آخرین اخبار : 

پروژه های مهندسی نرم افزار و UML

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل بازی مار و پله

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل برنامه بازی مار و پله فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز فصل اول: چشم انداز پروژه (Vision) 9 ۱-۱- مقدمه ۱۰ ۱-۲- Vision چیست ۱۰ ۱-۳- موضوع پروژه ۱۰ ۱-۴- اهداف پروژه ۱۱ ۱-۵- انجام پروژه چه سودی ...

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل نوبت دهی وام بانکی بر اساس امتیاز

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل نوبت دهی وام بانکی بر اساس امتیاز فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز چکیده ۸ فصل اول: مقدمه ای بر UML 9 هدف سیستم جاری ۱۰ زبان تحلیل سیستم ۱۰ تاریخچه UML 11 ویژگیهای UML 13 فصل دوم: تحلیل ...

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم امور مشترکین تلفن همراه

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم امور مشترکین تلفن همراه  فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز چکیده ۶ نرم افزار مکانیزه امور مشترکین ۶ مخاطبین نرم افزار امور مشترکین ۶ مقدمه ۷ فصل اول:  ویژگیهای نرم افزار امور مشترکین ۸ ۱-۱- مشخصات فنی ...

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل فروشگاه تجهیزات پزشکی

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل فروشگاه تجهیزات پزشکی  فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز مقدمه ۸ هدف سیستم جاری ۸ دیاگرام جداول در SQL Server 9 فصل اول: بررسی Vision و صفحات فروشگاه لوازم پزشکی ۱۰ Vision چیست ۱۱ موضوع پروژه ۱۲ ۱-۳- اهداف ...

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی  فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز چکیده ۸ نرم افزار مکانیزه رادیولوژی ۸ مخاطبین نرم افزار رادیولوژی ۸ مقدمه ۹ مراحل انجام پروژه رادیولوژی ۱۱ Vision چیست ۱۱ موضوع پروژه ۱۲ ۱-۳- اهداف پروژه ۱۲ ۱-۴- انجام پروژه چه ...

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم مدرسه غیر انتفاعی

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدرسه غیر انتفاعی  فرمت پروژه : فایل ورد  +  رشنال رز چکیده    ۵ مقدمه   ۷ هدف سیستم جاری         ۷ زبان تحلیل سیستم         ۷ تاریخچه UML    ۸ ویژگیهای UML   ۱۱ فصل اول: Use Case Diagrams     ۱۴ ۱-۱- Vision چیست         ۱۵ ۱-۲- موضوع پروژه ۱۶ ۱-۳- اهداف پروژه  ...

لیست پروژه های آماده مهندسی نرم افزار و UML

لیست انواع پروژه های آماده مهندسی نرم افزار و UML پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دبیرخانه الکترونیک   پروژه مهندسی نرم افزار سیستم رستوران   پروژه مهندسی نرم افزار سیستم گاوداری   پروژه مهندسی نرم افزار سیستم پست بانک   پروژه مهندسی نرم افزار سیستم مکانیزه بنیاد شهید و ...

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم رستوران

  توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم رستوران مشکلات و راه حل سیستم : مشکل مورد بحث در اینجا تبدیل یک سیستم سنتی رستوران و سفارش غذا به سیستم مکانیزه است . راه حل : تجزیه و تحلیل سیستم و تعیین ...

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم گاوداری

  توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم گاوداری برخی نیازهای عملیاتی 1- سخت افزار: به طور همزمان چندین کاربر بتوانند از آن استفاده نمایند. سیستم باید قابلیت تغیيرات مکانی را داشته باشد . سیستم باید با اینترنت سازگاری داشته باشد . سیستم قابلیت کار ...

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم پست بانک

  توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم پست بانک   موضوع : تحلیل سیستم پست بانک  محدوده : یک دفتر پست بانک جهت ارائه خدمات به مشترکین و مراجعین هدف کلی : شناخت روال کارکرد و عملیات سیستم پست بانک و خدمات مربوطه شرح کلی سیستم ...

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم بنیاد شهید و ایثارگران

  توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار مکانیزه بنیاد شهید و امور ایثارگران   معرفي سیستم: سیستم نرم افزاری بنیاد شهید و جانبازان . صورت مسئله : یک سیستم نرم افزاری جهت امور شهدا . جانبازان و ایثارگران. هدف : کنترل و مدیریت ارباب رجوع و اسناد مالي ...

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم کمیته امداد امام خمینی

  پروژه مهندسی نرم افزار سیستم کمیته امداد امام خمینی رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم کمیته امداد امام خمینی معرفي سیستم: سیستم صندوق كميته امداد امام خميني(ره) . صورت مسئله : یک سیستم دریافت و پرداخت مبالغ نقدي، ...

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم ثبت احوال

  پروژه مهندسی نرم افزار سیستم ثبت احوال رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم ثبت احوال نام سيستم : تحلیل سیستم اداره ثبت احوال مشتري : اداره ثبت احوال شهرستان شرح مسئله : مي خواهيم تعداد مواليد و فوت ...

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم فروشگاه کامپیوتر

  پروژه مهندسی نرم افزار سیستم فروشگاه کامپیوتر رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم فروشگاه کامپیوتر   همراه با نمودار ER و سناریو کامل پروژه و کلیه ی نمودارهای یوزکیس Use Case - نمودار همکاری Collaboration diagram - نمودار ...

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم فروشگاه مبل

  پروژه مهندسی نرم افزار سیستم فروشگاه مبل رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم فروشگاه مبل  معرفي سیستم: سیستم مکانیزه فروشگاه مبلمان هدف : کنترل و مدیریت سیستم مکانیزه فروشگاه مبلمان شرح برخی نیازهای عملیاتی 1- سخت افزار: به طور همزمان ...

پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه لوازم صوتی تصویری

  پروژه مهندسی نرم افزار فروشگاه لوازم صوتی تصویری رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم فروشگاه لوازم صوتی و تصویری   نمونه ای کوتاه از شرح سناریوهای این پروژه : مورد استفاده فروش: شرح مختصر: این مورد استفاده با مراجعه ...

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم سلف سرویس دانشگاه

  پروژه مهندسی نرم افزار سیستم سلف سرویس دانشگاه رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم سلف سرویس دانشگاه اهداف سیستم : طراحی و ایجاد یک سیستم اتوماسیون جهت سرویس دهی تغذیه به دانشجویان مدیریت کارتهای غذای ...

پروژه مهندسی نرم افزار عملیات مخابرات

  پروژه مهندسی نرم افزار عملیات ویژه مخابرات(خطوط ویژه-ریزمکالمات-وصل مجددخطوط-و...) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار عملیات ویژه مخابرات(خطوط ویژه-ریزمکالمات-وصل مجددخطوط-و...)  نمونه سناریوهای پروژه : سناريو ارائه خطوط ويژه كارشناس رايانه سيستم 1-وارد كردن رمز عبور     2-بررسي رمز ورود و اجازه ورود 3-وارد كردن ...

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم پایانه باربری

  پروژه مهندسی نرم افزار سیستم پایانه باربری قیمت :   تومان ( ) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ورد + رشنال رز توضیحات: - توضیحات : پروژه تجزیه تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم پایانه باربری  **این پروژه در مرحله آماده سازی می باشد ** همراه با نمودار ER و سناریو کامل پروژه و ...
Translate »