پروژه های آماده بانک اطلاعاتی Access

پروژه فروشگاه قطعات کامپیوتری با اکسس Access

  پروژه فروشگاه قطعات کامپیوتری با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم فروشگاه قطعات کامپیوتری در نرم افزار اکسس در این پروژه میخواهیم یک پایگاه داده توسط برنامه اکسس برای فروشگاه قطعات کامپیوتری طراحی نماییم که شامل بخشهای زیر جهت ذخیره سازی در پایگاه داده می باشد : بخش مشخصات کارکنان ...

دانلود پروژه پایگاه داده تاکسی سرویس با اکسس Access

  پروژه پایگاه داده تاکسی سرویس با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس پروژه پایگاه داده تاکسی سرویس با اکسس Access توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم تاکسی سرویس در نرم افزار اکسس در این پروژه یک پایگاه داده برای تاکسی سرویس و انجام فعالیتهای آن طراحی کرده ایم که در زیر بخش هایی از جداول طراحی شده ...

پروژه پایگاه داده فروشگاه پوشاک با اکسس Access

  پروژه پایگاه داده فروشگاه پوشاک با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم پایگاه داده فروشگاه پوشاک در نرم افزار اکسس در این پروژه یک پایگاه داده برای فروشگاه پوشاک تهیه نموده ایم که در زیر جداول این پروژه همراه با فیلدهای آن آورده شده است .  جدول کارکنان فروشگاه که شامل ...

پروژه پایگاه داده کتابخانه با اکسس Access

  پروژه پایگاه داده کتابخانه با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم کتابخانه در نرم افزار اکسس در این پروژه قصد داریم یک پایگاه داده توسط برنامه اکسس برای سیستم کتابخانه طراحی و اجرا نماییم . این پروژه شامل جداول زیر می باشد :  جدول اطلاعات کتابها :  عنوان موضوع شابک نام ناشر مرکز انتشار قیمت خرید شماره ویرایش نوع جلد تاریخ ...

پروژه پایگاه داده انبار با اکسس Access

  پروژه پایگاه داده انبار با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات :  پروژه پایگاه داده سیستم انبار در نرم افزار اکسس در این پروژه یک پایگاه داده توسط نرم افزار اکسس برای مدیریت سیستم انبار تعریف نموده ایم که در ادامه بخشهای از جداول و نمونه تصویری محیط اجرایی آنرا مشاهده خواهید نمود .  جدول مشخصات کارکنان انبار :  ID نام نام خانوادگی شماره ...

پایگاه داده ثبت اخبار (News) با اکسس Access

  پایگاه داده ثبت اخبار (News) با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم پایگاه خبری News در نرم افزار اکسس همانطور که از نام پروژه نیز متوجه شده اید ما در این پروژه می خواهیم که یک پایگاه داده با برنامه مایکروسافت اکسس جهت دریافت و نگهداری اطلاعات مربوط به یک ...

پروژه سیستم دانشگاه با اکسس Access

  پروژه سیستم دانشگاه با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم دانشگاه در نرم افزار اکسس در این پروژه قصد داریم یک پایگاه داده با اکسس برای سیستم دانشجویان یک دانشگاه را طراحی و اجرا کنیم .  برخی از نمونه جداول این پروژه همراه با فیلدهای آنها را در زیر را مشاهده فرمایید ...

پروژه بانک اطلاعاتی دانشجویان با اکسس Access

  پروژه بانک اطلاعاتی دانشجویان با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده بانک اطلاعاتی دانشجویان در نرم افزار اکسس در این پروژه یک بانک اطلاعاتی اکسس برای اطلاعات دانشجویان را پیاده سازی و اجرا نموده ایم .  برخی از نمونه جداول این پروژه همراه با فیلدهای آنها را در زیر را مشاهده فرمایید ...

پروژه سیستم دفتر تلفن با اکسس Access

  پروژه سیستم دفتر تلفن با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم دفتر تلفن در نرم افزار اکسس این پروژه شامل موارد زیر می باشد : - طراحی و پیاده سازی جداول برنامه (Table) در اکسس Microsoft Access - طراحی و پیاده سازی پرس و جو های مختلف برنامه (Query) - طراحی و ...

پروژه سیستم ۱۱۸ با اکسس Access

  پروژه سیستم 118 با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم 118 در نرم افزار اکسس این پروژه شامل موارد زیر می باشد : - طراحی و پیاده سازی جداول برنامه (Table) در اکسس Microsoft Access - طراحی و پیاده سازی پرس و جو های مختلف برنامه (Query) - طراحی و پیاده سازی ...