گردشگری مجازی یا الکترونیک E-Tourism

گردشگری مجازی یا الکترونیک

قیمت :   ۷۵۰۰ تومان ( هفت هزار و پانصد تومان )

تعداد صفحات:

۷۷  (هفتاد و هفت)

دسته :

گردشگری و توریسم

نوع فایل:

Word

توضیحات:

مناسب و قابل ارائه برای پروژه پایانی

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول-

۱-کلیات تحقیق

۱-۱ اهداف

۱-۲ انگیزه

۱-۳ روش تحقیق

۱-۴ محدودیت ها

۱-۵

فصل دوم-تعاریف

۲-۱ ضرورت واهمیت بحث

۲-۲ تعریف فناوری اطلاعات

۲-۳ تاریخچه فناوری اطلاعات

۲-۴ انواع گردشگری

۲-۵ ؟

۲-۶ مزایای گردشگری الکترونیک

۲-۷ تور های مجازی

۲-۸ سرویس ها و زیر ساخت های گردشگری الکترونیک

۲-۸-۱ Website

۲-۸-۲ e-visa

۲-۸-۳ سیستم های رزرو و فروش اینترنتی بلیط

۲-۹ ویژگی های گردشگری مجازی

۲-۱۰

۲-۱۱ چگونگی استفاده ازسامانه های گردشگری درفضای مجازی

۲-۱۲ خدماتی که در گردشگری مجازی می توان یافت

۲-۱۳

۲-۱۴

۲-۱۵ راهکارهای توسعه گردشگری مجازی

۲-۱۵-۱ راهکارهای توسعه صنعت گردشگری

خلاصه فصل

فصل سوم-

۳- جهانگردی مجازی

۳-۱ مروری بر مفاهیم این صنعت

۳-۲ جهانگردی چیست؟

۳-۳

۳-۳-۱ ●دشواریهای ذخیره مستقیم جا

۳-۴ (با آوردن مثالی از کمپانی adacus )

۳-۴-۱ ● نگاهی به تاریخچه sadre

۳-۴-۲ ● مبتکران و پیشگامان در برابر دنباله روها

۳-۴-۳ ● امکانات جدید

۳-۵ آمارهای جهانی از کاربرد فناوری اطلاعات درجذب توریست

۳-۶جهانگردی مجازی

۳-۷

۳-۸- ایران و گردشگری الکترونیک

۳-۸-۱ چالش های گردشگری مجازی در ایران

۳-۸-۲● کاربرد ICT در گردشگری کشور

۳-۸-۳ طرح جامع ICT در گردشگری کشور

۳-۹ چالش‌های گردشگری مجازی در ایران بخش دوم

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات

۴- اهمیت گردشگری مجازی و نقش آن در افزایش جذب توریست

۴-۱ دایره خالی توریسم مجازی

۴-۲ پیشنهادات

منابع و ماخذ

چکیده :
امروزه به واسطه پدیده جهانی شدن و گسترش روز افزون وبرگشت ناپذیر فناوری های اطلاعاتی وارتباطی و باایجاد مولفه ها یی همچون شاهراهای اطلاعاتی ،حذف مرز صنایع،تنوع محصولات و روش های نوین توزیع ،کانال های جدید تبلیغ و فرصتها ومدل های تجاری جدید، دولتها و نخبگان توسعه و برنامه ریزی اقتصادی سعی در استفاده از فرصت های بوجود آمده توسط این فناوریها دارند . یکی از این فرصتها صنعت گردشگری می باشد که در ردیف صنعت های پردرآمد، پاک و کم هزینه دنیا قرار دارد. فناوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی که از ان بعنوان کلید اصلی در توسعه یاد می کنند از این جهت برای صنعت گردشگری مهم هستند که با هدف برآورده ساختن بهتر و سریع تر نیازهای گردشگران به منظور ایجاد رضایت بیشتر آنها، با امکانات فناورانه ودیجیتالی سعی در به نمایش گذاردن و معرفی امکانات وتواناییهای کشور میزبان به گردشگران خارجی وهمچنین سهولت رفت و آمد آنان دارند . بطور کلی فناوری های نوین ارتباطی در ابعاد متنوع توریسم ، توریسم الکترونیکی، اکوتوریسم، توریسم درمانی، توریسم ورزشی، روستایی،توریسم فرهنگی و مذهبی و تاریخی روش ها و شیوه های نوینی را به همراه دارد . با اندکی تامل می توان دریافت که علت توسعه یافتگی برخی از کشورها به دلیل سرمایه گذاری در بخش جذب گردشگربا استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی واطلاعاتی می باشد .در این مقاله با اهتمام به گردشگری بعنوان یک صنعت ، توسعه سخت افزاری ونرم افزاری سیستم های فناوری های نوین ارتباطی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

کلید واژه : فناوری اطلاعات وارتباطات، صنعت گردشگری مجازی ، توریسم الکترونیکی،E-Tourism

 

مقدمه

جهان به واسطه اثرات قابل مشاهده  وفزاینده گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات به مرحله جدید ی گام نهاده است . به واسطه این تحولات تغییرات عمده ای در حوزه اهداف ،مفاهیم  وشیوه های گردشگری شاهد هستیم.

امروز انقلابی عظیم در فنون ارتباطی واطلاعاتی وشکل گیری یک نظام جدید مبتنی بر زبان دیجیتالی بنیاد های مادی جهان را چنان دگرگون کرده است که هیچگونه انزوا گزینی وکناره گیری را نمی برتابد . این دوره که  عصر اطلاعات نام گرفته نیازهای جدیدی را بوجود آورده است بطوری که دیگر اداره  ومدیریت بخش های مختلف  به ویژه حوزه گردشگری و جاذبه های توریستی با روش  های سنتی  مربوط به زمان گذشته لطمات جبران ناپذیری  به همراه دارد و جوابگوی انتظارات بشر امروزی نیست .

بررسی های اخیر فناوری اطلاعات را یکی از عوامل تولید دانسته ، به منزله دارائی محسوب می کند بطوری که هزینه های مترتب برآن نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود وحتی برخی آنرا جزء اصلی عوامل تولید می دانند .به عبارت دیگر، فناوری اطلاعات را منبعی برای افزایش توان وبهینه سازی عواملی چون نیروی انسانی ، ابزار وسرمایه تلقی می کنند ونتیجه گیری می کنند که …تمدن حاصل فعالیت های آموزش وپرورش است ودر جنبه مثبت آن بیش از آنکه به زمین ، سرمایه وماده اولیه متکی باشد برنیروی خلاقیت بشری، ،نبوغ وابتکار او متکی است.(حمزه بیگی،،طیبه،۱۳۸۳:ص۳۶)

سالها ست حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغاز گشته و از اوائل دهه ۹۰به بعد شتابی فزاینده یافته به گونه ای که سرعت این حرکت درکشورهای کمتر توسعه یافته ، از جمله ایران ، به خوبی نمایان است . اصطلاحاتی همچون تجارت الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ،آموزش الکترونیکی ، جامعه الکترونیکی و…به گوش مردم آشناست .چنین چشم اندازی لزوم بکارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف را بیشتر می کند .در سال های اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته وبسیاری از جنبه های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی حیات بشر را دستخوش تحول عمیقی کرده است  به گفته امئلسون و واریان (۲۰۰۲)چشم انداز جهان با بهره گیری از فناوری اطلاعات بسیار متفاوت از زندگی امروزی است . فرزندانی که در این قرن متولد خواهند شد شهروندان جامعه اطلاعاتی نامیده می شوند  .( کاظمی ، مصطفی، فیاضی ، مرجان، میرزاده ، ملیحه،۱۳۸۴)

امروزه صنعت جهانگردی به یکی از شکوفاترین صنایع جهانی تبدیل شده است آمارها ورشد سریع وپویای گردشگری جهانی را نشان می دهد تعدادگردشگران در سال ۲۰۰۶ ،  ۷۵۰  میلیون بوده است وتا سال ۲۰۲۰ به پیش بینی سارمان جهانگردی به ۱۶۰۰میلیون نفر می رسد  در سال ۲۰۰۷ از ژانویه تا آوریل ۲۰۰۷ با ۶ درصد رشد به ۲۵۲میلیون نفر رسیده یعنی ۱۵ میلیون نفر بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۰۶ رسیده است .( سجادی ،   ۱۳۸۶)

گردشگری امروزه سعی بر این دارد بسته های مسافرتی پویا  عرضه کند این بسته ها باید با یک برنامه سفر کامل مطابقت داشته باشد  با قابلیت تغیر مناسب با خواست گردشگر  وعلائق گردشگر .( Cardoso،۲۰۰۶)

