تحقیق و مقالات گروه تاریخ

مقاله ی چهره زن در شاهنامه

عنوان مقاله + مقاله ی چهره زن در شاهنامه فهرست/چکیده + آميزه ی مهر و خرد و وفاداری در شاهنامه ی فردوسی نزديک به ۲۰ زن نقش آفرينی می کنند که البته بيش تر آن ها در دوری پهلوانی می زيند. به درستی می توان گفت که در هيچ کتاب ديگری در ادب کهن پارسی تا بدين پايه زنان خردمند و ستوده وجود ندارند. ...

مقاله ی عدالت در یونان باستان

عنوان مقاله + مقاله ی عدالت در یونان باستان فهرست/چکیده + در جهان جدید عدالت تنها بخشی از اخلاق فردی را در برمی‌گیرد و ما اگر كسی دروغ بگوید یا به بچه‌ها بی‌اعتنایی كند به او لقب ناعادل نمی‌دهیم اما در نظام افلاطونی و كلاً نظام فكری یونان باستان عدالت تنها یك فضیلت محسوب نمی‌شود بلكه جمیع فضایل را در بر می‌گیرد.  پیشگفتار  « الملک ...

مقاله نقش برجسته های تخت جمشید

عنوان مقاله + مقاله نقش برجسته های تخت جمشید فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه:   ۱ ابزارها   ۲ مدت زمان ایجاد نقوش   ۴ سازمان کار نقش سازی در تخت جمشید   ۵ گروه   ۷ معیار حجاران برای تناسب در تخت جمشید   ۸ مقایسه مهتران، اسبها و ارابه ها   ۱۱ مقایسه قطعات مرکزی نشاندهنده شاه در موقع بار دادن (شکلهای ۳ تا ۵)   ۱۱ قرص بالدار در هنر هخامنشی   ۱۴ بالها   ۱۹ فهرست منابع   ۲۰ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// چکیده تخت جمشید را ...

مقاله تاریخچه کیمیاگری

عنوان مقاله + مقاله تاریخچه کیمیاگری فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه    ۱ کیمیاگری در جهان یونان    ۱ کیمیاگری در امپراطوری روم    ۳ کیمیاگری در جهان اسلام    ۴ کیمیاگری در اروپای قرون وسطی    ۶ کیمیاگری در دوران معاصر و رنسانس    ۱۱ زوال کیمیاگری غربی    ۱۳ کیمیاگری در آیین بهایی    ۱۵ علم نوین کیمیاگری    ۱۶ کیمیا گری در مصر باستان:    ۱۷ کیمیاگری در چین:    ۱۹ کیمیاگری در هند :    ۲۰ کیمیاگری درجهان یونان :    ۲۱ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// چکیده در این مقاله به ...

مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد

عنوان مقاله + مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد فهرست/چکیده + فهرست مطالب چکیده    ۴ مقدمه    ۵ بحث    ۶ معرفی چند تن از استادان    ۹ آداب معنوی دارایی بافی    ۱۰ روش کار    ۱۱ نتیجه    ۱۳ پیشنهادها    ۱۳ پی نوشت ها    ۱۳ منابع    ۱۴ منابع اسلامی ندوشن، احمدعلی، تاریخ صنایع نساجی یزد، یزد، صدا و سیما، دورینیو، ژان، جامعه شناسی هنر، مهدی سحابی، تهران مرکز، روح فر، زهره، نگاهی به پارچه بافی دوران اسلامی، تهران مرکز، زکی، ...

مقاله سکه شناسی

عنوان مقاله + مقاله سکه شناسی فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه    ۱ ۱-۱- تاریخ سکه    ۲ ۲-۱- تاریخچه و جغرافیای سیاسی سلسله صفویه    ۴ ۱-۲-۱-۱ نسب خاندان صفویه    ۴ ۲-۲-۱- جغرافیای سیاسی    ۵ ۳-۲-۱- مذهب صفویان    ۶ ۴-۲-۱- اوضاع اقتصادی عصر صفویان    ۷ سکه شناسی دوره صفویان    ۹ ۱-۲- فن سکه زنی در ضرابخانه    ۱۰ ۳-۲- مواد اولیه سکه    ۱۱ ۳-۲- معادن    ۱۲ ۴-۲- نام سکه های صفویان    ۱۳ ۱-۴-۲- سکه های طلا    ۱۳ ۲-۴-۲- سکه های ...

