آخرین اخبار : 

سی پلاس پلاس

سورس برنامه کلاس لیست پیوندی اعداد link list سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس برنامه کلاس لیست پیوندی اعداد link list سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include <iostream.h> #include <process.h> class linklist { linklist *next; int data; public: linklist * ifirst(linklist *); void traverse(linklist *); linklist * ilast(linklist *); void del(linklist *); }; linklist * ...

سورس محافظ صفحه نمایش سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه سورس محافظ صفحه نمایش سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<graphics.h> #include<stdlib.h> #include<dos.h> #include<math.h> #include<conio.h> class box { private: float x,y,centerx,centery; int r,deg; public: box() { r=rand()%50; centerx=rand()%640;centery=rand()%480; deg=0; } void cal() { x=centerx-r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery-r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx+r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery-r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx+r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery+r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx-r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery+r*cos(deg*(3.14/180)); deg++; if(deg>=90) { centerx=rand()%640; centery=rand()%480; sound(centerx+centery); r=rand()%50; if(centerx-r<=0) centerx=centerx+r; if(centerx+r>=640) centerx=centerx-r; if(centery-r<=0) centery=centery+r; if(centery+r>=480) centery=centery-r; cleardevice(); deg=0; } } void disp(int col) { setcolor(col); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را ...

سورس جستجو سریع Quick search سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس جستجو سریع Quick search سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> int search(int a==key) index=i; if(a==key) index=k; if(a==key) index=l; if(a==key) index=j; i++; k--; l++; j--; } if(n%2!=0) { if(a==key) index=i; } return index; } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود کنید نوع فایل فرمت ...

جستجوی دودویی Binary search سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه جستجوی دودویی Binary search سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> //using namespace std; void main(void) { int data; int n=0; cout<<"enter n " <<endl; cin>>n; cout<<"enter elements " <<endl; for(int i=0;i<n;i++) { cin>>data; } int beg=0, end=n-1; int item=0,loc=0; int mid=0; cout<<"enter item to b ...

سورس بازی مار Snake سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس بازی مار Snake سی پلاس توضیحات : کمتر کسی را خواهید یافت که با بازی ما یا اسنیک خاطره نداشته باشد و یا این بازی را بازی نکرده باشد، بازی اسنیک را می توان معروفترین و پر طرفدارترین بازی در دهه ی گذشته ...

سورس برنامه مرتب‌سازی هرمی Heap Sort سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس برنامه مرتب‌سازی هرمی Heap Sort سی پلاس توضیحات : مرتب‌سازی هرمی (Heap Sort) یکی از روش‌های مشهور مرتب‌سازی داده‌ها است که بر اساس خصوصیات درخت heap (هیپ، هرم یا کپه) و عملکرد آن پیاده‌سازی شده است. بر اساس تعریف درخت heap، در ...

سورس برنامه ویرایشگر متن Text Editor در سی پلاس

سورس برنامه ویرایشگر متن Text Editor در سی پلاس قیمت : 10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: اجرا شده در ویژوال استودیو سی پلاس پلاس توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه ویرایشگر متن Text ...

سورس برنامه محافظ صفحه نمایش Screen Saver در سی پلاس

سورس برنامه محافظ صفحه نمایش Screen Saver در سی پلاس قیمت : 5500 تومان ( پنج هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه محافظ صفحه نمایش (Screen Saver) در سی پلاس پلاس تصاویری ...

سورس برنامه کلاس Rational در سی پلاس

سورس برنامه کلاس Rational در سی پلاس قیمت : 9500 تومان ( نه هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه کلاس کسر (کلاس Rational) در سی پلاس پلاس شرح مساله : كلاسي به ...

سورس برنامه رسم خط با الگوریتم DDA در سی پلاس

سورس برنامه رسم خط با الگوریتم DDA در سی پلاس قیمت : 6500 تومان ( شش هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه رسم خط توسط الگوریتم DDA در سی پلاس پلاس در این برنامه ...

سورس برنامه اطلاعات دانشجویان با سی پلاس

سورس برنامه اطلاعات دانشجویان با سی پلاس قیمت : 8000 تومان ( هشت هزار تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه اطلاعات دانشجویان در سی پلاس پلاس در این برنامه شما می توانید با استفاده از منوی برنامه اطلاعات ...

سورس برنامه محاسبه طول اعداد و رشته ها با سی پلاس

سورس برنامه محاسبه طول اعداد و رشته ها با سی پلاس قیمت : 5500 تومان ( پنج هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه محاسبه طول اعداد یا رشته ورودی در سی پلاس پلاس در ...

سورس برنامه پخش فایلهای صوتی MP3 Player سی پلاس

سورس برنامه پخش فایلهای صوتی MP3 Player سی پلاس قیمت : 10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: این پروژه در ویژوال استودیو سی پلاس پلاس انجام گردیده است. توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه ...

برنامه محافظ صفحه نمایش screen saver متحرک – OpenGL

برنامه محافظ صفحه نمایش  screen saver متحرک – OpenGL قیمت :   8500 تومان ( هشت هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات :  در این پروژه که در محیط ویژوال استودیو و با استفاده از توابع کتابخانه ای opengl طراحی شده ...

طراحی منظره زمستانی با آدم برفی ها و حرکت دوربین – OpenGL

طراحی منظره زمستانی با  آدم برفی ها و حرکت دوربین – OpenGL قیمت :   9500 تومان ( نه  هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات :  در این پروژه که  در محیط ویژوال استودیو Visual Studio و با استفاده از توابع ...

مقاله آشنایی با زبان سی پلاس پلاس ++C

مقاله آشنایی با زبان سی پلاس پلاس ++C قیمت :   4000  تومان ( چهار هزار تومان ) تعداد صفحات: 40  ( چهل ) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Word توضیحات: مناسب جهت پروژه پایانی فهرست مطالب : چکیده مقدمه فصل اول-کلیات 1-1 استاندارد زبان 1-2 نام ++C 1-3 فلسفه 1-4 کتابخانه استاندارد 1-5 ویژگی‌های معرفی شده در ++C 1-6 برنامه ...

پیاده سازی الگوریتم پریم Prime با سی پلاس

پیاده سازی الگوریتم پریم Prime با سی پلاس قیمت :   5500 تومان ( پنج هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : پیاده سازی الگوریتم پرایم Prime با سی پلاس الگوریتم پریم الگوریتمی برای پیدا کردن درخت پوشای کمینه در یک گراف همبند وزن ...

پیاده سازی الگوریتم کراسکال Kurscal با سی پلاس

پیاده سازی الگوریتم کراسکال Kurscal با سی پلاس قیمت :   6500 تومان ( شش هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : پیاده سازی الگوریتم کراسکال Kurscal با سی پلاس در نظریه گراف، الگوریتم کراسکال الگوریتمی برای یافتن یک زیرگراف فراگیر همبند با کمترین وزن در یک گراف وزن‌دار است (در یک گراف ...

پیاده سازی الگوریتم DFS با سی پلاس و سورس کامل برنامه

پیاده سازی الگوریتم DFS با سی پلاس و سورس کامل برنامه قیمت :   5200 تومان ( پنج هزار و دویست تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : پیاده سازی الگوریتم جستجوی اول عمق DFS با سی پلاس در نظریه‌ٔگراف، جستجوی عمق اول (به انگلیسی: Depth-first Search، به‌اختصار DFS) یک الگوریتم پیمایشگرافاست که ...

پیاده سازی الگوریتم فلوید-وارشال با سی پلاس

پیاده سازی الگوریتم فلوید Floyd با سی پلاس قیمت :   7500 تومان ( هفت هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات : پیاده سازی الگوریتم فلوید Floyd با سی پلاس در علومکامپیوتر الگوریتم فلوید-وارشال یک الگوریتم تحلیل گراف برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر در یگ گرافجهتدارو وزن دار می‌باشد ...
Translate »