آخرین اخبار : 

پروژه های آماده ویژوال بیسیک VB

برنامه شبیه سازی چهار راه راهنمایی رانندگی با ویژوال بیسیک

برنامه شبیه سازی چهار راه راهنمایی رانندگی با ویژوال بیسیک قیمت :   8500  تومان ( هشت هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال بیسیک توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه حرکت ماشین ها و عابرین پیاده در چهار راه با ویژوال بیسیک       همراه با فایلهای ...

بازی مین روب Minesweeper با ویژوال بیسیک

بازی مین روب Minesweeper با ویژوال بیسیک قیمت :   8500  تومان ( هشت هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال بیسیک توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه بازی مین روب Minesweeper با قابلیت تنظیم حالات مختلف در ویژوال بیسیک       همراه با فایلهای اجرایی و ویژوال ...

برنامه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و شمسی به هجری قمری با ویژوال بیسیک

برنامه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و هجری شمسی به هجری قمری با ویژوال بیسیک قیمت :   5500 تومان ( پنج  هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال بیسیک توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه تبدیل تاریخ ها به یکدیگر با ویژوال بیسیک       همراه با فایلهای ...

برنامه جمع اعداد بزرگ با ویژوال بیسیک

برنامه جمع اعداد بزرگ با ویژوال بیسیک قیمت :   3500 تومان  رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال بیسیک توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه جمع اعداد بزرگ با ویژوال بیسیک       همراه با فایلهای اجرایی و ویژوال بیسیک پروژه : (EXE , vbp) بخشهایی از سورس کد این پروژه ...

رگرسیون خطی Linear regression با ویژوال بیسیک

رگرسیون خطی Linear regression با ویژوال بیسیک قیمت :   5500 تومان ( پنج هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال بیسیک توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه رگرسیون خطی Linear regression با ویژوال بیسیک       همراه با فایلهای اجرایی و ویژوال بیسیک پروژه : (EXE , vbp) رگرسیون ...

مساله هشت وزیر شطرنج در ۹۲ حالت با ویژوال بیسیک

مساله هشت وزیر شطرنج در 92 حالت با ویژوال بیسیک قیمت :   8200 تومان ( هشت هزار و دویست تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: ویژوال بیسیک توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه هشت وزیر شطرنج در 92 حالت مختلف با ویژوال بیسیک      همراه با فایلهای اجرایی و ویژوال ...
Translate »