هوشمند سازی مدیریت زنجیره تامین تجارت الکترونیکی بین بنگاهی با استفاده از RFID و شبکه EPC همراه با مطالعه موردی

با استفاده از و  همراه با مطالعه موردی

قیمت :   ۳۵۰۰ تومان ( سه هزار و پانصد تومان )

تعداد صفحات:

۳۲  ( سی و دو )

دسته :

کامپیوتر و IT – مدیریت

نوع فایل:

Word

توضیحات:


فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

فناوری RFID

شبکه EPC

تاریخچه

شرایط فعلی

قابلیت بالقوه در صنعت خرده فروشی

کاربردهای حقیقی RFID و شبکه EPC در صنعت خرده فروشی

روش پژوهش

طراحی تحقیق

عرصه های تحقیق

شرکت X در نگاه کلی

دو عرضه کننده درجه اول در نگاه کلی

خرده فروشی در نگاه کلی

جمع آوری داده ها

نتایج و بررسی

فرایندهای رایج تجاری

سناریوی ذکر شده با تلفیق RFID و شبکه EPC

مشاهدات کلی

مشاهدات ویژه

نتیجه گیری

منابع و مراجع

 

چکیده :

مقاله پیش رو بر آنست تا در زمینه فناوری RFID و شبکه EPC اطلاع رسانی کرده و قابلیتهای بالقوه آنها را در زمینه مدیریت زنجیره تامین تجارت الکترونیکی B2B بررسی کند. بر مبنای داده های تجربی بدست آمده از چهار شرکت کاملا مرتبط از سه لایه یک زنجیره تامین، چندین سناریو در زمینه تلفیق RFID و شبکه EPC مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس فعالیتهای مربوط به انبار کردن در یکی از زنجیره های عرضه خاص، نتایج بیانگر آن بودند که: ۱) رویکرد فرایند تجارت(business) بمنظور بهره گیری از نیروی بالقوه RFID و شبکه EPC کاملا مناسب بوده است. ۲) فناوری RFID و شبکه EPC قادر به ارتقاء فرایندهای “ترابری” و “دریافت” میباشند؛ ۳) بصورت خودکار میتوانند عامل محرک دیگر فرایندهای تجارت باشند؛ ۴) سطح بالاتری از اشتراک اطلاعات بین اعضای زنجیره تامین را ایجاد میکنند؛ ۵) سبب افزایش ضرورت فرایندهای تجارت همچون “فرایند-با-فرایند،” “فرایند-با-ماشین، ” و “ماشین-با-ماشین” میشوند. این مقاله به ما در افزایش آگاهی در زمینه قابلیت بالقوه FRID و شبکه EPC در فرایندهای تجاری کمک میکند.

واژگان کلیدی : RFID، شبکه EPC، صنعت خرده فروشی، ، مدیریت زنجیره تامین، فرایندهای هوشمند،

مقدمه

هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی قابلیت بالقوه فناوری Radio Frequency Identification))RFIDوEPC(electronic product  code) بعنوان عوامل کلیدی در هوشمند سازی مدیریت زنجیره تامین تجارت الکترونیکی B2B میباشد.  بصورت تخصصی تر، هدف ما افزایش آگاهی در زمینه  چگونگی تلفیق فناوری RFID و شبکه EPC در یک زنجیره  تامین خاص میباشد. پس از آشنایی اولیه با فناوریRFID و شبکه  EPC، مقاله پیش رو  تاریخچه ای از این مطالعه (بخش ۲) را مطرح کرده، و روش پژوهش آنرا بصورت مفصل تشریح میکند (بخش ۳) . یافته ها و تاثیرات آنها در (بخش ۴) بررسی میشوند.

۱٫۱ فناوری RFID

از فناوری RFID بعنوان “یکی از فراگیرترین فناوریهای رایانه ای در تاریخ [ ۱ ]” نام برده میشود طی چند سال اخیر خصوصا با جنجالی که در اوایل سال ۲۰۰۳ در گرفت و طی آن Wal-Mart و وزارت دفاع ایالات متحده(U.S DOD) از متصدیان اصلی ملزومات تقاضا کردند تا با آغاز سال ۲۰۰۵، این فناوری را اخذ و اجرا کنند توجه بسیار زیادی به فناوری RFID معطوف شده است.

