید بسیار محدودی از نرم افزار دارند و معمولا آن را درک نمی کنند. به خاطر مجازی و نا ملموس بودن نرم افزار، باورهای غلطی بین مردم جا افتاده است. خیلی ها صنعت نرم افزار را بسیار ساده می پندارند و اصلا اهمیتی برای آن قائل نیستند. در کشور ما این موضوع کاملا مشهود است. البته نمی توان از مردم عامی و شاغلین کم سواد در این زمینه انتظار زیادی داشت. اما این موضوع در محیط های دانشگاهی ما نیز بسیار رایج است. به طوری که این رشته را بسیار کم ظرفیت و ساده می دانند.

مهندسی نرم افزار یک نظام مهندسی است که با تمام جنبه های نرم افزاری محصول، از مراحل اولیه تعیین مشخصات سیستم تا نگهداری سیستم، سر و کار دارد. مهندسین نرم افزار اجزای سیستم را وادار به کار می کنند. آنها تئوریها، روش ها و ابزارها را در جاهای مناسبی به کار می گیرند و سعی در تحلیل و تجزیه سیستم نرم افزاری دارند. در یک جمله هدف مهندسی نرم افزار توسعه سیستم های نرم افزاری با کارکرد مناسب و هزینه مناسب است.

.

فهرست مطالب :

مقدمه۵

نرم افزار ویدئوکلوپ….. ۵

روشهای پیاده سازی نرم افزار۱۳

نمودارهای UML 14

فصل اول: شرح سیستم

۱- شرح سیستم موجود۱۷

۱ ـ ۲ ـ شرح وضعیت ویدئو کلوپ۱۷

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ نیروی‌ انسانی‌ موجود۱۷

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ نوع خدمات۱۷

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ سیستم‌ کدگذاری‌ فیلمها۱۸

۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ تجهیزات‌ سخت افزاری موجود در ویدئو کلوپ۱۸

۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ فرایند صدور درخواست فیلم و تحویل ۱۸

۱-۲-۶- سیستم گزارشدهی: هیچگونه سیستم گزارشگیری و گزارشدهی به علت عدم وجود یک سیستم مدون وجود ندارد.       ۱۸

۱-۳ – نیازمندیهای پیاده سازی سیستم ویدئو کلوپ۱۹

الف)نیازهای نرمال۱۹

ب) نیازهای مورد انتظار۱۹

کاربران سیستم ویدئو کلوپ۲۰

ذینفعان نرم افزار.. ۲۱

فصل دوم: بررسی ارتباطات بین جداول و متغیرهای سیستم

مدل پایگاه داده رابطه ای (Relational Database Model24

Data Dictionary: بررسی موجودیتهای نرم افزار۲۷

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Costumers27

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول FilmsMoshakhasat28

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول HistoryTahvil28

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Resaneh28

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Subject29

فصل سوم: رسم نمودارهای Data Flow Diagrams

نمودار فیزیکی فروشگاه ویدئو کلوپ۳۱

نمودارContextx Diagram132

نمودارContextx Diagram233

نمودارDFD زمینه ای فروشگاه ویدئو کلوپ۳۴

نمودار سطح ۱ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ۳۵

نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات کرایه دادن۳۶

نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات پردازش پرداخت۳۷

فصل چهارم:  نمودار جریان مستندات

۶-۱ نمودار جریان مستندات۳۹

فصل پنجم: زبان برنامه نویسی

اهداف طراحی زبان۴۳

تاریخچه۴۳

ویژگی‌ها۴۴

سیستم یکپارچه شده ۴۵

انواع داده۴۵

Boxing و EnBoxing 46

ویژگی‌های جدید در C# 2.046

کلاسهای partial…. 46

Generic‌ها۴۷

کلاس های static.. 47

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع۴۷

Delegate‌های ناشناس ۴۸

Delegate covariance and contravariance48

نوع داده Nullable.. 48

فصل ششم: نمودار Use Case و سناریو

۶-۱- Use case چیست؟۵۱

۶-۲- Actor چیست؟ ۵۲

۶-۳- دیاگرام use case چیست؟۵۲

۶-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟۵۲

۶-۵- شناسائی Actor های سیستم۵۳

۶-۵-۱- Actor کاربر۵۳

۶-۵-۲- Actor مسئول ویدئو کلوپ۵۴

۶-۵-۲- Actor مشتری ویدئو کلوپ۵۵

۶-۵-۲- Actor تایمر۵۵

۶-۶-  شناسائی Use Case ها۵۶

۶-۶-۱- نمودار USE CASE اصلی سیستم۵۷

۶-۶-۲- نمودار USE CASE نمایش لیست فیلمها و کرایه فیلم۵۸

۶-۶-۲-۱- سناریوی Use Case نمایش لیست فیلمها۵۹

۶-۶-۲-۲- سناریوی  Use Case اجاره فیلم به مشتری۶۰

۶-۶-۳- نمودار USE CASE نمایش لیست بازکشت فیلم صورت وضعیت و محاسبه دیرکرد ۶۱

۶-۶-۳-۱- سناریوی  Use Case بازکشت فیلم توسط مشتری۶۲

۶-۶-۳-۲- سناریوی  Use Case ارائه صورت وضعیت ۶۳

۶-۶-۳-۳- سناریوی  Use Case محاسبه دیرکرد۶۴

۶-۶-۴- نمودار USE CASE درج فیلم جدید ۶۵

۶-۶-۴-۱- سناریوی  Use Case درج فیلم جدید ۶۶

فصل هفتم: نمودارهای کلاس دیاگرام  Class Diagram

۷-۱- نمودار Class اصلی سیستم ویدئو کلوپ۶۸

۷-۲- نمودار Class های مربوط به کاربر۶۹

۷-۲- نمودار Class مربوط به فیلمها۷۰

۷-۳- نمودار Class مربوط به تح.یل و بازگشت فیلم۷۱

فصل هشتم:نمودارهای توالی  Sequence Diagram

۸-۱- نمودار توالی Return Video73

۸-۲- نمودار توالی درخواست تعویض فیلمها۷۴

۸-۳- نمودار توالی تحویل فیلم به مشتری۷۵

۸-۴- نمودار توالی Product Definition76

۸-۵- نمودار توالی درج فیلم جدید۷۷

۹-۶- نمودار توالی SignOut78

فصل نهم: نمودارهای همکاری  Collaboration Diagram

۱۰-۱- نمودار همکاری بازگشت فیلم۸۰

۹-۲- نمودار همکاری تعویض فیلم۸۱

۹-۳- نمودار همکاری درج فیلمهای جدید۸۲

۹-۴- نمودار همکاری کرایه دادن فیلم۸۳

۹-۵- نمودار همکاری ایجاد جریمه ها

======