مقاله هنر معماری اشکانی

عنوان مقاله + مقاله هنر معماری اشکانی فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه    ۴ هنر معماری اشکانی    ۵ کوه خواجه درسیستان    ۷ معبد آناهیتا در کنگاور    ۷ پرستشگاه خورشید در الحضر (هاترا)    ۸ کاخ پارتی آشور    ۹ کاخ نیپور    ۱۰ کاخ سلوکیه    ۱۰ معبد انتوم در اوروک    ۱۰ دورا اروپوس    ۱۱ معماری اشکانیان    ۱۱ دیـن    ۱۴ خط و زبان در دوره اشکانی    ۱۶ آثـار هنری    ۱۷ ظروف سفالین    ۱۸ مسکوکات‌    ۲۳ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// چکیده اشکانیان یا پارتیان در حدود ۲۵۰ پیش از میلاد،‌پس از ...

مقاله هنر و تمدن اسلامی در دوران قاجار

عنوان مقاله + مقاله هنر و تمدن اسلامی در دوران قاجار فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه    ۴ هنر نقاشی دوره قاجار و منیع‌الملک    ۷ تعزیه‌    ۱۲ علم‌ موسیقی‌    ۱۵ نتیجه‌گیری    ۲۶ منابع و ماخذ     ۲۷ منابع و ماخذ : ۱ـ تاریخ نگارگری در ایران ـ سید عبدالمعید شریف‌زاده ۲ـ مقاله هفت قلم آرایش ـ‌ لوازم آرایشی ایرانیان ـ ترجمه مژگان محمدیان نمینی ۴ـ ایران عضو قاجار از نگاه لوئیجی فونتابونه ـ ‌دکتر ...

مقاله هنر بودائی و هندی

عنوان مقاله + مقاله هنر بودائی و هندی فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه۱ هنر بودائی و هندی۴ معماری و حجاری۱۷ نقاشی۲۴ جمع بندی۲۶ منابع مأخذ۲۸ منابع و مأخذ: – تاریخ عمومی هنرهای مصور- تألیف: علی نقی وزیری – تاریخ هنر- تألیف و ترجمه: فرهاد گشایش //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// چکیده آثار هنری همواره موجود بوده و جاودانه وجود خواهند داشت و برای سعادت بشری اصلی اساسی بشمار می روند. آثار هنری تجارب انسانی هستند که شکل به خود ...

مقاله هنر و جامعه یونان باستان

عنوان مقاله + مقاله هنر و جامعه یونان باستان فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه    ۴ فرهنگ عمومی دوره کهن یونان    ۶ نظری اجمالی و کلی    ۶ فردگرایی و دولت    ۷ کتابت    ۸ ادبیات    ۹ بازی و ورزش    ۹ هنرها    ۱۱ ظرفها    ۱۱ مجسمه سازی    ۱۳ معماری    ۱۵ موسیقی و رقص    ۱۷ رقص    ۱۸ آغاز نمایش    ۱۹ مروری  مختصر بر تمدن یونان باستان    ۲۱ تقریظ    ۲۲ خلاصه مطلب    ۲۳ پیشنه موضوع    ۲۴ اهداف موضوع     ۳۲ اهمیت موضوع    ۳۳ نتیجه    ۳۴ مناقشه     ۳۶ پیشنهادات    ۳۷ فهرست منابع ...

مقاله مقایسه خدای آتش در ایران و هند و تاثیر ان بر هنر

عنوان مقاله + مقاله مقایسه خدای آتش در ایران و هند و تاثیر ان بر هنر فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه:    ۴ تاثیر خدای اتش بر هنر ایران    ۶ آتشکده    ۶ بنا    ۷ آتشکده‌های خاموش    ۸ آتشکده‌های مشهور    ۸ دریاچه و ویرانه‌های تخت سلیمان    ۱۱ تاثیر خدای آتش بر هنر هند    ۱۸ آتش یا آگنی    ۱۸ منابع:    ۲۳ منابع: آذر گشسب، موبد اردشیر؛ «خُرده اوستا»، تهران: چاپ راستی، آموزگار، ژاله؛ «تاریخ اساطیری ایران»، تهران: سمت، بویس، مری؛ ...

مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

عنوان مقاله + مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه فهرست/چکیده + مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه پژوهش درحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچیز است كه گوئی این دوره تاریخی از دید محققین كشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید كه تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه را مطالعه كنیم درباره نظام قضائی ...

اماکن و بقعه های زیارتی استان کرمانشاه

    عنوان مقاله اماکن و بقعه های زیارتی استان کرمانشاه نوع فایل تعداد صفحات ورد - Word 14 صفحه پیش نمایش قسمتی از این مقاله  مقدمه :کرمانشاه : استان کهن و باستانی کرمانشاه با مساحتی برابر با 23167 کیلومتر مربع در غرب کشور ایران زمین قرار گرفته است که از شمال به کردستان و از جنوب استان لرستان و ایلام و از مشرق به همدان و از مغرب به سرزمینهای ...

معماری دوره ساسانی

    عنوان مقاله معماری دوره ساسانی نوع فایل تعداد صفحات ورد - Word 31 صفحه پیش نمایش قسمتی از این مقاله  مقدمه :ساسان ، موبدی از دودمان نجبا بود بر آتشکده ی آناهیتا در شهر استخر ریاست داشت . پسرش بابک در شهر خیر در کنار دریاجه ی بختگان حکومت می کرد . بابک پس از ساسان جانشین پدر شد و خود را شاه خواند (208 م) در این تاریخ شهر استخر به دست گوچیهر شاه بازرنگی بود . بازرنگیان ...

معماری دوره ساسانی

    عنوان مقاله معماری دوره ساسانی نوع فایل تعداد صفحات ورد - Word 24 صفحه پیش نمایش قسمتی از این مقاله  مقـــدمه : در ناحیه جنوبی ایران و در شمال خلیج فارس، ایالتی واقع شده بود که در روزگار باستان ”پارس“ نامیده می‌شد، که از آغاز دوره اسلامی مرکز آن شهر شیراز بوده است. در این منطقه از ایران سلسله‌ای به نام هخامنشیان به قدرت رسیدند توانستند سالها بر بخش بسیار ...

 مقاله نقش دین در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

 مقاله نقش دین در پیروزی انقلاب اسلامی ایران دسته : تاریخ نوع فایل: Word مقدمه : تحقق انقلاب ایران در سال (1979 م/1357 ش) از تحولات شگرف محسوب می شود. وقوع این حادثه در سال های پایانی قرن بیستم، بسیاری از نظریه پردازان انقلاب را شگفت زده کرد. اکنون علی رغم گذشت دو دهه، هنوز بسیاری از ابعاد آن برای مردم جهان و حتی مسلمانان ...

 مقاله شناخت و بررسی مسجد شیخ لطف الله اصفهان

 مقاله شناخت و بررسی مسجد شیخ لطف الله اصفهان قیمت : 3000 تومان ( سه هزار تومان ) دسته : - نوع فایل: Word توضیحات: - مقدمه : مسجد شیخ‏ لطف الله مسجد شیخ لطف‌الله از شاهكارهای معماری و كاشیكاری قرن یازدهم است و به فرمان شاه عباس اول در مدت 18 سال بنا شده است سر در معرق این مسجد تا پایان سال 1011 ساخته شده و اتمام ساختمان و تزیینات آن در ...

جنگ های صلیبی

جنگ های صلیبی قیمت : 3300تومان ( سه هزار و سیصد تومان ) تعداد صفحات: 33( سی و سه) دسته : تاریخ نوع فایل: Word توضیحات: - فهرست مطالب : جنگ های صلیبی پیش‌زمینه و عوامل جنگ‌ها اوضاع خاورمیانه اوضاع اروپای غربی سقوط آندلس نظریه جنگ مشروع ضعف امپراتوری بیزانس پاپ اوربان دوم پس از جنگ صلیبی اول فهرست جنگ‌ها تصرف اورشلیم دیدگاه صلیبیون دولت‌های صلیبی تشکیل‌شده پس از اولین جنگ صلیبی سازمان‌دهی دولت‌های صلیبی جنگ صلیبی دوم جنگ صلیبی سوم جنگ صلیبی چهارم جنگ صلیبی علیه کاتاریسم جنگ صلیبی کودکان جنگ ...
Translate »