توریسم الکترونیک یا “E-tourism” بخشی از تجارت الکترونیک است که  در برگیرنده  استفاده از فناوریهای رو به توسعه سریع؛ مانند ارتباطات ، صنایع اطلاعاتی  و همچنین  برنامه ریزی های  راهبردی ِ مهمان نوازی، مدیریت و بازاریابی است. فعالیتهای ویژه توریسم الکترونیک باید به متصدیان گردشگری ، آژانس های گردشگری و دیگر ساختارهایی که مستقیما با استفاده از وب سایتهای تخصصی، به گردشگری مجازی علاقه مندند،تکیه نماید.این پدیده(توریسم الکترونیک)، هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان کالاها و خدمات گردشگری را در چرخه خود  وارد می نماید.بر اساس مطالعات دقیق ِ  اروپایی ِ نهاد ِ بین المللی ِ(IPK) ، در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۳۰میلیون اروپایی برای برنامه ریزی مقاصد  گذران تعطیلاتشان  از اینترنت استفاده کرده اند وحدود ۸ میلیون نفر نیز به صورت آنلاین (با استفاده از اینترنت)بلیط های خود را رزرو کرده اند. تا پایان سال ۲۰۰۸ در آمد جهان از طریق توریسم الکترونیک به بالای ۴۰ بیلیون یورو رسیده است.گزارش های ناظر مسافرت های اروپایی در سال ۲۰۰۷ ، رشد ۴۷ درصدی کسانی  که بلیط هایشان را به صورت آنلاین رزرو کرده اند نشان می دهد.در حقیقت ۸۰ درصد از کاربران اینترنت علاقه مند به رزرو اینترنتی هستند .بر اساس پژوهش های آمریکایی، کل مبلغ به دست آمده از طریق رزرو  مسافرتهای شخصی یا تجاری (بلیط  هواپیما- قطار- رزرو هتل و ..)، با استفاده از ابزار اینترنت  در سال ۲۰۰۴ ، در تمام دنیا ، بالغ بر ۱۳ بیلیون یورو ؛ و درسال ۲۰۰۷  نیز ۷۵ بیلیون یورو بوده است.نتیجه آن است که هیچ تکنولوژی دیگری، به جز تلویزیون، چنین تاثیر شگرفی ، آن چنان که  اینترنت بر مسافرت و مسافران ایجاد کرده ، به  وجود  نیاورده است.(ŞOAVĂ ، رییس پور ،۱۳۸۹) 

  • کلیات تحقیق :

امروزه به واسطه پدیده جهانی شدن و گسترش روز افزون وبرگشت ناپذیر فناوری های اطلاعاتی وارتباطی  و باایجاد مولفه ها یی همچون  شاهراهای اطلاعاتی ،حذف مرز صنایع،تنوع محصولات و روش های نوین توزیع  ،کانال های جدید  تبلیغ و فرصتها ومدل های تجاری جدید، دولتها و نخبگان توسعه و برنامه ریزی اقتصادی سعی در استفاده از فرصت های بوجود آمده توسط این فناوریها   دارند . یکی از این فرصتها  صنعت گردشگری می باشد که  در ردیف صنعت های پردرآمد، پاک و کم هزینه دنیا قرار دارد. فناوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی که از ان بعنوان  کلید اصلی در  توسعه  یاد می کنند از این جهت برای صنعت گردشگری مهم هستند که با هدف  برآورده ساختن بهتر و سریع تر نیازهای گردشگران به منظور ایجاد رضایت بیشتر آنها، با امکانات فناورانه ودیجیتالی سعی در  به نمایش گذاردن و  معرفی امکانات وتواناییهای کشور  میزبان به گردشگران خارجی وهمچنین سهولت رفت و آمد آنان  دارند . بطور کلی فناوری های نوین ارتباطی در ابعاد متنوع توریسم ،  توریسم الکترونیکی، اکوتوریسم، توریسم درمانی، توریسم ورزشی، روستایی،توریسم فرهنگی و مذهبی و تاریخی روش ها و شیوه های نوینی را به همراه دارد . با اندکی تامل می توان دریافت که  علت توسعه یافتگی برخی از کشورها به دلیل  سرمایه گذاری در بخش جذب گردشگربا استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی واطلاعاتی می باشد .در این مقاله با اهتمام به  گردشگری بعنوان یک صنعت ،  توسعه سخت افزاری ونرم افزاری سیستم های فناوری های نوین ارتباطی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

۱-۱ اهداف :

هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناخت توریسم مجازی، کاربردهای آن ، تاثیر آن بر گردشگری و سهولت در انجام کارها می باشد .

۱-۲ انگیزه :

انگیزه اصلی اینجانب از انجام این تحقیق و پژوهش علاقه شخصی و همچنین ارتباط مستقیم این مبحث با رشته درسی من بوده است .

۱-۳ روش تحقیق :

روش بکار رفته در انجام این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین مجلات و منابع اینترنتی مرتبط با موضوع پروژه است .

۱-۴ محدودیت ها :

  • عدم وجود منابع کافی در دسترس
  • کمبود فضای مناسب و زیر ساختها برای استفاده از این نوع گردشگری در سطح کشور
  • عدم دسترسی اکثر افراد به منابع مجازی و اینترنتی برای استفاده
  • عدم اطلاع رسانی مناسب از مزیت ها و استفاده های گردشگری مجازی

۱-۵ قلمرو در ایران :

توانمندی فوق‌العاده‌ای که صنعت گردشگری در کنار فناوری اطلاعات، جهت ارتقای درآمد ملی (NI) و توسعه رشد ناخالص ملی(GNP) می‌تواند ایفا کند، در کمتر صنعتی می‌توان سراغ داشت.
پس بر دولت و مجلس کشور است که با درک نیازهای گسترش گردشگری در سرزمین پرپتانسیلی مانند ایران، ICT را برای توسعه گردشگری بسیج کنند. اکنون به عزم ملی برای کاهش شکاف‌های موجود در صنعت‌ آی‌تی و گردشگری نیازمندیم و این اهتمام، با کمک تمامی دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، قابل وصول است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یکی از عناصر اساسی محیط بیرونی در صنعت گردشگری است که توسعه آن در سال‌های اخیر باعث نوآوری‌هایی در این صنعت شده است. واژه گردشگری الکترونیکی به معنای کاربرد کسب و کار الکترونیکی در مسافرت و گردشگری است و ۳ مجموعه متمایز مدیریت کسب و کار، نظام‌های اطلاعاتی و مدیریت و گردشگری را شامل می‌شود.
کاربرد ICT در گردشگری را می‌توان به سه حوزه شبکه‌های داخلی (Interanet)، شبکه‌های خارجی(Extranet) و اینترنت تفکیک کرد.
کاربرد ICT در شبکه‌های داخلی صنایع گردشگری موجب افزایش کارایی و اثربخشی می‌شود و در بخش‌های مختلف شرکت‌ها به‌کار می‌رود. از سوی دیگر، کاربرد ICT در شبکه‌های داخلی و اینترنت موجب همبستگی قوی بین فعالیت‌های متفاوت واحدهای فعال در گردشگری شده است، به گونه‌ای که از دهه ۱۹۸۰ به بعد کاربرد ابزارهای ICT به شکل CRS (نظام ذخیره جا)، GDS (نظام توزیع جهانی) و DMS (مدیریت مقصد) در صنایع حمل و نقل هوایی و هتل‌ها و خدمات مسافرتی از توسعه فراوانی برخوردار بوده است.
ابزار ICT منجر به تغییر روند گردشگری و ایجاد سازوکارهای جدید راهبردی و مدیریتی در این صنعت شده است. ازجمله مهم‌ترین استفاده‌های ICT در شرکت‌ها، تقویت یکپارچگی افقی و عمودی و کاهش عدم صرفه‌های مقیاس در شرکت‌های کوچک و متوسط گردشگری(SMTE) بوده است.
اما در این میان صنعت گردشگری ایران به دلیل گسیختگی فعالیت‌ها، تعداد کم گردشگران خارجی، عدم مدیریت راهبردی طی دهه‌های گذشته و معضلات تعامل با جهان خارج، درحال حاضر متشکل از تعدادی واحدهای خرد و کوچک است که برای نیل به اهداف بلند مدت برنامه چهارم و برنامه ۲۰ ساله نیاز به سازماندهی مجدد و تجدید ساختار دارند. ICT مهم‌ترین ابزاری است که می‌تواند یکپارچگی صنایع موجود گردشگری را تقویت و با ایجاد صرفه‌های مقیاس و افزایش کارایی و اثر بخشی به توسعه آن کمک کند.
در این حال، یکی از عالی‌ترین زمینه‌های اطلاع‌رسانی توان گردشگری یک کشور، استفاده از تارنماهای اینترنتی است.
وب‌سایت‌ها به دلیل ارزش اطلاع رسانی فوق‌العاده‌ای که در سرزمین دیجیتالی اینترنت با یک میلیارد کاربر با سواد دارند، فرصت خوبی ‌برای معرفی چندزبانه و چند رسانه‌ای قابلیت‌های گردشگری یک کشور است. در بین سایت‌های اطلاع‌رسانی مربوط به گردشگری یک کشور در وب، سایت‌های رسمی (دولتی) یک کشور، از اهمیت خاصی برخوردار است. سایت‌های رسمی، سخنگوهای دیجیتالی یک کشور در اینترنت هستند و هر چقدر این پایگاه‌ها قوی‌تر و با به روزرسانی گسترده و چند زبانه همراه باشند، مخاطب‌پذیری آنها افزایش می‌یابد.
با چنین ظرفیت‌هایی که در اینترنت سراغ داریم می‌توانیم به خوبی ‌از این پتانسیل استفاده کرده و وجهه مناسب و بدون سانسوری از کشور در دنیای وب ارائه کنیم. با وجود راه اندازی قریب به ۱۰۰۰ سایت اینترنتی دولتی وابسته به سازمان‌ها و نهادهای دولتی کشور که روند راه اندازی آنها در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است، لکن در تطبیق روند فعالیت این پایگاه‌های دولتی با پایگاه‌های دولتی کشورهای آسیایی، ملاحظه می‌کنیم که معضلاتی در این سایت‌ها قابل مشاهده است که امکان اطلاع رسانی صحیح سازمان به مخاطبان داخلی و خارجی در راستای نیل به دولت الکترونیک را سلب می‌کند. بر همین اساس و به جهت ایجاد بستری اکتیو و هدفمند جهت اطلاع‌رسانی به موقع و ارائه فرمت‌های الکترونیکی اطلاعات قابل انتشار نهادهای دولتی به مخاطبان وب، مناسب است تا مرکز مدیریت سایت‌های دولتی ایران توسط یکی از نهادهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات کشور مثل شورای عالی فناوری اطلاعات ایران تاسیس گردد.
بنابراین، پایگاه‌های رسمی معرفی کننده توانمندی‌های گردشگری ایران در وب، باید توسط یک مرکز مدیریت سایت‌های ملی گردشگری ایران در وب، هدایت و سازماندهی شوند. نباید در سایت رسمی سازمان ایرانگردی www.iranmiras.com چارت سازمانی یا فرمی برای ارتباط با بخش‌های مختلف سازمان، دراختیار نداشت. باید در تمامی سایت‌های دولتی ایران در وب، سایت‌های رسمی و ملی گردشگری ایران در وب، مثل سایت‌های موزه‌ها، سفارتخانه‌ها، مراکز دولتی مربوط به این صنعت، معرفی و تبلیغ شود. پیشنهاد می‌کنیم تا مرکز مدیریت سایت‌های گردشگری ایران در وب توسط سازمان ایرانگردی، طراحی و راه‌اندازی شود.
همچنین، طراحی و استقرار یک طرح جامع ICT در گردشگری، یکی از الزامات مهم در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور با استفاده از فناوری اطلاعاتی روز است. این طرح می‌تواند با تعیین چشم‌اندازی مشخص، ماموریت مراکز مختلف کشور را برای گسترش بهینه توانمندی‌های گردشگری کشور با قابلیت‌ای تی فراهم کند. باید پذیرفت که با فقدان یک طرح جامع و عدم وحدت فرماندهی (unity of command) در صنعت گردشگری، نمی‌توان آینده‌ای خوب برای آن تصور داشت. اکنون طرح جامع ‌ای‌تی در سازمان گردشگری درحال انجام است و شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز از طریق طرح توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات کشور (تکفا( www.takfa.ir کمک های شایانی به این مجموعه کرده است که امید می‌رود نتایج برنامه‌های آن در آینده نزدیک نمودار شود.