اهمیت اشاره شده در زمینه  RFID با در نظر گرفتن تعداد قابل توجه گزارشات دقیق و جامع توسط منابع عرضه کننده  فناوری(مثلا Intermec, Texas Instruments)، شرکتهای مشاوره ای(مثلا BearingPoint; Accenture)، منابع عرضه کننده  زیربنایی   (مثلا HP; Sun Microsystems)، شرکت های عرضه کننده   نرم افزار(مثلا  SAP)، و  منابع عرضه کننده  solution(مثلا IBM) چشمگیرتر خواهد بود.

. آیا فناوری RFID و شبکه  EPC مورد دیگری از بزرگنمایی ها در زمینه  فناوری بودند؟آیا RFID و شبکهEPC میتوانند عوامل کلیدی در هوشمند سازی مدیریت زنجیره  تامین تجارت الکترونیکی B2B باشند؟ مقاله پیش رو بدنبال یافتن پاسخهایی تجربی برای این پرسشها با استفاده از یافته های تجربی بدست آمده از مطالعه ای میدانی در مورد یک زنجیره  تامین در صنعت انبارداری، یعنی صنعتی که تمایل چشمگیری در خصوص RFIDدر آن بوجود آمده میباشد.

فناوری RFID بعنوان فناوری خودکار شناسایی بی سیم  و کسب داده ها(AIDC) دسته بندی میشود. اساسا، یک سیستم RFID از سه لایه تشکیل شده است: (۱) یک برچسب که در آن تراشه ای وجود دارد، و در جسم فیزیکی مورد نظر که بایستی شناسایی شود جاسازی شده و یا به آن متصل میشود؛ (۲) یک [دستگاه]خواننده و آنتن های آن که بدون ایجاد تماس قادر به ارزیابی و پاسخ باشد(برخلاف بارکدها، که به یک خط رویت نیاز دارند و بایستی در هر مرتبه تنها یکی از آنها خوانده شود)؛ و (۳) یک رایانه مجهز به برنامه کاربردی میان افزار که تجهیزات RFID را مدیریت و داده ها را گزینش کرده و با برنامه های کاربردی شرکت هماهنگ باشد.[ ۲ ]

برچسبهای RFID در طرحهای بسیار متنوعی موجودند و در ویژگیهای بسیاری همچون منبع تامین نیرو، فرکانس مربوط به حرفه مورد نظر، دامنه خواندن، ظرفیت ذخیره داده ها، نوع حافظه، اندازه، طول عمر، و قیمت متفاوتند.  این برچسبها ممکن است (۱)  فقط خواندنی و یا با قابلیت خواندن/نوشتن باشند و (۲)  با توجه به شکل استفاده از نیروی محرکه و ارسال داده ها به دستگاه خواننده، فعال، غیر فعال و یا نیمه فعال باشند. برچسبهای فعال یک باتری کوچک جاسازی شده دارند که از طریق آن نیروی لازم را بدست می آورند که نسبت به برچسبهای غیرفعال، دامنه ارتباطی وسیعتر، میزان بالاتر انتقال داده و ظرفیت ذخیره بیشتری از داده ها را امکانپذیر میکند. از آنجایی که برچسبهای غیرفعال منبع تامین نیرو ندارند، در مقایسه با برچسبهای فعال قیمت کمتری دارند.[ ۲ ] به هر جهت، انتخاب برچسبهای مناسب، به اهداف هر مورد تجاری بستگی دارد..

۱٫۲         شبکه EPC

شبکه EPC معیاری برای زیر بنای RFID است. این شبکه از پنج جزء تشکیل شده است: (۱) رمز EPC، به شکل یک معرف(identifier) 64 تا ۱۲۸ بیتی آغاز میشود. زمانی که در یک تراشه RFID(که برچسب EPCنیز نامیده میشود) جاسازی میشود و به یک شیء فیزیکی، محصول و یا فراورده متصل میشود، قادر خواهد بود اطلاعاتی همچون کارخانه سازنده، گروه تولیدی و اندازه، داده های زمان ساخت محصول، تاریخ انقضاء و مقصد نهایی و موارد دیگر را در دسترس قرار دهد. (۲) دستگاه خواننده RFID هر برچسب EPC را در محدوده شناسایی خود تشخیص داده، سپس برچسب EPC را خوانده و اطلاعات را به SAVANT ارسال میکند. (۳)SAVANT یک سیستم میان افزار است که بین دستگاههای خواننده و سیستمهای کاربردی (AS) قرار دارد. بر مبنای قوانین تجاری تعیین شده، مسئولیت آن گزینش و گردآوری داده ها و تبادل با سرویس اطلاعاتیEPC(EPC-IS) و سرویس محلی نام جسم مورد نظر(ONS) است. (۴) EPC-IS گذرگاهی بین هر متقاضی اطلاعات و شرکت AS و پایگاه های داده داخلی است. (۵) ONS محلی یک فهرست راهنمای تایید و تصدیق شده از منابع اطلاعاتی موجود در توصیف تمامی برچسبهای EPC مورد استفاده در یک زنجیره  تامین است.

