آخرین اخبار : 

مقالات PDF زبان انگلیسی

A centrality-based topology control protocol for wireless mesh networks

    عنوان مقاله A centrality-based topology control protocol for wireless mesh networks پروتکل کنترل توپولوژی مبتنی بر مرکزیت برای شبکه های بی سیم مش   نوع فایل تعداد صفحات PDF 33 صفحه خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید. پیش نمایش مقاله   ====== خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می ...

An Integral Equation Method for Conformal Mapping of Doubly Connected

    عنوان مقاله An Integral Equation Method for Conformal Mapping of Doubly Connected Regions Involving the Neumann Kernel استفاده از روش معادلات انتگرالی برای نقشه برداری منسجم از مناطق مضاعف متصل هسته نویمان   نوع فایل تعداد صفحات PDF 13 صفحه خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را ...

Small-scale Terrorist Attacks Using Biological and Chemical Agents

    عنوان مقاله Small-scale Terrorist Attacks Using Biological and Chemical Agents: An Assessment Framework and Preliminary Comparisons حملات تروریستی در مقیاس کوچک با استفاده از زیست شناسی و مواد شیمیایی : چهارچوب ارزیابی و مقایسه مقدماتی   نوع فایل تعداد صفحات PDF 89 صفحه خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می ...

AN EXHAUSTIVE SURVEY OF TRUST MODELS IN P2P NETWORK

    عنوان مقاله AN EXHAUSTIVE SURVEY OF TRUST MODELS IN P2P NETWORK یک بررسی جامع از مدل اعتماد در شبکه های P2P   نوع فایل تعداد صفحات PDF 12 صفحه خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید. پیش نمایش مقاله   ====== خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله ...

An Overview of Wireless Local Area Networks

    عنوان مقاله  An Overview of Wireless Local Area Networks یک نمای کلی از شبکه های بی سیم محلی   نوع فایل تعداد صفحات PDF 9  صفحه خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید. پیش نمایش مقاله   ====== خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.      

Eclipse Attacks on Bitcoin’s Peer-to-Peer Network

    عنوان مقاله Eclipse Attacks on Bitcoin’s Peer-to-Peer Network حملات ایکلیپس در شبکه های نظیر به نظیر بیت کوین   نوع فایل تعداد صفحات PDF 18 صفحه خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید. پیش نمایش مقاله   ====== خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود ...

A Unified Execution Model for Cloud Computing

  عنوان مقاله  A Unified Execution Model for Cloud Computing مدل اجرای یکپارچه برای محاسبات ابری   نوع فایل تعداد صفحات PDF 6 صفحه خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید. پیش نمایش مقاله   ====== خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.      

Peer-To-Peer Network

    عنوان مقاله Peer-To-Peer Network نوع فایل تعداد صفحات PDF 33 صفحه خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید. پیش نمایش مقاله    ====== خرید مقاله پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.      
Translate »