۲-۱ ضرورت واهمیت بحث

صنعتی شدن در عصر حاضر وماشینیزم شدن زندگی انسان آنچنان میان انسان وطبیعت فاصله انداخته واورا فرسوده ساخته که نیاز به گذران وقت در دامان طبیعت ،موزه ها ، زیارتگاهها و… روزبه روز بیشتر احساس می شود. سرگردانی در اوقات فراغت ، انسان را دلمرده وبی حوصله می کند استعداد ها را به زوال می کشاند و روح ابتکار را در نطفه خفه می کند  اما ا ز  نقطه نظر مسائل سیاسی این امر  در نهایت ایجاد تنش کرده و چنانچه از انها جلوگیری نشود مشکلات فراوانی برای حکومت ها بوجود خواهد آورد. رشد وتوسعه صنعت جهانگردی ودر کنار آن ایجاد عوامل مساعد دیگر می تواند راه حل بسیار خوبی جهت جلوگیری از این گونه تنش ها باشد اما از جمله اثرات استفاده از فناوری اطلاعات  و ارتباطات در گردشگری را می توان مواردی مانند : جلوگیری ازخروج ارز و جذب ارزهای خارجی ،افزایش نرخ اشتغال و  افزایش صادرات پنهان نام برد .(  سرافرازی ، معمارزاده  ،۱۳۸۶ )

۲-۲ تعریف فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات عبارت از جمع آوری وگرد آوری ، سازمان دهی، ذخیره‌سازی و نشر و استفاده از اطلاعات در قالب صوت، تصویر، گرافیک، متن، و … با استفاده از ابزار رایانه‌ای و مخابراتی و … است. اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فنونی بکار می رود که ما را در ضبط ، ذخیره سازی، پردازش ، بازاریابی ، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می کند . سه محور اصلی در فناوری اطلاعات سخت افزار ، نرم افزار و فکر افزار ( مدیریت دانش ) می باشد.

۲-۳ تاریخچه فناوری اطلاعات

با اختراع نخستین تکنولوژی انقلاب صنعتی در سال های ۱۶۶۰ الی ۱۸۵۰ با اختراع موتور بخار آغاز شد و با دومین انقلاب صنعتی در سال های ۱۸۹۰ الی ۱۹۳۰ و اختراع الکتریسیته و توسعه صنعت شیمی استمرار یافت و در انقلاب سوم صنعتی با اختراع رادیو ، تلویزیون و توسعه صنعت شیمی استمرار یافت . اگر فناوری اطلاعات را به مجموعه ای از خدمات و محصولاتی اطلاق کنیم که داده های خام را به اطلاعاتی مفید ، در دسترس و با معنی تبدیل می نماید ، باید ظهور اینترنت را نقطه اوج و کمال توسعه فناوری در حال حاضر بدانیم .البته نباید تصور شود فناوری اطلاعات ، اینترنت است و این دو تفاوت ماهوی با هم دارند . زیرا اینترنت تکنولوژی با قابلیت بالا و یک امکان است ، اما فناوری اطلاعات یک اندیشه ، یک فرهنگ و یک جریان فکری اثر گذار می باشد.(عبادی،۱۳۸۰)

یکی از اساسی ترین کاربرد ها ی فناوری اطلاعات در بخش خدمات است در سال ۱۹۹۷صنعت جهانگردی وگردشگری مسول ۲۰تا ۳۰درصد از فروش های مجازی بوده است واین رقم به ۳۰میلیون دلار رسیده است .گردشگری مجازی چیست؟ نوعی فعالیت مبتنی بر فناوری‌های نوین و در امتداد ساختار و روش‌های سنتی است  نوعی کاربرد کسب‌وکار الکترونیکی در مسافرت و گردشگری است و سه مجموعه متمایز مدیریت کسب وکار، نظام‌های اطلاعاتی و مدیریت و گردشگری را شامل می‌شود.(امیری ،۱۳۸۷)

گردشگری الکترونیکی عبارتست از بکارگیری فن‌آوری نوین برای ارائه سرویس‌های مورد نیاز گردشگران. با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارایه سرویس‌های مورد نیاز گردشگران با کیفیتی بالاتر و هزینه‌ای کمتر. (دانشنامه رشد، ۱۳۸۷)

فضای مجازی گردشگری ،روشی نوین با توانایی نمایش سه بعدی همزمان با اراده کاربر و ارتباط مستقیم با تاثیرگذاری زیاد است که با هزینه به مراتب کمتر وارد عمل شده است. فضای مجازی با کاربردهای بسیار همچون شبیه‌سازی مکان‌های تفریحی، ساختمان‌ها، شهرک‌ها، فروشگاه‌ها، کارخانه‌ها و…، آموزش با قابلیت اتصال به محیط واقعی و ثبت وقایع محیط به صورت همزمان در فضای مجازی و کاربردهای آدرس‌دهی و مکان‌یابی قبل از سفر و حتی کاربردهای تبلیغاتی و فرهنگ‌سازی اکنون ابزاری بسیار قدرتمند برای تبلیغ شده است.راه اندازی تورهای مجازی از بارزترین وجوه گردشگری مجازی است.(فریدونی ،۱۳۸۶)

ارزش واهمیتی که فناوری اطلاعاتی وارتباطی  برای توسعه زیر ساخت های گردشگری در دنیا ایجاد کرده است بسیار جالب وقابل تامل است . وقتی یک گردشگر بتواند اطلاعات گردشگری مربوط به بنا ها ی تاریخی یک کشور را در پهنه جهانی وب ملاحظه کند ودر باره انها اطلاعات صوتی تصویری ومتنی خوبی بدست آورد نسبت به ان مشتاق می شود .(ودودی ، ۱۳۸۶: ص ۳۰)

۲-۴ انواع گردشگری

جنبه‌های دیگر گردشگری، همچون گردشگری درمانی یا گردشگری سلامت، گردشگری بازاری با هدف توسعه و بازدید از مراکز خرید و تجارت الکترونیکی، گردشگری ورزشی به همراه شرکت در مسابقات و تماشای جام جهانی، مسابقات بین‌المللی، شرکت در همایش‌های علمی، بازدید از آیین‌های مذهبی و بومی یک ناحیه خاص، بوم‌گردی یا گردش در طبیعت (اکوتوریسم) و … از مهم‌ترین انواع گردشگری محسوب می‌شوند. اگر گردشگری الکترونیکی را صرف‌نظر از سرویس‌های ارائه شده توسط سایت‌های گردشگری، تنها منحصر به دیدن تصاویر ارسالی از دوربین‌های کار گذاشته شده در مناطق دیدنی و مرور تصاویر سه بعدی، روش‌‌های رایانه‌ای و نقشه‌ها بدانیم، آنگاه این نوع گردش‌گری برای استفاده از آب و هوای مناطق مختلف، لذت قدم زدن در سواحل، شنا کردن، استفاده از عطر گیاهان بومی، طعم غذاهای محلی، ادویه‌های بازار، و دیدن کاهگل بناهای قدیمی، مناسب نخواهد بود.(میرمحمدی ،۱۳۸۷:ص۳۴)

