پروژه های آمار مخصوص دبیرستانی ها

پروژه آمار درباره استرس و آثار آن

پروژه آمار درباره استرس و آثار آن دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات :  پروژه آمار استرس و آثار آن   - جامعه آماری این تحقیق ۵۰ نفر می باشد.  این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ...

پروژه های آماری آماده مخصوص دبیرستانیها

پروژه های آماري آماده مخصوص دبیرستانیها    ================================ پروژه هاي آماري زير شامل : توضيحاتي از تحقيق آماري انجام شده  رسم جدول فراواني - رسم نمودارهاي ميله اي - نمودار مستطيلي و چند بر - نمودار دايره اي - نمودار ساقه و برگ - نمودار جعبه اي - محاسبه ميانگين - محاسبه واريانس - محاسبه ضريب تغييرات و ... ******************* ليست پروژه هاي آماري آماده : بررسي و تحقيق آماري درباره استرس و آثار آن     جامعه آماری این تحقیق 50 نفر بررسي ...