پروژه های مهندسی نرم افزار و UML

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم استانداری

  پروژه مهندسی نرم افزار اتوماسیون سیستم استانداری رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم استانداری همراه با نمودار ER و سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case - نمودار همکاری Collaboration diagram - نمودار توالیsequence diagram - نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram - نمودار فعالیت Activity Diagram- نمودار حالت State Diagram  و... فایل کامل رشنال رز Rational Rose پروژه پشتیبانی ...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم شهرداری

  پروژه مهندسی نرم افزار اتوماسیون سیستم شهرداری رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم شهرداری . توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم شهرداری   شرح سیستم شهرداری :  سيتمي كه در پيش رو داريد,سيستم مكانيزه شهرداری ميباشد كه جهت بهبود كارايي و دسترسي آسان وسريع به مدارك واسناد ميباشد.بدين ترتيب ارتباط شهرداری با مردم و ساير نهادها وارگانها ...

پروژه مهندسی نرم افزار فروش آنلاین بلیط سینما

  پروژه مهندسی نرم افزار سیستم فروش آنلاین بلیط سینما رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم فروش آنلاین بلیط سینما   نمونه بخشهایی از تجزیه تحلیل سیستم  فروش بلیط سینما مشکلات و راه حل سیستم : مشکل مورد بحث در اینجا تبدیل یک سیستم سنتی خرید و فروش بلیط سینما به سیستم مکانیزه (سایت خرید و فروش بلیط سینما )است ...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سایت فروشگاه آنلاین

  پروژه مهندسی نرم افزار سایت فروشگاه آنلاین (فروشگاه آنلاین کتاب) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سایت فروشگاه آنلاین . توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سایت فروشگاه آنلاین (فروشگاه آنلاین کتاب)   موضوع : تحلیل سیستم خرید و فروش در فروشگاه آنلاین محدوده : اینترنت و فضای مجازی ، خرید و فروش مجازی و الکترونیکی هدف : شناخت روال خرید ...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم خوابگاه دانشجویی

  پروژه مهندسی نرم افزار سیستم UML خوابگاه دانشجویی (در محیط Visio و رشنال رز) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - دانلود پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم خوابگاه دانشجویی . توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم خوابگاه دانشجویی  معرفی کامل محیط عملیاتی  سيستم مديريت خوابگاهها تحت نظر مدير امور دانشجويي  هر دانشگاه می باشد که به طور مستمر به فعاليت خود ادامه ...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم امور مشترکین اداره برق

  پروژه سیستم امور مشترکین اداره برق رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - دانلود پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم امور مشترکین اداره برق . توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم امور مشترکین اداره برق   سیستم امور مشترکین اداره برق : معرفي سیستم: سیستم مکانیزه اداره برق صورت مسئله : یک سیستم صدور قبض و دریافت قبوض هدف : کنترل ...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار بیمارستان قلب در رشنال رز

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم بیمارستان قلب در رشنال رز  شامل : نمودار  ER سناریو کامل پروژه کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use case Diagram نمودار همکاری Sequence Diagram نمودار توالی Collaboration Diagram نمودار کلاس دیاگرام  Class Diagram نمودار فعالیت Activity Diagram نمودار حالت State chart Diagram و...  همراه با فایل کامل رشنال رز پروژه . دانلود پروژه مهندسی نرم ...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم باشگاه ورزشی در رشنال رز

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم باشگاه ورزشی در رشنال رز ========== پروژه   مهندسی نرم افزار سیستم باشگاه ورزشی در رشنال رز  همراه با نمودار ER  سناریو کامل پروژه  کلیه ی نمودارهای یوزکیس - نمودار همکاری - نمودار توالی - نمودار کلاس دیاگرام - نمودار فعالیت - نمودار حالت و...  همراه با فایل کامل رشنال رز پروژه   uمعرفي سیستم:  سیستم نرم افزاری باشگاه ورزشی   . uصورت مسئله ...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم بانک در رشنال رز

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم بانک در رشنال رز UML . پروژه مهندسی نرم افزار سیستم بانک در رشنال رز UML همراه با نمودار ER سناریو کامل پروژه کلیه ی نمودارهای یوزکیس   Use case Diagram - نمودار همکاری    Collaboration Diagram - نمودار توالی   Sequence Diagram - نمودار کلاس دیاگرام   Clas Diagram - نمودار فعالیت   Activity Diagram - نمودار حالت و...    State chart Diagram همراه با فایل کامل رشنال رز پروژه (پشتیبانی ...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار آژانس خدمات مسافرتی و جهانگردی در رشنال رز 

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار آژانس خدمات مسافرتی و جهانگردی در رشنال رز . پروژه مهندسی نرم افزار آژانس خدمات مسافرتی و جهانگردی در رشنال رز UML  همراه با نمودار ER سناریو کامل پروژه کلیه ی نمودارهای یوزکیس   Use case Diagram - نمودار همکاری    Collaboration Diagram - نمودار توالی   Sequence Diagram - نمودار کلاس دیاگرام   Clas Diagram - نمودار فعالیت   Activity Diagram - نمودار حالت و...    State chart ...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار UML دفتر اسناد رسمی در رشنال رز

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار UML دفتر اسناد رسمی در رشنال رز .////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دفتر اسناد رسمی در رشنال رز : همراه با نمودار ER سناریو کامل پروژه کلیه ی نمودارهای یوزکیس UseCase نمودار همکاری Sequence Diagram نمودار توالی Collaboration Diagram نمودار کلاس دیاگرام Class Diagram نمودار فعالیت Activity Diagram نمودار حالت Statechart Diagram و...  ...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آموزشگاه رانندگی

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم آموزشگاه رانندگی . پروژه مهندسی نرم افزار سیستم آموزشگاه رانندگی در رشنال رز UML معرفی مختصر پروژه سیستم مکانیزه آموزشگاه رانندگی :  این پروژه  به منظور ارائه خدماتی از قبیل آموزش رانندگی، آگاهی از شرایط و ضوابط اخذ گواهی، آگاهی از موارد امتحانی، ثبت نام از متقاضیان، فروش کتب آیین نامه و ... می باشد. مخاطبین اصلی این پروژه ...