برنامه شبیه سازی حرکت اسب شطرنج در سی

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

 

برنامه شبیه سازی حرکت اسب شطرنج  در سی

قیمت :   ۳۵۰۰ تومان ( سه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات :

پیاده سازی برنامه شبیه سازی حرکت L مانند اسب در صفحه شطرنج    

در این برنامه ، ابتدا مختصات محل اسب را درصفحه شطرنج از ورودی میگیرد و سپس از شماره ۱ اسب بصورت L شروع به حرکت میکند تا تمام خانه های شطرنج را پر کند نکته مهم این است که اسب از هر خانه فقط باید یک بار عبور کند . 


همراه با فایلهای
EXE , CPP

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :

asb
مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

const int DIM = 8 ;
const int MAX = DIM * DIM – 1 ;

int v[DIM][DIM], row[MAX], col[MAX], rp,cp, index, min,p ;
int dx[] = { -2,-2,-1,-1,1,1,2,2 },
dy[] = { -1,1,-2,2,-2,2,-1,1 } ;

int A[DIM][DIM] =
{
{۲,۳,۴,۴,۴,۴,۳,۲},
{۳,۴,۶,۶,۶,۶,۴,۳},
{۴,۶,۸,۸,۸,۸,۶,۴},
{۴,۶,۸,۸,۸,۸,۶,۴},
{۴,۶,۸,۸,۸,۸,۶,۴},
{۴,۶,۸,۸,۸,۸,۶,۴},
{۳,۴,۶,۶,۶,۶,۴,۳},
{۲,۳,۴,۴,۴,۴,۳,۲}
};

int valid( int a,int b ) {

if ( a < 0 || a >= DIM || b < 0 || b >= DIM )
return 0 ;

if( a == rp-1 && b == cp-1 ) return 0 ;

return 1 ;
}

void Try(int r,int c,int pos ) {

int i,nr,nc, j;
int *a ;

a = new int[8] ;

if( pos == MAX )
{
_setcursortype( 0 ) ;

for ( i = 1 ; i < MAX ; i++ )
{
gotoxy( 20 + col[i]*5 ,8 + row[i]*2);
printf(“%d”,i+1);
delay(50);

}
r = row[i-1] ;
c = col[i-1] ;

for ( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
{
nr = r + dx[i] ;
nc = c + dy[i] ;
if ( valid( nr,nc ) && !v[nr][nc] )
{
gotoxy( 20 + nc*5 ,8 + nr*2 );
printf(“64”);
break ;
}
}

getch();
exit(0);

}

v[r][c] = pos ;

for ( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
{
nr = r + dx[i] ;
nc = c + dy[i] ;

if( nr < 8 && nr >= 0 && nc < 8 &&
nc >= 0 && v[nr][nc] == 0 )
{
a[i] = –A[nr][nc] ;
}
else a[i] = 10 ;
}

for ( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
{

min = 10 ;
for ( j = 0 ; j < 8 ; j++ ) {
if ( a[j] < min )
{
min = a[j] ;
p = j ;
}
}

a[p] = 10 ;

if ( min == 10 ) break ;

nr = r + dx[p] ;
nc = c + dy[p] ;

// if( valid( nr,nc ) && !v[nr][nc] )
// {
index++ ;
row[index] = nr ;
col[index] = nc ;

Try( nr,nc, pos+1 ) ;
index– ;

v[nr][nc] = 0 ;
// }
}

delete[] a;

}

int main() {

int i,j ;

clrscr() ;

index = 0 ;
for ( i = 0 ; i < DIM ; i++ )
for ( j = 0 ; j < DIM ; j++ )
v[i][j] = 0 ;

gotoxy( 20,2 ) ;
printf(“Enter Starting Row and Column : “);
v[rp-1][cp-1] = 1 ;
row[0] = cp-1 ; col[0] = rp-1 ;

gotoxy( 20 + (cp-1)*5 ,8 + (rp-1)*2);
printf(“%d”,1);

Try( rp-1,cp-1,1 ) ;

return 0 ;
}

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »