Tag Archives: پروژه

پروژه شبیه سازی نمایشگاه اتومبیل با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + پروژه شبیه سازی نمایشگاه اتومبیل با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به نمایشگاه اتومبیل که دارای فقط یک سرویس دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی 1 تا 8 دقیقه طبق جدول 1 (جدول 1 مربوط به توزیع مدت های بین دو ورود درفایل شبیه سازی موجود ...

پروژه شبیه سازی فروشگاه موتور سیکلت با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + پروژه شبیه سازی فروشگاه موتور سیکلت با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات +  معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به فروشگاه موتور سیکلت که دارای فقط یک سرویس دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی 1 تا 8 دقیقه طبق جدول 1 (جدول 1 مربوط به توزیع مدت های بین دو ورود ...

دانلود پروژه شبیه سازی فروشگاه موبایل با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + دانلود پروژه شبیه سازی فروشگاه موبایل با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به فروشگاه موبایل که دارای فقط یک سرویس دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی 1 تا 8 دقیقه طبق جدول 1 (جدول 1 مربوط به توزیع مدت های بین دو ورود درفایل شبیه ...

شبیه سازی سیستم مغازه عکاسی با یک سرویس دهنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی سیستم مغازه عکاسی با یک سرویس دهنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به مغازه عکاسی که دارای فقط یک سرویس دهنده (متصدی عکاسی) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی 1 تا 8 دقیقه طبق جدول 1 (جدول 1 مربوط به توزیع مدت های بین دو ورود درفایل شبیه ...

شبیه سازی صدور شناسنامه ثبت احوال با یک سرویس دهنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی صدور شناسنامه ثبت احوال با یک سرویس دهنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به صدور شناسنامه ثبت احوال که دارای فقط یک سرویس دهنده (متصدی) است . مراجعین / ارباب رجوع بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی 1 تا 8 دقیقه طبق جدول 1 (جدول 1 مربوط به توزیع مدت های ...

شبیه سازی سیستم غذا فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی سیستم غذا فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به غذا فروشی که دارای فقط یک سروسی دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی 1 تا 8 دقیقه طبق جدول 1 (جدول 1 مربوط به توزیع مدت های بین دو ورود درفایل شبیه سازی ...

شبیه سازی شیر فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی شیر فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به شیر فروشی که دارای فقط یک سرویس دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی 1 تا 8 دقیقه طبق جدول 1 (جدول 1 مربوط به توزیع مدت های بین دو ورود درفایل شبیه سازی موجود بوده ...

شبیه سازی سیستم شیرینی فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی سیستم شیرینی فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات +معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به شیرینی فروشی که دارای فقط یک باجه (صندوق) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی 1 تا 8 دقیقه طبق جدول 1 (جدول 1 مربوط به توزیع مدت های بین دو ورود درفایل شبیه سازی ...

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل بازی مار و پله

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز فصل اول: چشم انداز پروژه (Vision) 9 ۱-۱- مقدمه ۱۰ ۱-۲- Vision چیست ۱۰ ۱-۳- موضوع پروژه ۱۰ ۱-۴- اهداف پروژه ۱۱ ۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۱ ۱-۶- ذینفعان پروژه ۱۱ ۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۲ ۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۱۳ ۱-۹- زبان برنامه نویسی ۱۳ ۱-۱۰- ...

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم وام بانکی

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم وام بانکی  فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز     چکیده ۸ فصل اول: مقدمه ای بر UML  هدف سیستم جاری ۱۰ زبان تحلیل سیستم ۱۰ تاریخچه UML 11 ویژگیهای UML 13 فصل دوم: تحلیل و طراحی  Use case چیست؟ ۱۷ Actor چیست؟ ۱۷ دیاگرام use case چیست؟ ۱۷ ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۱۸ شناسائی Actor های سیستم ۱۸ Actor کاربر ۱۸ نمایش Actor ها در ...

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم امور مشترکین تلفن همراه

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم امور مشترکین تلفن همراه  فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز   چکیده نرم افزار مکانیزه امور مشترکین نرم افزار “  امور مشترکین “  به منظور مدیریت ثبت اطلاعات مشتریان و . . . در یکی از نمایندگیهای پست استاندارد با استفاده از UML طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز ...

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل UML فروشگاه تجهیزات پزشکی

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل UML فروشگاه تجهیزات پزشکی  فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز     مقدمه ۸ هدف سیستم جاری ۸ دیاگرام جداول در SQL Server 9 فصل اول: بررسی Vision و صفحات فروشگاه لوازم پزشکی  Vision چیست ۱۱ موضوع پروژه ۱۲ ۱-۳- اهداف پروژه ۱۲ انجام پروژه چه سودی دارد ۱۲ ذینفعان پروژه ۱۳ ۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۳ ۱-۷- معایب پروژه های گذشته ۱۴ ۱-۸- ...

پروژه مهندسی نرم افزار UML تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی

پروژه مهندسی نرم افزار UML تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی  فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز     چکیده ۸ نرم افزار مکانیزه رادیولوژی ۸ مخاطبین نرم افزار رادیولوژی ۸ مقدمه ۹ مراحل انجام پروژه رادیولوژی ۱۱ Vision چیست ۱۱ موضوع پروژه ۱۲ ۱-۳- اهداف پروژه ۱۲ ۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۳ ۱-۵- ذینفعان پروژه ۱۳ ۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۴ روش تحلیل سیستم ۱۵ سیستم عامل مورد نیاز برای ...

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم مدرسه غیر انتفاعی

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدرسه غیر انتفاعی  فرمت پروژه : فایل ورد  +  رشنال رز چکیده    ۵ مقدمه   ۷ هدف سیستم جاری         ۷ زبان تحلیل سیستم         ۷ تاریخچه UML    ۸ ویژگیهای UML   ۱۱ فصل اول: Use Case Diagrams     ۱۴ ۱-۱- Vision چیست         ۱۵ ۱-۲- موضوع پروژه ۱۶ ۱-۳- اهداف پروژه  ۱۶ ۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد      ۱۶ ۱-۵- ذینفعان پروژه            ۱۷ ۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه            ۱۸ ۱-۷- معایب پروژه های گذشته        ...

سورس برنامه کلاس لیست پیوندی اعداد link list سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس برنامه کلاس لیست پیوندی اعداد link list سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include <iostream.h> #include <process.h> class linklist { linklist *next; int data; public: linklist * ifirst(linklist *); void traverse(linklist *); linklist * ilast(linklist *); void del(linklist *); }; linklist * linklist::ifirst(linklist *temp) { linklist *newlink; newlink=new linklist; cout<<"\nEnter Data\n"; cin>>newlink->data; newlink->next=temp; temp=newlink; return temp; } void linklist::traverse(linklist *temp) { while(temp!=NULL) { cout<<temp->data<<endl; temp=temp->next; } } linklist * linklist::ilast(linklist *temp) { linklist *newlink; newlink=new linklist; if (temp==NULL) { linklist *newlink; newlink=new linklist; cout<<"\nEnter Data :"; cin>>newlink->data; newlink->next=temp; temp=newlink; } else { linklist *cur; cur=temp; while(cur->next!=NULL) { cur=cur->next; } cout<<"\nEnter Data ...

سورس محافظ صفحه نمایش سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه سورس محافظ صفحه نمایش سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<graphics.h> #include<stdlib.h> #include<dos.h> #include<math.h> #include<conio.h> class box { private: float x,y,centerx,centery; int r,deg; public: box() { r=rand()%50; centerx=rand()%640;centery=rand()%480; deg=0; } void cal() { x=centerx-r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery-r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx+r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery-r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx+r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery+r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx-r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery+r*cos(deg*(3.14/180)); deg++; if(deg>=90) { centerx=rand()%640; centery=rand()%480; sound(centerx+centery); r=rand()%50; if(centerx-r<=0) centerx=centerx+r; if(centerx+r>=640) centerx=centerx-r; if(centery-r<=0) centery=centery+r; if(centery+r>=480) centery=centery-r; cleardevice(); deg=0; } } void disp(int col) { setcolor(col); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود کنید نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE   دانلود سورس کد کامل این برنامه + فایل اجرایی پروژه

سورس جستجو سریع Quick search سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس جستجو سریع Quick search سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> int search(int a==key) index=i; if(a==key) index=k; if(a==key) index=l; if(a==key) index=j; i++; k--; l++; j--; } if(n%2!=0) { if(a==key) index=i; } return index; } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود کنید نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE   دانلود سورس کد کامل این برنامه + فایل اجرایی پروژه

جستجوی دودویی Binary search سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه جستجوی دودویی Binary search سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> //using namespace std; void main(void) { int data; int n=0; cout<<"enter n " <<endl; cin>>n; cout<<"enter elements " <<endl; for(int i=0;i<n;i++) { cin>>data; } int beg=0, end=n-1; int item=0,loc=0; int mid=0; cout<<"enter item to b searched " <<endl; cin>>item; mid=(beg+end)/2; while(data!=item && beg<=end) { if(data<mid) end=mid-1; else { beg=mid+1; } mid=(beg+end)/2; } if(data== item) loc=mid; else { loc=NULL; } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود ...

سورس جستجوی انتخابی Selection Sort سی پلاس

  عنوان پروژه   سورس جستجوی انتخابی Selection Sort سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه { char ans;do { ; int J, x, y, z, v, s, axe; cout<<"\nSorting a batch of 10 numbers\n\n"; for(x = 0; x < 10;x++) { cout<<"Enter a number "; cin>>J; } cout<<"\n\n\nThis are the numbers entered: \n\n"; for(y = 0; y <= 8; y++) { cout<<J<<" "; } cout<<J<<"\n"; cout<<"\n\nSorting the numbers...\n\n"; for (z = 0; ...

رسم اشکال مختلف با کارکتر ستاره سی پلاس پلاس

  عنوان پروژه  برنامه رسم اشکال مختلف با کارکتر ستاره سی پلاس پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include <iostream.h> #include <conio.h> #include <stdio.h> #include <math.h> #include <stdlib.h> #include <fstream.h> #include <string.h> #include <iomanip.h> #define n 10 void main(){ int i,j,move; cout<<"Display Variant of shape :\n"; cout<<"==============================\n"; //shape of cube for(i=1;i<=n;i++){ for(j=1;j<=n;j++){ cout<<"*"<<" "; } cout<<"\n"; } cout<<"\n\n"; //shape of triangle for(i=1;i<=n;i++){ for(j=i;j<=n;j++){ cout<<"*"<<" "; } cout<<"\n"; } cout<<"\n\n"; //shape of cube cross for(i=1;i<=n;i++){ for(j=1;j<=n;j++){ if((i+j)%2==0){ cout<<"*"<<" "; } else{ cout<<"+"<<" "; } } cout<<"\n"; } cout<<"\n\n"; //shape of triangle middle left lamp for(i=1;i<=n;i++){ move=0; do{ cout<<" "; move++; }while(move!=i); for(j=1;j<=i;j++){ cout<<"*"<<" "; } cout<<"\n"; } cout<<"\n\n"; //shape of triangle ...
Translate »