پروژه های آماده مولتی مدیا بیلدر MMB

پروژه آموزش HTML و فلش با مالتی مدیا بیلدر MMB

پروژه آموزش HTML و فلش با مالتی مدیا بیلدر MMB قیمت :   15200  تومان  رشته : کامپیوتر و IT نوع فایل: mbd  , EXE توضیحات: مناسب برای دانشجویان ، دانش آموزان و فرهنگیانی که دوره تولید محتوا را داشته اند . توضیحات :  پروژه تولید محتوای آموزشی  درباره آموزش HTML و فلش در محیط مولتی مدیا بیلدر  MMB      در این پروژه ، بخش های آموزشی به شکلی زیبا آورده شده است و همچنین بخش ...

پروژه آموزش نرم افزار پریمایر با مالتی مدیا بیلدر MMB

پروژه آموزش نرم افزار پریمایر با مالتی مدیا بیلدر MMB قیمت :   15200  تومان  رشته : کامپیوتر و IT نوع فایل: mbd  , EXE توضیحات: مناسب برای دانشجویان ، دانش آموزان و فرهنگیانی که دوره تولید محتوا را داشته اند . توضیحات :  پروژه تولید محتوای آموزشی  درباره آموزش نرم افزار پریمایر در محیط مولتی مدیا بیلدر  MMB      در این پروژه ، بخش های آموزشی به شکلی زیبا آورده شده است . همچنین پس ...

پروژه ورزش بانوان با مالتی مدیا بیلدر MMB

پروژه ورزش بانوان با مالتی مدیا بیلدر MMB قیمت :   15200  تومان  رشته : کامپیوتر و IT نوع فایل: mbd  , EXE توضیحات: مناسب برای دانشجویان ، دانش آموزان و فرهنگیانی که دوره تولید محتوا را داشته اند . توضیحات :  پروژه تولید محتوای آموزشی  درباره ورزش بانوان در محیط مولتی مدیا بیلدر  MMB      در این پروژه ، بخش های آموزشی به شکلی زیبا آورده شده است . همچنین پس از خرید محصول ، ...

پروژه آموزش ادبیات فارسی با مالتی مدیا بیلدر MMB

پروژه آموزش ادبیات فارسی با مالتی مدیا بیلدر MMB قیمت :   15200 تومان  رشته : کامپیوتر و IT نوع فایل: mbd  , EXE توضیحات: مناسب برای دانشجویان ، دانش آموزان و فرهنگیانی که دوره تولید محتوا را داشته اند . توضیحات :  پروژه تولید محتوای آموزشی  درباره آموزش ادبیات فارسی همراه با بخش آزمون و صدور کارنامه در محیط مولتی مدیا بیلدر  MMB      در این پروژه ، ابتدا بخش های آموزشی به ...
Translate »