پروژه های طراحی سایت با ASP.Net

طراحی سایت خبری News site با سی شارپ و پایگاه داده SQL

طراحی سایت خبری News site با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server قیمت :   25500 تومان ( بیست و پنج هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: سی شارپ .CS, Sql Server , Asp.Net , توضیحات: پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای پروژه پایانی   توضیحات : طراحی سایت خبری News Site با سی شارپ و پایگاه داده اس کیو ال سرور و صفحات ای اس پی دات نت . یک پروژه عالی و مناسب ...

طراحی سایت رستوران با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server

طراحی سایت رستوران با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server قیمت :   25500  تومان ( بیست  و پنج هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: سی شارپ .CS, Sql Server , Asp.Net , توضیحات: پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای پروژه پایانی توضیحات : طراحی سایت رستوران با سی شارپ و پایگاه داده اس کیو ال سرور و صفحات ای اس پی دات نت . یک پروژه عالی و مناسب درسی و ...

طراحی سایت پایگاه هوایی شهید ستاری با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server

طراحی سایت پایگاه هوایی شهید ستاری با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server قیمت :   25500 تومان ( بیست و پنج هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: سی شارپ .CS, Sql Server , Asp.Net , توضیحات: پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای پروژه پایانی توضیحات : طراحی سایت پایگاه هوایی شهید ستاری با سی شارپ و پایگاه داده اس کیو ال سرور و صفحات ای اس پی دات نت . یک پروژه ...

طراحی سایت آموزش و آزمون آنلاین با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server

طراحی سایت آموزش و آزمون آنلاین با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server قیمت :   25500 تومان ( بیست و پنج هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: سی شارپ .CS, Sql Server , Asp.Net , توضیحات: پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای پروژه پایانی توضیحات : طراحی سایت آموزش و آزمون آنلاین و مشاهده کارنامه آزمون با سی شارپ و پایگاه داده اس کیو ال سرور و صفحات ای اس پی دات ...

طراحی سایت استخر ورزشی و رزرو بلیط با سی شارپ و SQL-Server

طراحی سایت استخر ورزشی و رزرو بلیط با سی شارپ و SQL-Server قیمت :   20000 تومان ( بیست هزار تومان)   رشته : کامپیوتر نوع فایل: سی شارپ .CS, Sql Server , Asp.Net , توضیحات: پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای پروژه پایانی توضیحات : طراحی سایت استخر ورزشی و رزرو بلیط استخر با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server و صفحات ای اس پی دات نت . یک پروژه عالی و مناسب درسی ...

طراحی سایت بیمارستان با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server

  طراحی سایت بیمارستان با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server قیمت :   25000 تومان ( بیست و پنج هزار تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: سی شارپ .CS, Sql Server , Asp.Net , توضیحات: پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای پروژه پایانی توضیحات : طراحی سایت بیمارستان Hospital با سی شارپ و پایگاه داده اس کیو ال سرور و صفحات ای اس پی دات نت . یک پروژه عالی و مناسب درسی و همچنین قابل ...

طراحی سایت مشاور املاک با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server

  طراحی سایت مشاور املاک با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server قیمت :   25500 تومان ( بیست و پنج هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: سی شارپ .CS, Sql Server , Asp.Net , توضیحات: پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای پروژه پایانی توضیحات : طراحی سایت مشاور املاک با سی شارپ و پایگاه داده اس کیو ال سرور و صفحات ای اس پی دات نت . یک پروژه عالی و مناسب ...