سبک های معماری

دانلود پاورپوینت نور در معماری سنتی ایرانی

عنوان پروژه + . پاورپوینت نور در معماری سنتی ایرانی . توضیحات + پاورپوینت نور در معماری سنتی ایرانی پاورپوینت نور در معماری سنتی ایرانی شامل ۳۹ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار ...

دانلود پاورپوینت آشنایی با بازار بزرگ کرمان

عنوان پروژه + . پاورپوینت آشنایی با بازار بزرگ کرمان . توضیحات + پاورپوینت آشنایی با بازار بزرگ کرمان پاورپوینت آشنایی با بازار بزرگ کرمان شامل ۲۸ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار ...

دانلود پاورپوینت آشنایی با ارگ کریم‌ خانی – فارس

عنوان پروژه + . پاورپوینت آشنایی با ارگ کریم‌ خانی – فارس . توضیحات + پاورپوینت آشنایی با ارگ کریم‌ خانی – فارس پاورپوینت آشنایی با ارگ کریم‌ خانی – فارس شامل ۲۴ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای ...

دانلود پاورپوینت نشانه شناسی رنگ فیروزه ای در معماری

عنوان پروژه + . پاورپوینت نشانه شناسی رنگ فیروزه ای در معماری . توضیحات + پاورپوینت نشانه شناسی رنگ فیروزه ای در معماری پاورپوینت نشانه شناسی رنگ فیروزه ای در معماری شامل ۲۸ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای ...

دانلود پاورپوینت زندگی به سبک ایرانی در خانه منوچهری کاشان

عنوان پروژه + . پاورپوینت زندگی به سبک ایرانی در خانه منوچهری کاشان . توضیحات + پاورپوینت زندگی به سبک ایرانی در خانه منوچهری کاشان پاورپوینت زندگی به سبک ایرانی در خانه منوچهری کاشان شامل ۲۷ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از ...

دانلود پاورپوینت انتقال معنویت مأموریت معماری مساجد ایران

عنوان پروژه + . پاورپوینت انتقال معنویت مأموریت معماری مساجد ایران . توضیحات + پاورپوینت انتقال معنویت مأموریت معماری مساجد ایران پاورپوینت انتقال معنویت مأموریت معماری مساجد ایران شامل ۲۹ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را ...

دانلود پاورپوینت هوشنگ سیحون و نحوه برخورد با معماری

عنوان پروژه + . پاورپوینت هوشنگ سیحون و نحوه برخورد با معماری . توضیحات + پاورپوینت هوشنگ سیحون و نحوه برخورد با معماری پاورپوینت هوشنگ سیحون و نحوه برخورد با معماری شامل ۳۹ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای ...

دانلود پاورپوینت فراموشی معماری غنی ایرانی

عنوان پروژه + . پاورپوینت فراموشی معماری غنی ایرانی . توضیحات + پاورپوینت فراموشی معماری غنی ایرانی پاورپوینت فراموشی معماری غنی ایرانی شامل ۲۲ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا ...

دانلود پاورپوینت برج البحر (Al Bahr Towers)

عنوان پروژه + . پاورپوینت برج البحر (Al Bahr Towers) . توضیحات + پاورپوینت برج البحر (Al Bahr Towers) پاورپوینت برج البحر (Al Bahr Towers) شامل ۲۶ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار ...

دانلود پاورپوینت باغ ایرانی؛وحدت در مضمون، کثرت در خلاقیت

عنوان پروژه + . پاورپوینت باغ ایرانی؛وحدت در مضمون، کثرت در خلاقیت . توضیحات + پاورپوینت باغ ایرانی؛وحدت در مضمون، کثرت در خلاقیت پاورپوینت باغ ایرانی؛وحدت در مضمون، کثرت در خلاقیت شامل ۲۲ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای ...

دانلود پاورپوینت چگونگی ساخت زیباترین پل‌ های ایران

عنوان پروژه + . پاورپوینت چگونگی ساخت زیباترین پل‌ های ایران . توضیحات + پاورپوینت چگونگی ساخت زیباترین پل‌ های ایران پاورپوینت چگونگی ساخت زیباترین پل‌های ایران شامل ۲۲ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای ...

دانلود پاورپوینت تبلور شکوه هنر معماری در یزد

عنوان پروژه + . پاورپوینت تبلور شکوه هنر معماری در یزد . توضیحات + پاورپوینت تبلور شکوه هنر معماری در یزد پاورپوینت تبلور شکوه هنر معماری در یزد شامل ۲۵ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را ...

دانلود پاورپوینت ریچارد مه یر، شوالیه سفید پست مدرنیسم

عنوان پروژه + . پاورپوینت ریچارد مه یر، شوالیه سفید پست مدرنیسم . توضیحات + پاورپوینت ریچارد مه یر، شوالیه سفید پست مدرنیسم پاورپوینت ریچارد مه یر، شوالیه سفید پست مدرنیسم شامل ۲۷ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای ...

دانلود پاورپوینت آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

عنوان پروژه + . پاورپوینت آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی . توضیحات + پاورپوینت آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی پاورپوینت آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی شامل ۲۷ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا ...

دانلود پاورپوینت بازار اراک

عنوان پروژه + . پاورپوینت بازار اراک . توضیحات + پاورپوینت بازار اراک پاورپوینت بازار اراک شامل ۲۱ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید ...

دانلود پاورپوینت ترکیب رنگ، چوب و شیشه در اُرُسی

عنوان پروژه + . پاورپوینت ترکیب رنگ، چوب و شیشه در اُرُسی . توضیحات + پاورپوینت ترکیب رنگ، چوب و شیشه در اُرُسی پاورپوینت ترکیب رنگ، چوب و شیشه در اُرُسی شامل ۲۷ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای ...

دانلود پاورپوینت زُر – زُر؛ کلیسایی که جابه‌جا و بعد جهانی شد

عنوان پروژه + . پاورپوینت زُر – زُر؛ کلیسایی که جابه‌جا و بعد جهانی شد . توضیحات + پاورپوینت زُر – زُر؛ کلیسایی که جابه‌جا و بعد جهانی شد پاورپوینت زُر – زُر؛ کلیسایی که جابه‌جا و بعد جهانی شد شامل ۳۱ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم ...

دانلود پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی گله داری – هرمزگان

عنوان پروژه + . پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی گله داری – هرمزگان . توضیحات + پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی گله داری – هرمزگان پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی گله داری – هرمزگان شامل ۲۳ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از ...

دانلود پاورپوینت موزه و گذر در تاریخ

عنوان پروژه + . پاورپوینت موزه و گذر در تاریخ . توضیحات + پاورپوینت موزه و گذر در تاریخ پاورپوینت موزه و گذر در تاریخ شامل ۲۶ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار ...

دانلود پاورپوینت مسجد جامع فرومَد

عنوان پروژه + . پاورپوینت مسجد جامع فرومَد . توضیحات + پاورپوینت مسجد جامع فرومَد پاورپوینت مسجد جامع فرومَد شامل ۵۴ اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن ...