عنوان پروژه

+

دانلود پروژه

دانلود پروژه شبیه سازی کارخانه تولید نان صنعتی با ارنا به همراه داکیومنت

فهرست/چکیده

+
دانلود پروژه شبیه سازی کارخانه تولید نان صنعتی با ارنا به همراه داکیومنت

معرفی و مراحل کار پروژه شبیه سازی شده :

در این سیستم ابتدا مواد وارد سیستم می شود که با استفاده از ماژول Create این کار را انجام می دهیم و مشخصات آن به شکل زیر است. در این قسمت زمان بین دو ورود مواد هر ۱ ساعت ۱۰ عدد و به صورت نامحدود است.

 

برای هر یک از ماژول های Process یک عدد Resource تعریف می شود که مبنع زمان مورد نیاز برای اختصاص دادن سیستم به خود را در آن تعریف می کند. سپس با استفاده از ماژول Process یک Submodel ایجاد می کنیم و مراحل آماده سازی آرد را در آن انجام می دهیم. در بخش Submodel ، ماژول Process را قرار داده و عملیات الک کردن آرد را انجام می دهیم که برای این کار ۵ دقیقه زمان نیاز دارد و مشخصات آن به شکل زیر است :

 

سپس در مرحله بعد میکس کردن آرد را انجام می دهیم که برای این کار ۲۰ دقیقه زمان نیاز دارد و مشخصات آن به شکل زیر است :

 

پس از این مرحله با استفاده از ماژول Route مواد را به ایستگاه بعدی منتقل می کنیم که مشخصات آن به شکل زیر است:

 

در مرحله بعدی یک Submodel را ایجاد می کنیم و مراحل آماده سازی خمیر و تخمیر را انجام می دهیم ، در مرحله بعدی با استفاده از ماژول Process ابتدا مرحله آماده سازی خمیر را انجام می دهیم که این کار ۲۰ دقیقه زمان نیاز دارد و مشخصات ان به شکل زیر است:

 

در مرحله بعدی با استفاده از ماژول Process تخمییر را انجام می دهیم که برای این کار ۲۰ دقیقه زمان نیاز داریم و مشخصات آن به شکل زیر است:

 

و …

ماژول های بکار رفته در شبیه سازی کارخانه تولید نان صنعتی :

 • ماژوال Create
 • ماژوال Process
 • ماژوال Route
 • ماژوال Station
 • ماژوال Assign
 • ماژوال Access
 • ماژوال Convey
 • ماژوال Store
 • ماژوال Storage
 • ماژوال Exit
 • ماژوال Segment
 • ماژوال Conveyor
 • ماژوال Request
 • ماژوال Transport
 • ماژوال Free
 • ماژوال Station
 • ماژوال Dispose

======