مقاله شیمی هسته ای

مقاله

قیمت : ۱۴۰۰ تومان ( یکهزار و چهارصد تومان )

تعداد صفحات:

۱۴ ( چهارده)

دسته :

شیمی-زیست شناسی

نوع فایل:

Word

توضیحات:


فهرست مطالب :

مقدمه

ذرات بنیادی

۱-

۲-

۳-

۴- پوزیترون

۵-

نتایج

منابع

 

مقدمه :

شیمی هسته ای

هدف از مطالعه ی شیمی هسته ای فراگیری اصول ساختمان هسته اتم و بررسی کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در شیمی می باشد.

رادیو اکتیویته: نشر اشعه ها و تابش هایی نظیر α ٬ β٬ ץ از یک هسته است. برای اولین بار این بحث توسط دانشمندی به نام بکرل در سال ١٨٩۶ کشف شد.او روی ترکیبات اورانیم کار می کرد این ترکیبات تابش از خود نشر می کنند و می توانند از مواد عبور کنند و روی فیلم عکاسی تاثیر بگذارند.

دانشمندانی مثل پیر کوری و ماری کوری به این نتیجه رسیدند که تابش هایی از نمک اورانیم به دست آمده حاصل فرایندهای هسته ای است و این فرایندها ویژگی هسته اتم است و ارتباطی به حالت شیمیایی یا فیزیکی آن ندارد.

دانش هسته ای: علم مطالعه ی خواص و تغییر در هسته های اتمی است. نقطه ی آغازین

این دانش کشف بکرل است. پیر کوری و مادام کوری نیز توانستند رادیم را جدا کنند. دانش

هسته ای از دو جنبه بحث می شود بحث تﺋوریک و کاربردی ،کاربردی مثل بحث انرژی

٬تشخیص و درمان پزشکی وبحث جنگی و اما حوادث در راکتورهای اتمی و تاثیر تشعشعات

رادیواکتیویته بر روی انسان و موجودات بحث مفید بودن دانش هسته ای را زیر سوال می برد.

انواع تابش ها: نوکلئون به هسته که دارای ذرات بنیادی است گفته می شود. منظور از نوکلﺌوﺋید

اتم می باشد.

پرتوزایی طبیعی: بعضی از اتم‌ها مجموعه ناپایداری از ذرات بنیادی هستند. این اتم‌ها خود بخود

پرتوهایی گسیل می‌دارند و به اتمهای دیگر با هویت شیمیایی متفاوت تبدیل می‌شوند.

این فرایند که پرتوزایی نامیده می‌شود که در سال ۱۸۹۶ بوسیله هانری بکرل کشف شد. در سالهای

بعد ارنست رادرفورد ماهیت سه نوع پرتو گسیل یافته از مواد پرتوزای موجود در طبیعت را توضیح داد.

این سه نوع پرتو با سه حرف نخستین الفبای یونانی آلفا (α) ، بتا (β) و گاما (γ) مشخص می‌شوند.

تابش آلفا مرکب از ذراتی است که بار +۲ و جرمی تقریبا برابر پروتون دارند. این ذرات آلفا با سرعتی

حدود km/s 16000 از ماده پرتوزا بیرون می‌جهند. نخستین بار که ذرات α مورد مطالعه قرار گرفتند نوترون هنوز کشف نشده بود. امروزه ما می‌دانیم که ذره آلفا مرکب از دو پروتون و دو نوترون است.

تابش بتا مرکب از جریانی از الکترونهاست که تقریبا با سرعت km/s 130000 سیر می‌کنند.

تابش گاما اصولا صورتی از نور با انرژی بسیار زیاد است. پرتوهای گاما بدون بار و شبیه پرتوهای

ایکس‌اند.

۱- تابش α: هسته+ ² He (هلیم دو بار مثبت ) تابش α است .

فرم کلی واکنش پرتوزا :

A ——–> E + X + B

َA:نوکلوئید مادر

B: نوکلوئید دختر

X: انواع تابش ها یا ذرات نشر شده

E : انرژی.

تمام تابش هایی که بحث می کنیم قدرت نفوذ در ماده را دارند اما این قدرت برای هر کدام متفاوت است.

قدرت نفوذ در α کم است چون سنگین تر و درشتر است اما در همان حدی که نفوذ می کند یون ایجاد می کند. چون ذره ی+² Hе دارای بار مثبت است توسط میدان های الکتریکی و مغناطیسی می تواند منحرف شود.

معادله هسته ای:در یک معادله هسته ای دانش هسته ای را در یک فرم کوتاه نشان می دهیم:

Po ——–> He + Q + Pb (پلونیم) ٬

Q:انرژی.

نشر α باعث می شود نسبت نوترون به پروتون افزایش یابد.واحد جرم اتم amuمی باشد که برابر

با ۵∕٩٣١ مگا الکترون ولت است. تمام ذرات α و همین طور پرتو ץ انرژی خاصی دارند اما همه ی

ذرات β دارای انرژی یکسانی نیستند.

 

۲- تابش β: الکترون ( نگاترون ) که جرم بسیار کمی دارد.

مثال:

P ——-> β + S

قدرت نفوذ تابش β از ذره ی α بیشتر است. نشر β همراه با نشر ذره ی دیگری به نام آنتی نوترینو ט است که در واقع انرزی ذرات β بین این دو توزیع می شود.

دو دلیل عمده ی نشر دو ذره به طور همزمان :

١ ) بقای انرژی از انجا که توزیع پیوسته برای انرژی داریم و بیشتر ذرات ß ۴٠٪ انرژی ماکسیمم β هستند پس بایستی ذره ی دیگری هم در سیستم وجود داشته باشدکه آن هم انرژی متغیری را حمل کند.

٢ ) دلیل اسپینی مقدار عدد کوانتومی اسپین برای پروتون ٬ نوترون و الکترون ٢/١ است . در تبدیل نوترون

به پروتون n ——–> ט+β+P ،اسپین دو طرف باید ثابت باشد در طرف چپ اسپین ٢/١ و در طرف راست پروتون اسپین ٢/١و β هم اسپین ٢/١ پس باید ذره ی دیگری نیز وجود داشته باشد که اسپین ٢/١- داشته باشد که این همان آنتی نوترینو (ט) است.

۳- تابش ץ: معمولا نشر اشعه ی گاما بعد از نشر الفا و بتا توسط یک نوکلﺋوﺋید رادیواکتیو ساطع می شود.

علت: در یک تجزیه ی رادیواکتیو ، هسته ای که حاصل می شود از نظر انرژی در یک حالت تهییجی قرار دارد در این صورت وقتی می خواهد به حالت پایه برگردد این حالت همراه با نشر اشعه ی گاما است.

تابش های گاما جزو تابش های الکترومغناطیسی هستند و ذره نیستند. دارای طول موج بسیار کوتاه وانرژی زیاد هستند و قدرت نفوذ آنها در ماده بسیار زیاد می باشد. نوکلﺋون ها (ذرات بنیادی ) در هسته در سطوح انرژی مستقل یا مجزایی قرار دارندبرای آنها حالت پایه و حالت برانگیخته وجود داردانها می توانند انرژی جذب کنند و به مدارهای بالاتر بروند که در آنجا کم ثبات هستند که این حالت را با m نشان می دهند.

فایل کامل این تحقیق ۱۴ صفحه بصورت ورد WORD مرتب و فونت بندی شده می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژهRelated posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *