تحقیق و مقالات آمار

دانلود مقاله بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

عنوان مقاله + دانلود مقاله بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر دانلود مقاله بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر فهرست / چکیده مطالب + ۱- بیان مسئله : در جوامع مدرن پدیده های جدید به مرور زمان و بطور تدریجی در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشکلات و نیازهای آنجا ابداع شدند، و موجب یک رشد تدریجی در ...

دانلود مقاله بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس

عنوان مقاله + دانلود مقاله بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس دانلود مقاله بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس فهرست / چکیده مطالب + فهرست مطالب چکیده تحقیق                                                                                           ۱ مقدمه                                                                                                               ۳ ۱- فصل اول                                                                                                  ۱۱-۸ ۱-۱- بیان مسئله                                                                                               ۹ ۱-۲-        اهمیت پژوهش                                                                                      ۹ ۱-۳- هدف پژوهش                                                                                              ۹ ۱-۴-سوالات پژوهش                                                                               ۱۰ ۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها                                                ۱۰ ۱-۵-۱- منبع کنترل                                                                                             ۱۰ ۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی                                                              ...

دانلود مقاله تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

عنوان مقاله + دانلود مقاله تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن دانلود مقاله تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن فهرست / چکیده مطالب + ۱-۱ . پیشگفتار : از‌آنجائیکه طیف وسیع تست های موجود برای ارزیابی سیستم بینایی نشان دهنده عملکرد کامل سیستم بینایی نیست اگرچه تستهایی مثل حدت بینایی ، دید رنگ و …. اطلاعات زیادی به ما می دهد ، با ...

پروژه آماری زندگی پس از مرگ

عنوان مقاله + پروژه آماری زندگی پس از مرگ پروژه آماری زندگی پس از مرگ فهرست / چکیده مطالب + فهرست مقدمه   ۱ چرا از مرگ بترسیم؟   ۱ زندگی پس از مرگ   ۴ مرگ چون خواب شیرین است   ۱۸ دنیای دوزخ   ۲۱ دنیای بهشت   ۲۶ ارتباط با ارواح   ۳۲ رابطه طالع‌بینی و زمان مرگ   ۳۵ بهترین نوع مرگ   ۳۵ خودکشی و مرگ   ۳۷ تجزیه و تحلیل داده‌ها   ۴۰ نتیجه‌گیری   ۶۰ پرسش‌نامه   ۶۱ منابع  ۶۳ مقدمه مرگ مانند غروب خورشید است. ...

مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی

عنوان مقاله + مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی فهرست / چکیده مطالب + فهرست پیشگفتار ۱ – اصطلاحات و نمادهای سیستم¬های تعمیرشدنی   ۱ ۱٫۱ – اصطلاحات پایه و مثال¬ها   ۱ ۱٫۲ – سیستم¬های تعمیرنشدنی   ۱۱ ۱٫۲٫۱ – توزیع نمایی   ۱۸ ۱٫۲٫۲ –  توزیع پواسن   ۲۵ ۱٫۲٫۳ – توزیع گاما    ۲۹ ۱٫۳ – قضیه اساسی فرایندهای نقطه¬ای   ۳۵ ۱٫۴ ...

تحقیق بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS)

عنوان مقاله + تحقیق بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS) تحقیق بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS) فهرست / چکیده مطالب + فهرست مطالب چکیده :   ۱ واژه های کلیدی :   ۲ مقدمه :   ۲ مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS   ۳ مفاهیم مالی :   ۳ مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :   ۴ صورت های مالی اساسی در سیستم ...

پروژه مدلیابی قابلیت اعتماد

عنوان مقاله + پروژه مدلیابی قابلیت اعتماد پروژه مدلیابی قابلیت اعتماد فهرست / چکیده مطالب + فهرست مطالب مقدمه فصل اول مفاهیم پایه ۱-۱-تابع قابلیت اعتماد   ۲ ۱-۲-تابع مخاطره   ۶ ۱-۳-امید ریاضی   ۹ فصل دوم: مدلهای طول عمر رایج ۲-۱-فرآیند پواسن   ۱۳ ۲-۲- توزیع وایبل   ۱۴ ۲-۳-توزیع گامبل   ۱۷ ۲-۴-توزیع های نرمال و لوگ نرمال    ۱۹ ۲-۵-توزیع های لجستیک و لوگ لجستیک   ۲۲ ۲-۶-توزیع پاراتو   ۲۳ فصل سوم: انتخاب مدل ۳-۱-برآوردهای ناپارامتری R(t)  و h(t)   ۲۶ ۲-۳-سانسور کردن   ۲۹ ۳-۳- ...

تحقیق آمار توصیفی بوسیله نرم افزار SPSS و توزیع نرمال

عنوان مقاله + تحقیق آمار توصیفی بوسیله نرم افزار SPSS و توزیع نرمال تحقیق آمار توصیفی بوسیله نرم افزار SPSS و توزیع نرمال فهرست / چکیده مطالب + فهرست مطالب آمار چیست        ۱ علم آمار         ..۱ عمل آماری      ۲ روش های آماری      ۲ احتمالات       ..۳ فصل  اول آمار توصیفی بوسیله نرم افزار SPSS    .     ۴ فصل دوم توزیع نرمال         . ۲۶ منابع          ۵۷ منابع ۱- Agrawal, N. and S.A. Smith. (1961). “Estimating Negative Binomial Demand for ...

مقاله علم آمار

عنوان مقاله + مقاله علم آمار مقاله علم آمار فهرست / چکیده مطالب + فهرست مطالب معرفی علم آمار   ۱ ۱- اصل علیت Determinisme   ۱ ۲- پیش داوری Prejudice   ۲ ۳- قضاوتهای عینی و ذهنی   ۳ ۴- اندازه گیری   ۴ ۵- تعریف علم   ۵ ۶- اعتبار علمی   ۵ ۷- میدان علم آمار   ۶ ۸- تاریخچه مختصری از پیدایش و تکامل آمار   ۸ آمار چیست ؟   ۱۱ آمار توصیفی   ۱۲ آمار استنباطی   ۱۳ چرا مطالعه آمار لازم است ...

مقاله نظریه احتمال و مجموعه های فازی

عنوان مقاله + مقاله نظریه احتمال و مجموعه های فازی مقاله نظریه احتمال و مجموعه های فازی فهرست / چکیده مطالب + فهرست مطالب نظریه احتمال و مجموعه های فازی ۱_ مقدمه           ۱ ۲- اندازه های فازی      ۳ ۳- نرم ها و هم نرم های مثلثی    ۵ ۴- مکمل سازی        ۱۳ ۵- دسته های فازی         ۱۷ ۶- اندازه های پیشامدهای فازی         ۲۱ ۷- فهرست منابع فهرست منابع      Aczel, J. , Lectures on Functional ...

تحقیق بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه

عنوان مقاله + تحقیق بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه تحقیق بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه فهرست / چکیده مطالب + فهرست مطالب فصل اول: ۱-۱ مقدمه ۱-۲ طرح مسئله ۱-۳ هدف تحقیق ۱-۴ اهمیت تحقیق ۱-۵ سؤالات تحقیق فصل دوم: ادبیات تحقیق ۲-۱ تعریف متغیرها ۲-۲ مروری بر تحقیق های انجام شده فصل سوم: روش شناسی ۳-۱ ...

مقاله آمار توصیفی

عنوان مقاله + مقاله آمار توصیفی مقاله آمار توصیفی فهرست / چکیده مطالب + فهرست مطالب پیشگفتار   ۱ دیدگاه‌هایی درمورد آمار   ۱ دید کلی   ۲ نقش آمار در زندگی روزمره   ۲ نقش آمار در پژوهش‌های علمی   ۲ کاربرد آمار   ۳ فصل اول آمار توصیفی جمعیت   ۴ نمونه   ۵ متغیر   ۵ مقیاسهای اندازهگیری   ۶ داده   ۷ فصل دوم جدولهای آماری فراوانی مطلق   ۹ فراوانی نسبی   ۹ فراوانی تجمعی   ۱۱ فراوانی نسبی تجمعی   ۱۲ فصل سوم نمودارهای آماری هیستوگرام   ۱۳ چندبر فراوانی   ۱۳ چندبر فراوانی تجمعی:   ۱۳ منحنی‌های فراوانی و فراوانی ...

مقاله طبیعت روش های آماری

عنوان مقاله + مقاله طبیعت روش های آماری مقاله طبیعت روش های آماری فهرست / چکیده مطالب + فهرست مطالب طبیعت روشهای آماری   ۱ توزیع احتمالات   ۲ تجزیه واریانس   ۲ روشهای غیر پارامتری   ۴ آمار پارامتری و ناپارامتری   ۴ تاریخچه آمار ناپارامتری   ۵ مفهوم آمار   ۶ منابع   ۱۴ منابع دکتر جواد بهبودیان ، آمار ناپارامتری دکتر جواد بهبودیان ، آمار ریاضی دکتر کاظم محمد – دکتر حسین ملک افضل – دکتر وارتگس نهاپتیان، روشهای آماری و ...

مقاله کاربرد آمار و احتمالات در مدیریت تنش سرما و یخ زدگی

عنوان مقاله + مقاله کاربرد آمار و احتمالات در مدیریت تنش سرما و یخ زدگی مقاله کاربرد آمار و احتمالات در مدیریت تنش سرما و یخ زدگی فهرست / چکیده مطالب + فهرست مطالب ۱- مقدمه   ۱ ۲- شبکه های عصبی مصنوعی   ۲ ۲-۱- مفاهیم پایه در شبکه های عصبی مصنوعی   ۲ ۲-۲- شبکه عصبی پرسپترون ساده   ۳ ۲-۳- شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ) MLP (    ۳ ۳-  شرح ...

مقاله اهمیت آمار در پزشکی

عنوان + مقاله اهمیت آمار در پزشکی فهرست/چکیده + چکیده در این مقاله به اهمیت آمار در پزشکی، انواع داده و نمودار ها را توضیح می دهد. در روش آماری داده ها یعنی اطلاعات عددی درباره امری ، را طبق قواعد خلاصه می‌کنیم وسپس جدولهای فراوانی وگرافهای آماری ارائه می دهیم در درس امتحان یااصول شانس وقوانین متغیرهای تصادفی آشنایی پیدا می کنیم در ...

مقاله آمار و کاربرد آن در مدیریت

عنوان + مقاله آمار و کاربرد آن در مدیریت فهرست/چکیده + چکیده آمار علمی است که مشخصات کلی یا خصوصیات جامعه‌های آماری را با توجه به شرایط کیفی مربوط، بصورت کمی مورد مطالعه قرار میدهد. موضوع این تحقیق مطالعه روشهای آمار در علوم اداری، بازرگانی، اقتصاد و اجتماعی است که بوسیله آن اطلاعات و حقایق لازم جهت تصمیم گیری جمع آوری طبقه بندی و ...

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

عنوان + مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران فهرست/چکیده + چکیده یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده،  طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث ...

مقاله توزیع پوآسون و نرمال

عنوان + مقاله توزیع پوآسون و نرمال فهرست/چکیده + چکیده در مواردی که در توزیع دو جمله ای n بزرگ باشد محاسبة احتمالات کاری پیچیده و مشکل می گردد. از طرفی توزیع دو جمله ای در مواردی صدق می کند که d=p-q کوچک باشد، و یا به عبارت دیگر q و p نزدیک به  باشند. در مواردی که شرایط فوق صدق نکنند. (n ...

مقاله کامل درباره بانک اطلاعاتی سیار (mobile-database)

عنوان مقاله + مقاله کامل درباره بانک اطلاعاتی سیار (mobile-database) فهرست/چکیده + مقاله بانک اطلاعاتی سیار (Mobile Database) چکیده: پیشرفت های سریع در ارتباطات سلولی، شبکه های بی سیم و سرویس های ماهواره ای، منجر به ظهور سیستم های محاسبات متحرک شده است. برای انجام محاسبات متحرکی که نیاز به اطلاعات موجود در بانک های اطلاعات دارند، این تحرک میتواند مشکل آفرین باشد. حرکت موجب ...

پروژه آماری بررسی تأثیر میزان درآمد افراد در رضایتمندی از زندگی

عنوان مقاله + پروژه آماري بررسي تأثير ميزان درآمد افراد در رضايتمندي از زندگي فهرست/چکیده + شرح مختصر :   در این پروژه تاثیر مقدار درآمد افراد بر میزان رضایتمندی از زندگی به صورت آماری و به کمک نرم افزار SPSS گردآوری شده که جهت آشنایی دانشجویان با نرم افزار SPSS یک فایل پاورپوینت آموزشی نیز در کنار فایلهای پروژه قرار داده شده.    فهرست : توزیع ...