” شبکه EPC روشی برای استفاده از فناوری RFID در زنجیره  تامین جهانی با استفاده از برچسبهای ارزان قیمت RFID و دستگاه های خواننده بمنظور عبور دادن اعداد EPC از آنها، و سپس استفاده از اینترنت بمنظور دستیابی به مقادیر بزرگی از اطلاعات مربوطه ایست که میتواند بین کاربران مجاز به اشتراک گذارده شود. علاوه بر این، محصولات دارای برچسب EPC قابلیت برقراری ارتباط با محیط خود را داشته و در ارتباط با آن تصمیمات پایه را اتخاذ میکنند. چنین محصولات را همچنین “محصولات هوشمند” و یا “محصولات خودکار” مینامند.

در صنعت خرده فروشی هر کجا فناوری RFID و شبکه EPC قادر به ایجاد تاثیرات شگرف باشند، مدیریت زنجیره ای عرضه(SCM) بعنوان یک فعالیت با اهمیت تلقی میشود. بنابراین نکته اصلی مقاله پیش رو معرفی فناوری RFID و شبکه EPC بعنوان عوامل توانمند سازی SCM تجارت الکترونیک B2B هوشمند است.

  1. تاریخچه

۲٫۱ شرایط فعلی صنعت خرده فروشی

مجموعه صنعت خرده فروشی بعنوان یکی از بزرگترین صنایع در جهان قلمداد میشود. بعنوان مثال در ایالات متحده، هم از نظر تعداد موسسات و هم از نظر تعداد کارکنان با فروش سالانه ۳٫۸ تریلیون(هزار میلیارد) دلار و در اختیار داشتن ۱۱٫۷درصد از کارکنان ایالات متحده در بین بزرگترین صنایع در مقام دوم قرار دارد. [ ۳ ]

به علاوه، این صنعت با مسائلی مشابه مسائل تاثیر گذار بر دیگر صنایع روبروست. برای مثال، جهانی شدن بازارها، رقابت شدید، افزایش فشار هزینه ها و افزایش تقاضاهای سفارشی به علاوه تنوع بسیار زیاد محصولات.

با این وجود، این صنعت همچنین با چالشهای خاصی همچون مدیریت زمان ماند خوار بار در فروشگاه، نیاز به قابلیت ردیابی دقیق و نیاز به کنترل دما در زنجیره  تامین خرده فروشی مواجه است .خرده فروشان همچنین بایستی به تعداد روز افزونی از واحدهای نگهداری موجودی انبار(SKUها) نیز رسیدگی داشته باشند. برای مثال در یک مغازه عادی در ایالات متحده امریکا، تعداد SKUها از نزدیک به ۶۰۰۰ در دهه ۱۹۶۰ تا رقم کنونی تقریبا ۴۰۰۰۰ افزایش نشان میدهد. بنابراین تعداد تبادلات روزانه  فروش حالت انفجاری نشان میدهد. بنابراین، بدست آوردن اطلاعات خرید بصورت دستی و بدنبال آن امکان خطا، این روشها را تقریبا بلا استفاده کرده است. [ ۱ ]

علاوه بر این، بدست آوردن اطلاعات مربوط به خریدها بصورت دستی هزینه های مبادلاتی را افزایش داده و ممکن است به خطاهایی در فهرست موجودی انبار منجر شود. در واقع، این نوع از رسیدگیها شامل دخالتهای زیاد انسانی در سطوح مختلفی همچون سفارش گیری، وارد کردن داده ها، رسیدگی به سفارش، فاکتور نویسی و ارسال است.

به منظور کارآمد کردن فرایندهای چرخه  عرضه و مهار هزینه ها، خرده فروشان سراسر جهان بیش از پیش بر استفاده از فناوریهای اطلاعاتی(مثلا برنامه ریزی در خصوص منابع شرکت(ERP)، سیستم مدیریت انبار(WMS)، سیستم مدیریت حمل و نقل(TMS) و شناسایی خودکار جمع آوری داده ها(AIDC) بمنظور حمایت فرایندهای تجاری درون و برون سازمانی، تصمیم گیری، مدیریت جریان کاری و تبادل اطلاعات با دیگر طرفهای زنجیره  تامین متکی هستند. آنها همچنین بمنظور ارتقاء سطح اجرایی به مفاهیم جدید با محوریت خریدار(مثلا فهرست کالای تنظیم شده توسط فروشنده(VMI)، سطح فروش(POS) و برنامه ریزی جمعی، پیشبینی و تکمیل مجدد(CPFR) متکی هستند. اما از سوی دیگر اکثریت خرده فروشان در خصوص بهبود مدیریت زنجیره  تامین خود، امید زیادی به فناوریهای نوظهوری همچون فناوری RFID و شبکه  EPC دارند.

