تحقیق و مقالات رشته نساجی

مقاله رنگرزی نخ های پشمی

عنوان مقاله + مقاله رنگرزی نخ های پشمی فهرست/چکیده + فهرست مطالب چکیده:   ۱ مقدمه :   ۲ روناس (Rubia Tinctorum ) اسپرک(weld) پوست گردو( Walnut Hull) آزمایش‌ها:     ۱- وسایل و مواد مورد نیاز   ۴ ۲- آماده سازی کالای پشمی   ۴ ۳- عملیات دندانه دادن   ۵ ۴- عملیات رنگرزی   ۵ ۵- استحکام نمونه‌ها   ۶ ۶- ثبات شستشویی و ثبات نوری   ۷ بحث و نتایج :   ۸ ۱- استحکام نمونه‌ها   ۸ ۲- ثبات رنگ   ۱۱ نتیجه‌گیری:   ۱۴ مراجع:   ۱۵ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// چکیده: رنگرزی فرایندی است ...

مقاله تأثیر فاینهای خمیر CMP و خمیر بروک بر آهار زنی داخلی کاغذ چاپ

عنوان مقاله + مقاله تأثیر فاینهای خمیر CMP و خمیر بروک بر آهار زنی داخلی کاغذ چاپ فهرست/چکیده + فهرست مطالب چکیده   ۱ مقدمه   ۲ مواد و روشها   ۶ آماده سازی ورقه های دست ساز   ۶ روش های آنالیزی   ۹ نتایج و بحث   ۱۲ میزان Cobb (میزان جذب آب)   ۱۲ تاثیر فاینهای خمیر CMP و خمیر بروک بر میزان Cobb (میزان جذب آب)   ۱۴ نتیجه گیری   ۲۱ منابع:   ۲۳ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// چکیده در این تحقیق تأثیر فاینهای ...