آخرین اخبار : 

پروژه های آمار مخصوص دبیرستانی ها

پروژه آمار تالاسمی

پروژه آمار تالاسمی دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار تالاسمی - جامعه آماری این تحقیق 60 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ...

پروژه آمار فشار خون

پروژه آمار مبتلایان به فشار خون دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار مبتلایان به فشار خون - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم ...

پروژه آمار بکارگیری کامپیوتر در مدارس

پروژه آمار بکارگیری کامپیوتر در مدارس دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار بکارگیری کامپیوتر در مدارس - جامعه آماری این تحقیق 50 مدرسه می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم ...

پروژه آمار مصرف تنقلات در بین کودکان

پروژه آمار مصرف تنقلات در بین کودکان دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار مصرف تنقلات در بین کودکان - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر از والدین کودکان می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع ...

پروژه آمار نگاهی به وضعیت خودکشی در ایران

پروژه آمار نگاهی به وضعیت خودکشی در ایران دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار نگاهی به وضعیت خودکشی در ایران - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری ...

پروژه آمار استعمال قلیان

پروژه آمار استعمال قلیان دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار استعمال قلیان - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - ...

پروژه آمار سلامت روح و روان

پروژه آمار سلامت روح و روان دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار سلامت روح و روان - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - ...

پروژه آمار بررسی اختلالات رفتاری در دانش آموزان

پروژه آمار بررسی اختلالات رفتاری در دانش آموزان دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار بررسی اختلالات رفتاری در دانش آموزان  - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده ...

پروژه آمار لکنت زبان

پروژه آمار لکنت زبان دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار لکنت زبان - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - ...

پروژه آمار کم رویی

پروژه آمار کم رویی دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار کمرویی - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم ...

پروژه آمار علاقه مندی به خیاطی

پروژه آمار علاقه مندی به خیاطی دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار علاقه مندی به خیاطی - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - ...

پروژه آمار مصرف سیگار و افراد سیگاری

پروژه آمار مصرف سیگار و افراد سیگاری دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار مصرف سیگار و افراد سیگاری - جامعه آماری این تحقیق 90 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های ...

پروژه آمار سن دواطلبان کمکی در روز نیکوکاری

پروژه آمار سن دواطلبان کمکی در روز نیکوکاری دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار سن داوطلبان کمکی در روز نیکوکاری  - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری ...

پروژه آمار دوچرخه سواری

پروژه آمار دوچرخه سواری دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار دوچرخه سواری - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - ...

پروژه آمار نمرات دانش آموزان ۳ کلاس

پروژه آمار نمرات دانش آموزان 3 کلاس دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار نمرات دانش آموزان سه کلاس - جامعه آماری ما یک کلاس تجربی ۲۱ نفره، یک کلاس انسانی ۲۲ نفره و یک کلاس انسانی ۲۱ نفره است.  این پروژه ...

پروژه آمار بیکاری

پروژه آمار بیکاری دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار بیکاری - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد. این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای ...

پروژه آمار درباره افراد آشنا به نقاشی

پروژه آمار درباره افراد آشنا به نقاشی دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات :  پروژه آمار افراد آشنا به نقاشی  - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.  این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - ...

پروژه آمار درباره استرس و آثار آن

پروژه آمار درباره استرس و آثار آن دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات :  پروژه آمار استرس و آثار آن   - جامعه آماری این تحقیق ۵۰ نفر می باشد.  این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - ...

پروژه های آماری آماده مخصوص دبیرستانیها

پروژه های آماري آماده مخصوص دبیرستانیها    ================================ پروژه هاي آماري زير شامل : توضيحاتي از تحقيق آماري انجام شده  رسم جدول فراواني - رسم نمودارهاي ميله اي - نمودار مستطيلي و چند بر - نمودار دايره اي - نمودار ساقه و برگ - نمودار جعبه اي - محاسبه ميانگين - محاسبه واريانس - ...
Translate »