۲٫۲         قابلیت بالقوه  RFID و شبکه  EPC در صنعت خرده فروشی

بیشترین تمایل به RFID و شبکه  EPC، در صنعت خرده فروشی مشاهده میشود. این به اصطلاح “شبکه هوشمند” قابلیت اتصال خودکار رمز EPC به اطلاعات ذخیره شده در یک پایگاه داده در اینترنت و یا یک شبکه  با دسترسی محلی(LAN) را داراست. در واقع،خرده فروشان بزرگ همچون Wal-Mart، Tesco،Metro AG و ۷-Eleven در زمینه  قابلیت بالقوه  RFID و شبکه  EPC علاقه  بسیاری نشان میدهند. برای مثال Wal-Mart پس از بکارگیری فناوری RFID، به صرفه جویی ثابت سالانه تقریبا (۱) ۶۰۰ میلیون دلار از محل کاهش هزینه های زنجیره  تامین از موجودی، (۲) ۳۰۰ میلیون دلار از محل بهبود مسیریابی در مراکز انبار و توزیع، و (۳) ۱۸۰ میلیون دلار از محل کاهش هزینه های مربوط به نگاهداری فهرست کالاها و هزینه های حمل دست یافت.[ ۴ ] [ ۵ ].

۲٫۳ کاربردهای حقیقی RFID و شبکه  EPC در صنعت خرده فروشی

در سال ۲۰۰۳، گروه Metro اولین “فروشگاه ماورای آینده”  خود را بازگشایی کرد که در آن فناوری RFID در موارد مختلف استفاده در سراسر زنجیره  تامین بصورت زنده بکار گرفته شده بود. علاوه بر این، استفاده از فناوریRFID و شبکه  EPC بمنظور ردیابی محصول در زنجیره  تامین خرده فروشی توانست به کاهش بی نظیری در سطح فهرستهای کالا و همکاری میان عوامل زنجیره  تامین بیانجامد.

برای مثال، Scottish Courage، که یک شرکت فراورده های نوشیدنی بریتانیایی است، با استفاده از فناوریRFID، دو میلیون کلید خود را در نقطه از زنجیره  تامین ردیابی میکند. در نتیجه، این شرکت نقصانهای خود را از بین برده، دفعات چرخه  کلید را کاهش داده و ارسال کالاهای ورودی و خروجی موجود در انبار را بهبود بخشیده است. Marks و Sprenser نیز با استفاده از  فناوری FRID، ۳٫۵ میلیون سینی، dollyها و جعبه های قابل بازیافت سراسر زنجیره  تامین منجمد غذای خود را ردیابی کرده و ضمن کاهش اساسی (تقریبا ۸۰%) در زمان مورد نیاز برای خواندن انبوهی از سینی های چندگانه، صحت و قابلیت اطمینان داده ها را نیز افزایش دادند.

نتیجه  کلی عبارت بود از یک سیستم SCM مقرون به صرفه و سریع تر. در انبارهای توزیع نیز بسیاری از اثرات و مزایای مورد انتظار از RFID و شبکه  EPC بچشم میخورد. انبار توزیع که مرکز توزیع نیز نامیده میشود، فراورده هایی از متصدیان مختلف ملزومات را جمع آوری کرده و گاهی آنها را برای ارسال به تعدادی از خریداران انبار مونتاژ میکند. معمولا چهار فرایند جداگانه برای یک انبار توزیع فرض میشود که عبارتند از دریافت ، ذخیره سازی، گزینش و ترابری؛ و تمامی این موارد را میتوان از فناوری RFID و شبکه  EPC منتفع کرد(جدول ۱).

این مقاله بر یک زنجیره  تامین منفرد “حلقه باز” (open_loop) ابتکاری در صنعت خرده فروشی تمرکز دارد و در جستجوی مواردی مرتبط با تلفیق فناوری RFID و شبکه  EPC بین طرفهای مختلف است.

فایل کامل این تحقیق ۳۲ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژهRelated posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »