پروژه های آمار مخصوص دبیرستانی ها

پروژه آماری بررسی تأثیر میزان درآمد افراد در رضایتمندی از زندگی

عنوان مقاله + پروژه آماري بررسي تأثير ميزان درآمد افراد در رضايتمندي از زندگي فهرست/چکیده + شرح مختصر :   در این پروژه تاثیر مقدار درآمد افراد بر میزان رضایتمندی از زندگی به صورت آماری و به کمک نرم افزار SPSS گردآوری شده که جهت آشنایی دانشجویان با نرم افزار SPSS یک فایل پاورپوینت آموزشی نیز در کنار فایلهای پروژه قرار داده شده.    فهرست : توزیع ...

پروژه کامل بررسی آمار انتخاب ماشین در پارکینگ

عنوان مقاله + پروژه کامل بررسی آمار انتخاب ماشین در پارکینگ فهرست/چکیده + پروژه بررسی آمار انتخاب ماشین در پارکینگ  مقدمه: به عنوان پروژه آماری،محمد می بایست یک نمونه ۳۰ تایی از ماشین هایی که در یک پارکینگ در کنار یک ورزشگاه بزرگ پارک شده اند انتخاب نموده ونام ماشین وسال ماشین را به دست آورد. الف- اگردر این پارکینگ ۹۵۰ ماشین پارک شده باشد،توضیح دهید ...

پروژه بررسی آمار بررسی تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان

عنوان مقاله + پروژه بررسی آمار بررسی تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان فهرست/چکیده + بخشی از متن: مقدمه: اغلب دانش‌آموزان براي پر کردن اوقات فراغت خود از کامپيوتر استفاده مي‌کنند. کامپيوتر يکي از وسايلي است که امروزه در اغلب منازل‌ جايي براي خود باز کرده است و کاربران آن اغلب کودکان، نوجوان و جوانان هستند و چه بسا برخي از والدين طريقه کار ...

پروژه آمار تالاسمی

پروژه آمار تالاسمی دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار تالاسمی - جامعه آماری این تحقیق 60 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ساقه و برگ – نمودار جعبه ای ...

پروژه آمار فشار خون

پروژه آمار مبتلایان به فشار خون دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار مبتلایان به فشار خون - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ساقه ...

پروژه آمار بکارگیری کامپیوتر در مدارس

پروژه آمار بکارگیری کامپیوتر در مدارس دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار بکارگیری کامپیوتر در مدارس - جامعه آماری این تحقیق 50 مدرسه می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ساقه ...

پروژه آمار مصرف تنقلات در بین کودکان

پروژه آمار مصرف تنقلات در بین کودکان دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار مصرف تنقلات در بین کودکان - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر از والدین کودکان می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – ...

پروژه آمار نگاهی به وضعیت خودکشی در ایران

پروژه آمار نگاهی به وضعیت خودکشی در ایران دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار نگاهی به وضعیت خودکشی در ایران - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار ...

پروژه آمار استعمال قلیان

پروژه آمار استعمال قلیان دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار استعمال قلیان - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ساقه و برگ – ...

پروژه آمار سلامت روح و روان

پروژه آمار سلامت روح و روان دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار سلامت روح و روان - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ...

پروژه آمار بررسی اختلالات رفتاری در دانش آموزان

پروژه آمار بررسی اختلالات رفتاری در دانش آموزان دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار بررسی اختلالات رفتاری در دانش آموزان  - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ...

پروژه آمار لکنت زبان

پروژه آمار لکنت زبان دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار لکنت زبان - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ساقه و برگ – ...

پروژه آمار کم رویی

پروژه آمار کم رویی دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار کمرویی - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ساقه و برگ – نمودار ...

پروژه آمار علاقه مندی به خیاطی

پروژه آمار علاقه مندی به خیاطی دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار علاقه مندی به خیاطی - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ...

پروژه آمار مصرف سیگار و افراد سیگاری

پروژه آمار مصرف سیگار و افراد سیگاری دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار مصرف سیگار و افراد سیگاری - جامعه آماری این تحقیق 90 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای ...

پروژه آمار سن دواطلبان کمکی در روز نیکوکاری

پروژه آمار سن دواطلبان کمکی در روز نیکوکاری دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار سن داوطلبان کمکی در روز نیکوکاری  - جامعه آماری این تحقیق 50 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار ...

پروژه آمار دوچرخه سواری

پروژه آمار دوچرخه سواری دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار دوچرخه سواری - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.   این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ساقه و برگ – ...

پروژه آمار نمرات دانش آموزان ۳ کلاس

پروژه آمار نمرات دانش آموزان 3 کلاس دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار نمرات دانش آموزان سه کلاس - جامعه آماری ما یک کلاس تجربی ۲۱ نفره، یک کلاس انسانی ۲۲ نفره و یک کلاس انسانی ۲۱ نفره است.  این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای ...

پروژه آمار بیکاری

پروژه آمار بیکاری دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات : پروژه آمار بیکاری - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد. این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ساقه و برگ – نمودار جعبه ...

پروژه آمار درباره افراد آشنا به نقاشی

پروژه آمار درباره افراد آشنا به نقاشی دسته : دبیرستانیها نوع فایل: word توضیحات: - توضیحات :  پروژه آمار افراد آشنا به نقاشی  - جامعه آماری این تحقیق 70 نفر می باشد.  این پروژه آماری شامل کلیه موارد زیر می باشد : جمع آوری داده های آماری - رسم جدول فراوانی - رسم نمودارهای میله ای – نمودار مستطیلی و چند بر – نمودار دایره ای – نمودار ساقه ...
Translate »