آخرین اخبار : 

پروژه های زبان اسمبلی

برنامه شناسایی اعداد کامل perfect number با زبان اسمبلی

  برنامه شناسایی اعداد کامل perfect number با زبان اسمبلی قیمت :   3500 تومان ( سه هزار و پانصد تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : در نظریه اعداد، عدد کامل، یک عدد صحیح مثبت است که برابر با مجموع مقسوم‌علیه‌های سرهٔ مثبت خود ...

بازی دوز Tic Tac Toe با زبان اسمبلی

  بازی دوز Tic Tac Toe با زبان اسمبلی قیمت :   5000 تومان ( پنج هزار تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : بازی دوز همواره یکی از بازیهایی است که در زبانهای برنامه‌نویسی مختلف مورد بررسی قرار گرفته و طراحی می‌شود. بازی ...

برنامه مرتب سازی اعداد و حروف Sort با زبان اسمبلی

  برنامه مرتب سازی اعداد و حروف Sort با زبان اسمبلی قیمت :   4500  تومان ( چهار هزار و پانصد تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : این برنامه ابتدا یک مقدار عددی یا رشته ای را از کاربر دریافت می کند و سپس نتیجه ...

برنامه پاک کردن صفحه نمایش با زبان اسمبلی همراه با توضیحات فارسی سورس

  برنامه پاک کردن صفحه نمایش با زبان اسمبلی همراه با توضیحات فارسی سورس قیمت :   5000 تومان ( پنج هزار تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : برنامه ای بنویسید که صفحه نمایش را از مختصات (5و10) تا نقطه (15و40) پاک کند . ...

برنامه چاپ یک رشته قلب با زبان اسمبلی

  برنامه چاپ یک رشته قلب با زبان اسمبلی قیمت :   4200 تومان ( چهار هزار و دویست تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : این برنامه که با زبان برنامه نویسی اسمبلی پیاده سازی شده است، یک رشته نماد قلب را بصورت تصویر ...

برنامه دریافت یک کاراکتر از ورودی و چاپ آن با زبان اسمبلی همراه توضیحات فارسی کدها

  برنامه دریافت یک کاراکتر از ورودی و چاپ آن با زبان اسمبلی همراه توضیحات فارسی کدها قیمت :   4500 تومان ( چهار هزار و پانصد تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : برنامه ای که با صدور یک پیام ، کاراکتری را ...

برنامه دریافت رشته ای از ورودی و معکوس نمودن آن و نمایش نتیجه با زبان اسمبلی

  برنامه دریافت رشته ای از ورودی و معکوس نمودن آن و نمایش نتیجه با زبان اسمبلی قیمت :   3500 تومان ( سه هزار و پانصد تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : برنامه ای که رشته ای حداکثر 100 کاراکتری از ورودی دریافت ...

برنامه مقایسه دو رشته ورودی و نمایش نتیجه مقایسه با زبان اسمبلی

  برنامه مقایسه دو رشته ورودی و نمایش  نتیجه مقایسه با زبان اسمبلی قیمت :   4500 تومان ( چهار هزار و پانصد تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : برنامه ای که دو رشته ای حداکثر 20 کاراکتری از ورودی دریافت میکند ...

برنامه دریافت دو رشته و الحاق آنها در رشته سوم و نمایش نتیجه با زبان اسمبلی

  برنامه دریافت دو رشته و الحاق آنها در رشته سوم و نمایش نتیجه با زبان اسمبلی قیمت :   4500 تومان ( چهار هزار و پانصد تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : برنامه ای که دو رشته ی حداکثر 20 ...

محاسبه فاکتوریل و پیاده سازی برنامه با زبان اسمبلی

  محاسبه فاکتوریل و پیاده سازی برنامه با زبان اسمبلی قیمت :   3500 تومان ( سه هزار و پانصد تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : فاکتوریل (Factorielle) هر عدد طبیعی در ریاضیات از حاصل‌ضرب آن عدد در تمام اعداد صحیح و مثبت ...

برنامه ساعت دیجیتالی با اسمبلی همراه با توضیحات فارسی کدها

  برنامه ساعت دیجیتالی با اسمبلی همراه با توضیحات فارسی کدها قیمت :   4500 تومان ( چهار هزار و پانصد تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : این پروژه با طراحی زیبا می تواند ساعت سیستم را برای شما به صورت دیجیتال نمایش دهد. این ...

برنامه ماشین حساب ساده چهار عمل اصلی با اسمبلی با داکیومنت

  برنامه ماشین حساب ساده چهار عمل اصلی با اسمبلی با داکیومنت فارسی توضیحات سورس کد پروژه قیمت :   7500 تومان ( هفت هزار و پانصد تومان) دسته : پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی نوع فایل: .asm , .exe توضیحات: - توضیحات : این برنامه اسمبلی قادر به انجام چهار عمل اصلی جمع ، ...
Translate »