آخرین اخبار : 

سی

رسم اشکال مختلف با کارکتر ستاره سی پلاس پلاس

  عنوان پروژه  برنامه رسم اشکال مختلف با کارکتر ستاره سی پلاس پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include <iostream.h> #include <conio.h> #include <stdio.h> #include <math.h> #include <stdlib.h> #include <fstream.h> #include <string.h> #include <iomanip.h> #define n 10 void main(){ int i,j,move; cout<<"Display Variant of shape :\n"; cout<<"==============================\n"; //shape ...

محاسبه انتگرال به روش سیمپسون زبان سی

  عنوان پروژه  محاسبه انتگرال به روش سيمپسون زبان سی توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.h> float f(float x); void main() { float k=0.0, h,x,a,b; int i,n; clrscr(); printf("f(x)=1/(1+x*x)"); printf("\nEnter upper and lower limits:"); printf("\n\na="); scanf("%f",&a); printf("\nb="); scanf("%f",&b); printf("\nEnter no. of limits of 2:"); scanf("%d",&n); h=(b-a)/(2*(n/2)); printf("\n x\t\t\t f(x)"); for(x=a,i=0;x<b;x=x+(2*h),i=i+2) { k+=f(x)+4*f(x+h)+f(x+2*h); printf("\n%0.6f\t%15.6f",x,f(x)); printf("\n%0.6f\t%15.6f",x+h,f(x+h)); } printf("\n%0.6f\t%15.6f",x,f(x+h)); } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات ...

سورس برنامه ویرایشگر متن Text Editor در سی پلاس

سورس برنامه ویرایشگر متن Text Editor در سی پلاس قیمت : 10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: اجرا شده در ویژوال استودیو سی پلاس پلاس توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه ویرایشگر متن Text ...

سورس برنامه محافظ صفحه نمایش Screen Saver در سی پلاس

سورس برنامه محافظ صفحه نمایش Screen Saver در سی پلاس قیمت : 5500 تومان ( پنج هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه محافظ صفحه نمایش (Screen Saver) در سی پلاس پلاس تصاویری ...

سورس برنامه کلاس Rational در سی پلاس

سورس برنامه کلاس Rational در سی پلاس قیمت : 9500 تومان ( نه هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه کلاس کسر (کلاس Rational) در سی پلاس پلاس شرح مساله : كلاسي به ...

سورس برنامه رسم خط با الگوریتم DDA در سی پلاس

سورس برنامه رسم خط با الگوریتم DDA در سی پلاس قیمت : 6500 تومان ( شش هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه رسم خط توسط الگوریتم DDA در سی پلاس پلاس در این برنامه ...

سورس برنامه اطلاعات دانشجویان با سی پلاس

سورس برنامه اطلاعات دانشجویان با سی پلاس قیمت : 8000 تومان ( هشت هزار تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه اطلاعات دانشجویان در سی پلاس پلاس در این برنامه شما می توانید با استفاده از منوی برنامه اطلاعات ...

سورس برنامه محاسبه طول اعداد و رشته ها با سی پلاس

سورس برنامه محاسبه طول اعداد و رشته ها با سی پلاس قیمت : 5500 تومان ( پنج هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه محاسبه طول اعداد یا رشته ورودی در سی پلاس پلاس در ...

سورس برنامه پخش فایلهای صوتی MP3 Player سی پلاس

سورس برنامه پخش فایلهای صوتی MP3 Player سی پلاس قیمت : 10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: این پروژه در ویژوال استودیو سی پلاس پلاس انجام گردیده است. توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه ...

پیاده سازی الگوریتم پریم Prime با سی پلاس

پیاده سازی الگوریتم پریم Prime با سی پلاس قیمت :   5500 تومان ( پنج هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : پیاده سازی الگوریتم پرایم Prime با سی پلاس الگوریتم پریم الگوریتمی برای پیدا کردن درخت پوشای کمینه در یک گراف همبند وزن ...

پیاده سازی الگوریتم کراسکال Kurscal با سی پلاس

پیاده سازی الگوریتم کراسکال Kurscal با سی پلاس قیمت :   6500 تومان ( شش هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : پیاده سازی الگوریتم کراسکال Kurscal با سی پلاس در نظریه گراف، الگوریتم کراسکال الگوریتمی برای یافتن یک زیرگراف فراگیر همبند با کمترین وزن در یک گراف وزن‌دار است (در یک گراف ...

پیاده سازی الگوریتم DFS با سی پلاس و سورس کامل برنامه

پیاده سازی الگوریتم DFS با سی پلاس و سورس کامل برنامه قیمت :   5200 تومان ( پنج هزار و دویست تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : پیاده سازی الگوریتم جستجوی اول عمق DFS با سی پلاس در نظریه‌ٔگراف، جستجوی عمق اول (به انگلیسی: Depth-first Search، به‌اختصار DFS) یک الگوریتم پیمایشگرافاست که ...

پیاده سازی الگوریتم فلوید-وارشال با سی پلاس

پیاده سازی الگوریتم فلوید Floyd با سی پلاس قیمت :   7500 تومان ( هفت هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : پیاده سازی الگوریتم فلوید Floyd با سی پلاس در علومکامپیوتر الگوریتم فلوید-وارشال یک الگوریتم تحلیل گراف برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر در یگ گرافجهتدارو وزن دار می‌باشد ...

پیاده سازی الگوریتم کد هافمن با سی

پیاده سازی الگوریتم کد هافمن با سی قیمت :   8500 تومان ( هشت هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: C , EXE توضیحات: - توضیحات : پیاده سازی الگوریتم کد هافمن  درعلوم کامپیوتر و تئوری اطلاعات، کدگذاری هافمن یک الگوریتم کدگذاری برای فشرده‌سازی بی‌اتلاف اطلاعات است. این تعبیر بر می‌گردد به استفاده از جدول کدطول متغیر برای کد کردن هر ...

پیاده سازی الگوریتم LCS با سی پلاس همراه با داکیومنت پروژه

پیاده سازی الگوریتم LCS با سی پلاس همراه با داکیومنت فارسی پروژه قیمت :   9500 تومان ( نه هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : پیاده سازی الگوریتم LCS با سی پلاس همراه با داکیومنت پروژه الگوریتم LCS از الگوریتم هایی است که برای ...

برنامه تفریق اعداد بزرگ با سی پلاس

برنامه تفریق اعداد بزرگ با سی پلاس قیمت :   3500 تومان ( سه هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : برنامه تفریق اعداد بزرگ با سی پلاس پیاده سازی برنامه تفریق اعداد بزرگ همراه با سورس کامل برنامه همراه با فایلهای EXE , CPP == تصویری از ...

برنامه جمع اعداد بزرگ با سی پلاس پلاس

برنامه جمع اعداد بزرگ با سی پلاس پلاس قیمت :   4500 تومان ( چهار هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : برنامه جمع اعداد بزرگ با سی پلاس پلاس پیاده سازی برنامه جمع اعداد بزرگ همراه با سورس کامل برنامه همراه با فایلهای EXE , CPP == ...

برنامه سیستم پارکینگ خودرو با سی پلاس

برنامه سیستم پارکینگ خودرو با سی پلاس قیمت :   8500 تومان ( هشت هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : برنامه سیستم پارکینگ خودرو با سی پلاس پیاده سازی برنامه پارکینگ خودرو با امکانات ورود و خروج ماشین ها و محاسبه هزینه پارکینگ و ارائه ...

برنامه ثبت و دریافت اطلاعات کارمندان با سی پلاس

برنامه ثبت و دریافت اطلاعات کارمندان با سی پلاس قیمت :   8500 تومان ( هشت هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : برنامه ثبت و دریافت اطلاعات کارمندان با سی پلاس پیاده سازی برنامه ثبت و دریافت اطلاعات کارمندان با امکانات افزودن اطلاعات ...

پروژه سیستم انبار و مدیریت انبار کالا با سی پلاس

پروژه سیستم انبار و مدیریت انبار کالا با سی پلاس قیمت :   9500 تومان ( نه هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : پروژه سیستم انبار و مدیریت انبار کالا با سی پلاس پیاده سازی سیستم پروژه انبار و مدیریت انبار کالا-ثبت ...
Translate »