آخرین اخبار : 

جستجوی خطی در آرایه

سورس جستجوی خطی linear search سی

  عنوان پروژه  برنامه سورس جستجوی خطی linear search سی توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<stdio.h> #include<conio.h> void main() { int b,i=0,a=0,p=0,no=0,found=0; char cont; clrscr(); printf("\n\n size arraye ra vared konid : "); scanf("%d",&a); printf("\n lotfan Aadad ra vared konid \n"); for(i=0;i<a;i++) scanf("%d",&b); printf("\n yek adad ra jahate jestojo ...

برنامه جستجوی خطی Linear Search در سی پلاس

برنامه جستجوی خطی Linear Search در سی پلاس قیمت :   3500 تومان ( سه هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: CPP , EXE توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه جستجوی خطی در آرایه Linear Search            در این برنامه کاربر ابتدا تعداد عناصر آرایه را وارد ...
Translate »