۲-۵ گردشگری در چه مواردی کاربرد دارد و برای چه کسانی مفید است؟

گردشگری الکترونیک برای معرفی جاذبه های باستانی بناهای جذاب اشیای قیمتی و هر پدیده مادی دارای فرم و حجم و اندازه کاربرد دارد و برای تمامی کشور ها به خصوص کشورهای در حال توسعه که غالبا از امکانات و زیر ساخت های مناسب و کافی برخوردار نیست و با احداث و توسعه آن ها بسیار گران تمام می شود و در کوتاه مدت مقدور نیست مناسب تر است بنابراین توسعه این نوع گردشگری در مناطق و کشور های اهمیت تعیین کننده ای دارد که عمده ترین تاکید آن ها بر بازدید از میراث باستانی و سایر پدیده های دارای فرم و حجم و اندازه است این نوع گردشگری برای انواع گردشگری از جمله گردشگری روستایی گردشگری کشاورزی گردشگری ساحلی و هر نوع گردشگری دیگر که هدف گردشگران از آن استفاده از آب و هوا(اقلیمی) افتاب طعم غذاها و جذابیت هایی از این گروه باشد مناسب و پاسخگو نیست به عبارتی استفاده از سواحل نسیم صبحگاهی هوای مطبوع از طریق ابزار الکترونیک ممکن نیست .این نوع گردشگری در کشور هایی که مشکل نیروی انسانی آموزش دیده در رابطه با تور گردانی یا راهنمایان تور دارند موثر خواهد بود .گردشگری الکترونیک برای افراد مانند محققان که صرفا برای مطالعه بر روی یک جاذبه از آن بازدید می کنند بسیار مفید است چرا که امکان بررسی و مطالعه را تا حدودی در محل زندگی یا تحقیق خود خواهند داشت در این نوع گردشگری امکان معرفی صنایع دستی وجود دارد و حتی از طریق تجارت الکترونیک به فروش تولیدات و صنایع دستی کمک می کند.

۲-۶ مزایای گردشگری الکترونیک

طبق آداب و رسومی که بین بیشتر مردم دنیا وجود دارد افراد پس از سفر به یک منطقه تولیدات آن جا را به عنوان سوغات برای اقوام خود خریداری می کنند این کار ممکن است با صرف زمان و هزینه فراوان صورت گیرد و در عین حال بسیاری از مسافران تولیدات خاص یک منطقه را به درستی ندانند. اینترنت باعث شده تا تهیه این قبیل کالاها بسیار آسان شود افراد امروزه می توانند با مراجعه به سایت های موجود تمامی تولیدات مناطق مختلف جهان را مشاهده کرده و در صورت تمایل آن ها را بخرند علاوه بر این موارد هتل ها شرکت های هواپیمایی و… که به عنوان بزرگترین حامیان صنعت جهانگردی محسوب می شوند  نیز تمام خدمات خود را به صورت مجازی در اختیار مردم قرار داده اند  این سرویس های جدید به افراد کمک می کند تا بلیت هواپیما بلیت هتل و دیگر خدمات مورد نیاز خود را در اینترنت و بدون صرف زمان رفتن به شعبه های شرکت های مذکور خریداری کنند  که  این خود از مزایای گردشگری محسوب می شود و هم چنین این نوع بخصوص گردشگری به افراد امکان می دهد پیش از آن که به صورت فیزیکی سفر خود را آغاز کنند به صورت مجازی و از طریق ابزارهای اینترنتی وارد محل مورد نظرشان شوند و با در اختیار گرفتن برنامه های تلویزیونی مقاله ها گزارش های منتشر شده در نشریات کتب ها درباره آن مکان مزایا و معایب این سفر را در یابند و به راحتی در مورد انجام این سفر تصمیم گیری کنند.به عنوان مثال اگر شما قصد بازدید از موزه لوور در پاریس یا هرمیتاژ در مسکو و هر نقطه دیگری را در دنیا و یا نه در کشور خودتان داشته باشید لازم نیست هزینه های کمر شکنی را به خود تحمیل کنید فقط کافیست پای کامپیوترخودتان بنشینید و با خرید یک کارت اینترنت و در صورت تحت پوشش  بودن با استفاده از ADSL منزل به وب سایت آنها مراجعه کنید و گشتی در این موزه ها بزنید و از  دیدن اشیا تاریخی و آثار موجود لذت ببرید و سابقه تمام آن ها را نیز  مطالعه کنید بعد میتوانید تصمیم بگیرید که آیا شخصا می خواهید به آن کشورها سفر کنید یا خیر؟ پس همگی بر این اعتقاد هستیم که استفاده از    itدر این صنعت بالطبع اطلاعات هدفمند و طبقه بندی شده را در مورد مکان های مورد نظر توریست در اختیار دهند.شاید در نظر بسیاری از مردم سفر به سرزمین های مختلف به کمک فناوری امروزی کاری آسان و بی درد سر به نظر برسد اما بسیاری از دانشمندان این گونه تصور نمی کنند ما برای آن که بتوانیم به مکانی دور دست سفر کنیم مجبوریم به مقدار زیاد سوخت فسیلی را که از منابع محدود  تامین می شود به کار بریم این طور که به تازگی مشخص شده سفر های هوایی همه ساله بیشترین سوخت را در جهان مصرف می کنند و در مقابل بیشترین آسیب را به محیط زیست وارد می آورند این سفرها مو جب می شود تا میزان کربن موجود در محیط زیست سالیانه ۲ تا ۳ در صد افزایش پیدا کند و این طور که پیش بینی شده رقم یاد شده برای سال  ۲۰۱۵ به ۵ در صد و برای سال ۲۰۵۰ به ۱۰ در صد افزایش خواهد رسید پس از هواپیما ها اتوموبیل ها قرار دارند و بیشترین آسیب را به محیط زیست و محل زندگی ما وارد می کنند تا ما در معرض ابتلا به بیماری های مختلف گردیم همه این خطرات به علت رشد صنعت جهانگردی و افزایش استقبال مردم به سرزمین مختلف است بنابراین یکی دیگر از مزایای گردشگری الکترونیک این است که این قبیل مشکلات یاد شده را ندارد و هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمی کند.  به طور کلی اگر بخواهیم درباره مزایای گردشگری نسبت به نوع سنتی اش بحث کنیم  به همان ویژگی شبکه های جهانی و یا اینترنت می رسیم  همان صرفه جویی در وقت و نبود محدودیت های مکانی و زمانی و استفاده از تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات.علاوه براین که در وقت کاربران صرفه جویی می کند نقش بسیار مهم در کاهش هزینه ها برای افراد دارد.بعد فرهنگی-اجتماعی توسعه گردشگری الکترونیک امکان بازدید از جاذبه ها برای تمامی گروه های سنی –جنسی-فرهنگی و مذهبی قومی و نژادی فراهم می گردد همچنین برخی اعضای خانواده از جمله نوجوانان جوانان و دختران بدون حضور والدین و بدون احساس عدم امنیت و بدون نیاز به مواظبت فیزیکی می توانند از جاذبه های کشورهای دیگر بازدید نمایند همچنین با  حذف مسافرت گردشگران نیز مشکلاتی از قبیل خستگی سفر و بیماری را نخواهند داشت.این نوع گردشگری گزینه ای جدید برای کنترل و مهر اثرات منفی اجتماعی و نگرانی های بالقوه گردشگری برای برخی کشورهاست به عنوان نمونه کشورهایی که از ارتباط مستقیم افراد جامعه خود نگران هستند از این طریق می توانند جاذبه ها و میراث خودرا معرفی کنند از جمله در برنامه های ۵ساله کشور ما در دوره قبل از انقلاب اسلامی و چه در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی از هممترین اهداف مصوف بوده است بعد سیاسی گردشگری الکترونیک بیشتر در گستره بین المللی قابل بحث و پیگیری است .امکان اخذ و بازدید از  کشور های دیگر برای بسیاری از افراد و گروههای جامعه به دلایلی از جمله:۱ )نداشتن حد نصاب سن لازم  ۲)ممنوعیت خروج از کشور ۳ )نا مساعد بودن روابط کشورشان با کشور مقصد مقدور نیست گردشگری الکترونیک این محدودیت را تا حدود زیادی کمرنگ می کند و گامی موثر در افزایش آگاهی و شناخت ملل از جاذبه های گردشگری و به تبع فرهنگ و میراث یکدیگر به شمار می رود.

