آخرین اخبار : 

پروژه های اپن جی ال OpenGL

برنامه محافظ صفحه نمایش screen saver متحرک – OpenGL

برنامه محافظ صفحه نمایش  screen saver متحرک – OpenGL قیمت :   8500 تومان ( هشت هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات :  در این پروژه که در محیط ویژوال استودیو و با استفاده از توابع کتابخانه ای opengl طراحی شده ...

طراحی منظره زمستانی با آدم برفی ها و حرکت دوربین – OpenGL

طراحی منظره زمستانی با  آدم برفی ها و حرکت دوربین – OpenGL قیمت :   9500 تومان ( نه  هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات :  در این پروژه که  در محیط ویژوال استودیو Visual Studio و با استفاده از توابع ...

بازی شطرنج زیبا و متفاوت – OpenGL

بازي شطرنج زیبا و متفاوت – OpenGL قیمت :   10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات :  در این پروژه که به زبان سی پلاس پلاس در محیط ویژوال استدیو Visual Studio و با استفاده از توابع کتابخانه ...

بازی زیبای چکرز – OpenGL

بازی زیبای چکرز  – OpenGL قیمت :   10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات :  در این پروژه که به زبان سی پلاس پلاس در محیط ویژوال استدیو و با استفاده از توابع کتابخانه ای opengl طراحی شده است ...

لیوان متحرک در صفحه بصورت ۳ بعدی – گرافیک کامپیوتری

لیوان متحرک در صفحه بصورت 3 بعدی - گرافیک کامپیوتری قیمت :   9500  تومان ( نه هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات :  در این پروژه که به زبان سی شارپ در محیط ویژوال استدیو  و با استفاده از ...

افکت گذاری و افکت برای تصویر – گرافیک کامپیوتری

افکت گذاری و افکت برای تصویر  - گرافیک کامپیوتری قیمت :   10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو توضیحات: - توضیحات : در این پروژه که به زبان سی شارپ در محیط ویژوال استدیو  و با استفاده از توابع کتابخانه ای  گرافیکی طراحی شده ...

مکعب چرخنده زیبا روی سطح شیشه ای – OpenGL

مکعب چرخنده زيبا روي سطح شيشه اي  - OpenGL قيمت :   9500 تومان ( نه هزار و پانصد تومان) رشته : کامپيوتر نوع فايل: ويژوال استديو - اپن جي ال توضيحات: - توضيحات :  در اين پروژه که به زبان سي پلاس پلاس در محيط ويژوال استديو  و با استفاده از توابع ...

کره زمین به همراه قاره های جهان – OpenGL

کره زمین به همراه قاره های جهان - OpenGL قیمت :   18500  تومان ( هیجده هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات :  در این پروژه که به زبان سی پلاس پلاس در محیط ویژوال استدیو  و با استفاده از ...

بازی با توپ های رنگی در صفحه شطرنجی – OpenGL

بازی با توپ های رنگی در صفحه شطرنجی - OpenGL قیمت :   18500  تومان ( هیجده هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات :  در این پروژه که به زبان سی پلاس پلاس در محیط ویژوال استدیو  و با استفاده ...

گردش در کوهستان زیبا – OpenGL

گردش در کوهستان زیبا - OpenGL قیمت :   20500  تومان ( بیست هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات :  در این پروژه که به زبان سی پلاس پلاس در محیط ویژوال استدیو  و با استفاده از توابع کتابخانه ای  opengl طراحی شده ...

مسئله برج های هانوی متحرک – OpenGL

مسئله برج های هانوی متحرک  - OpenGL قیمت :   18500  تومان ( هیجده هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات :  در این پروژه که به زبان سی پلاس پلاس در محیط ویژوال استدیو  و با استفاده از توابع کتابخانه ای  opengl طراحی ...

شبکه توری منظم رنگی متحرک – OpenGL

شبکه توری منظم رنگی متحرک  - OpenGL قیمت :   18500  تومان ( هیجده هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات : (این پروژه همراه با داکیومنت توضیحات فارسی سورس کدهای پروژه ارائه می گردد.) در این پروژه که به زبان سی پلاس پلاس در ...

مشاهده حرکت اشیاء از زوایای مختلف دوربین – OpenGL

مشاهده حرکت اشیاء از زوایای مختلف دوربین - OpenGL قیمت :   20000  تومان ( بیست هزار تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات : (این پروژه همراه با داکیومنت توضیحات فارسی سورس کدهای پروژه ارائه می گردد.) در این پروژه که به زبان سی پلاس پلاس ...

پروژه طراحی اشکال هندسی – OpenGL

پروژه طراحی اشکال هندسی - OpenGL قیمت :   22500  تومان ( بیست و دو هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات : (این پروژه همراه با داکیومنت توضیحات فارسی سورس کدهای پروژه ارائه می گردد.) در این پروژه که به زبان سی پلاس پلاس در ...

راه رفتن در تونل به جلو و عقب – OpenGL

راه رفتن در تونل به جلو و عقب - OpenGL قیمت :   18500  تومان ( هیجده هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال استدیو - اپن جی ال توضیحات: - توضیحات : (این پروژه همراه با داکیومنت توضیحات فارسی سورس کدهای پروژه ارائه می گردد.) در این پروژه که به زبان سی پلاس ...
Translate »