آخرین اخبار : 

برنامه

سورس برنامه کلاس لیست پیوندی اعداد link list سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس برنامه کلاس لیست پیوندی اعداد link list سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include <iostream.h> #include <process.h> class linklist { linklist *next; int data; public: linklist * ifirst(linklist *); void traverse(linklist *); linklist * ilast(linklist *); void del(linklist *); }; linklist * ...

سورس محافظ صفحه نمایش سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه سورس محافظ صفحه نمایش سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<graphics.h> #include<stdlib.h> #include<dos.h> #include<math.h> #include<conio.h> class box { private: float x,y,centerx,centery; int r,deg; public: box() { r=rand()%50; centerx=rand()%640;centery=rand()%480; deg=0; } void cal() { x=centerx-r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery-r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx+r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery-r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx+r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery+r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx-r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery+r*cos(deg*(3.14/180)); deg++; if(deg>=90) { centerx=rand()%640; centery=rand()%480; sound(centerx+centery); r=rand()%50; if(centerx-r<=0) centerx=centerx+r; if(centerx+r>=640) centerx=centerx-r; if(centery-r<=0) centery=centery+r; if(centery+r>=480) centery=centery-r; cleardevice(); deg=0; } } void disp(int col) { setcolor(col); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را ...

سورس جستجو سریع Quick search سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس جستجو سریع Quick search سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> int search(int a==key) index=i; if(a==key) index=k; if(a==key) index=l; if(a==key) index=j; i++; k--; l++; j--; } if(n%2!=0) { if(a==key) index=i; } return index; } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود کنید نوع فایل فرمت ...

جستجوی دودویی Binary search سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه جستجوی دودویی Binary search سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> //using namespace std; void main(void) { int data; int n=0; cout<<"enter n " <<endl; cin>>n; cout<<"enter elements " <<endl; for(int i=0;i<n;i++) { cin>>data; } int beg=0, end=n-1; int item=0,loc=0; int mid=0; cout<<"enter item to b ...

سورس جستجوی انتخابی Selection Sort سی پلاس

  عنوان پروژه   سورس جستجوی انتخابی Selection Sort سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه { char ans;do { ; int J, x, y, z, v, s, axe; cout<<"\nSorting a batch of 10 numbers\n\n"; for(x = 0; x < 10;x++) { cout<<"Enter ...

رسم اشکال مختلف با کارکتر ستاره سی پلاس پلاس

  عنوان پروژه  برنامه رسم اشکال مختلف با کارکتر ستاره سی پلاس پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include <iostream.h> #include <conio.h> #include <stdio.h> #include <math.h> #include <stdlib.h> #include <fstream.h> #include <string.h> #include <iomanip.h> #define n 10 void main(){ int i,j,move; cout<<"Display Variant of shape :\n"; cout<<"==============================\n"; //shape ...

سورس حل جدول سودوکو زبان سی

  عنوان پروژه  سورس حل جدول سودوکو زبان سی  توضیحات : قانون بازی سودوکو نوع متداول سودوکو یک جدول ۹x۹ است که کل جدول هم به ۹ جدول کوچک‌تر ۳x۳ تقسیم شده‌است. در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داه شده که باید ...

سورس پیاده سازی روشهای مرتب سازی

  عنوان پروژه  سورس پیاده سازی روشهای مرتب سازی زبان سی  توضیحات : سورس کد کلیه روش های مرتب سازی Bubble Sort (مرتب سازی حبابی) - مرتب سازی Insertion Sort (مرتب سازی درجی) - مرتب سازی Selection Sort (مرتب سازی انتخابی) - مرتب سازی ...

سورس برنامه ویرایشگر متن Text Editor در سی پلاس

سورس برنامه ویرایشگر متن Text Editor در سی پلاس قیمت : 10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: اجرا شده در ویژوال استودیو سی پلاس پلاس توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه ویرایشگر متن Text ...

سورس برنامه محافظ صفحه نمایش Screen Saver در سی پلاس

سورس برنامه محافظ صفحه نمایش Screen Saver در سی پلاس قیمت : 5500 تومان ( پنج هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه محافظ صفحه نمایش (Screen Saver) در سی پلاس پلاس تصاویری ...

سورس برنامه کلاس Rational در سی پلاس

سورس برنامه کلاس Rational در سی پلاس قیمت : 9500 تومان ( نه هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه کلاس کسر (کلاس Rational) در سی پلاس پلاس شرح مساله : كلاسي به ...

سورس برنامه رسم خط با الگوریتم DDA در سی پلاس

سورس برنامه رسم خط با الگوریتم DDA در سی پلاس قیمت : 6500 تومان ( شش هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه رسم خط توسط الگوریتم DDA در سی پلاس پلاس در این برنامه ...

سورس برنامه اطلاعات دانشجویان با سی پلاس

سورس برنامه اطلاعات دانشجویان با سی پلاس قیمت : 8000 تومان ( هشت هزار تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه اطلاعات دانشجویان در سی پلاس پلاس در این برنامه شما می توانید با استفاده از منوی برنامه اطلاعات ...

سورس برنامه پخش فایلهای صوتی MP3 Player سی پلاس

سورس برنامه پخش فایلهای صوتی MP3 Player سی پلاس قیمت : 10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: این پروژه در ویژوال استودیو سی پلاس پلاس انجام گردیده است. توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه ...

برنامه شناسایی مثلث قائم الزاویه سی پلاس

برنامه شناسایی مثلث قائم الزاویه سی پلاس قیمت : 2500 تومان ( دو هزار و پانصد تومان) دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Cpp , EXE توضیحات: - توضیحات : سورس کد پیاده سازی برنامه شناسایی مثلث قائم الزاویه در سی پلاس پلاس مثلث قائم‌الزاویه (به انگلیسی: Right triangle) مثلثی ...

ماشین حساب مهندسی با جاوا

ماشین حساب مهندسی با جاوا قیمت :   9500تومان ( نه هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: جاوا توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه ماشین حساب پیشرفته (ماشین حساب مهندسی) در JAVA     همراه با فایلهای .jar , .java و سایر فایلهای لازم بخشهایی از سورس کد این ...

ماشین حساب ساده با جاوا

ماشین حساب ساده  با جاوا قیمت :   5000  تومان ( پنج هزار تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: جاوا توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه ماشین حساب ساده چهار عمل اصلی در JAVA     همراه با فایلهای .jar , .java بخشهایی از سورس کد این پروژه : BEGIN:initComponents private void initComponents() { jPanel1 ...

حل پازل ۸ تایی توسط الگوریتم *A آ استار A Star با کدهای سی شارپ

  حل پازل 8 تایی توسط الگوریتم *A آ استار A Star با کدهای سی شارپ قیمت :   10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر - هوش مصنوعی نوع فایل: سی شارپ .CS توضیحات: این پروژه در ویژوال استودیو پیاده سازی و اجرا گردیده است. توضیحات : پروژه حل پازل ...
Translate »