آخرین اخبار : 

پروژه های آماده مولتی مدیا بیلدر MMB

پروژه آموزش HTML و فلش با مالتی مدیا بیلدر MMB

پروژه آموزش HTML و فلش با مالتی مدیا بیلدر MMB قیمت :   20000 تومان ( بیست هزار تومان) رشته : کامپیوتر و IT نوع فایل: mbd  , EXE توضیحات: مناسب برای دانشجویان ، دانش آموزان و فرهنگیانی که دوره تولید محتوا را داشته اند . توضیحات :  پروژه تولید محتوای آموزشی  درباره آموزش HTML و فلش ...

پروژه آموزش نرم افزار پریمایر با مالتی مدیا بیلدر MMB

پروژه آموزش نرم افزار پریمایر با مالتی مدیا بیلدر MMB قیمت :   15000 تومان ( پانزده هزار تومان) رشته : کامپیوتر و IT نوع فایل: mbd  , EXE توضیحات: مناسب برای دانشجویان ، دانش آموزان و فرهنگیانی که دوره تولید محتوا را داشته اند . توضیحات :  پروژه تولید محتوای آموزشی  درباره آموزش نرم افزار پریمایر ...

پروژه ورزش بانوان با مالتی مدیا بیلدر MMB

پروژه ورزش بانوان با مالتی مدیا بیلدر MMB قیمت :   15000 تومان ( پانزده هزار تومان) رشته : کامپیوتر و IT نوع فایل: mbd  , EXE توضیحات: مناسب برای دانشجویان ، دانش آموزان و فرهنگیانی که دوره تولید محتوا را داشته اند . توضیحات :  پروژه تولید محتوای آموزشی  درباره ورزش بانوان در محیط مولتی مدیا بیلدر  ...

پروژه آموزش ادبیات فارسی با مالتی مدیا بیلدر MMB

پروژه آموزش ادبیات فارسی با مالتی مدیا بیلدر MMB قیمت :   18500 تومان ( هیجده هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر و IT نوع فایل: mbd  , EXE توضیحات: مناسب برای دانشجویان ، دانش آموزان و فرهنگیانی که دوره تولید محتوا را داشته اند . توضیحات :  پروژه تولید محتوای آموزشی  درباره آموزش ادبیات ...
Translate »