۲-۷ تور های مجازی

یکی دیگر از مسائلی که وارد جهانگردی شده راه اندازی تورهای مجازی است.این قبیل تورها به کمک تصاویر ویدیویی و عکس های سه بعدی چشم اندازهای زیبایی را از محل سفر عرضه می کنند تا تمایل افراد برای انجام این مسافرت افزایش یابد مسوولان تورهای مجازی معمولا عکس هایی را روی اینترنت به نمایش می گذارند که بسیار با کیفیت است و در یک صحنه می تواند تمام جزئیات یک مکان به خصوص را نمایان کند برای تهیه این قبیل تصاویر عکاس  مجبور است که چند عکس را از قسمت های مختلف فضای مورد نظر تهیه کرده و آن ها را  به صورت  ماهرانه ای در کنار یکدیگر قرار دهد . امروزه لنزها و نرم افزار های مختلفی ساخته شده اند که تولید این قبیل عکس ها را بسیار آسان می کنند و به فرد امکان می دهند که تنها با گرفتن چند عکس پشت سر هم چشم انداز وسیعی از یک مکان را در اختیار کاربران بگذارند.تور مجازی این امکان را برای افراد ایجاد می کند تا در آن واحد از طریق اینترنت یک مکان را با تمام جزئیاتش مشاهده کنند .امروزه بسیاری از شرکت های صنعتی از این فناوری برای بازاریابی های جهانی استفاده می کنند تا تولیدات و خدماتشان را آسان تر به فروش برسانند.طی چند سال گذشته کیفیت کارآمدی و دسترس بودن تورهای مجازی به میزان زیادی ارتقا یافته به طوری که برخی وب سایت ها به کاربران اجازه می دهند از داخل کامپیوتر شخصی  خود و با نقشه ای که در اختیار آن ها قرار گرفته تور را کنترل کنند به هر حال با توجه به این که صنعت جهانگردی همانند دیگر صنایع دنیا با سرعت زیاد در حال رشد است کارشناسان بر این باورند که تورهای مجازی  در آینده نزدیک پر رونق ترین بخش این صنعت محسوب خواهد شد و به این وسیله زندگی مردم را در سراسر جهان تحت تاثیر خود قرار خواهند داد .

فایل کامل این تحقیق ۷۷ صفحه بصورت ورد WORD مرتب و فونت بندی شده می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »