کاربرد اینترانت بعنوان یک ابزار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی

در

قیمت :   ۱۵۰۰ تومان ( یکهزار و پانصد تومان)

تعداد صفحات:

۱۵  ( پانزده )

دسته :

کتابداری و اطلاع رسانی

نوع فایل:

Word

توضیحات:


فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

موقعیت از دست رفته

منابع و ماخذ

پی نوشتها

 

چکیده :

مدیریت دانش، مدیریت زودگذر معمولی نیست. اولا پایه ای محکم دارد ، زوال نمی یابد، و ثانیا با کتابداری بوضوح مرتبط است و با آن همپوشانی فراوان دارد. علیرغم همپوشانی محرز با کتابداری، رشته ما در سرمایه گذاری بر آن نقاط مشترک نسبتا ضعیف عمل کرده است. نهضت مدیریت دانش از چند مرحله عبور کرده و اکنون به مرحله شناخت اهمیت و استفاده از دانش و اطلاعات خارج از سازمان مادر رسیده است. این قبیل اطلاعات و دانش همیشه در قلمرو کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی بوده و این گسترش فرصت مهم و آشکاری را برای رشته کتابداری، بویژه در زمینه طراحی سیستم مدیریت دانش سازمانها فراهم مینماید.

مقدمه
مدیریت دانش برای رشته کتابداری و خدمات اطلاع رسانی، البته بیشتر به خاطر همپوشانی بدیهی درعملکرد، اهمیت بسزائی دارد. مضاف بر این مدیریت دانش بخاطرتوان تاثیر دراز مدتش، بر خلاف سایر تب های مدیریتی زودگذر نبوده، زوال نمی یابد.
علیرغم همپوشانی صریح، رشته ما در سرمایه گذاری بر آن تشابه عملی لازم نسبتا ضعیف عمل کرده است. نهضت مدیریت دانش از چند مرحله عبور کرده و اکنون به مرحله شناخت اهمیت و افزودن دانش و اطلاعات خارج ازسازمان مادر رسیده است. این قبیل اطلاعات و دانش همیشه در قلمرو کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی بوده و این گسترش فرصت مهم و آشکاری را برای رشته فراهم مینماید.

مدیریت دانش ماندگار است
قبل از هر چیز بیائید این دلواپسی را کنار بگذاریم که مدیریت دانش مدیریت زودگذر دیگری است که از بین خواهد رفت. تحلیلهای کتابشناختی مبین این است که مدیریت دانش به یقین زود گذر نیست. پونیز و کوئینگ [۶] بر اساس کار قبلی ابراهامسان [۱] و ابراهامسان و فیرچایلد [۲] نشان دادند که مدیریت دانش بر خلاف سایر مدیریتهای زودگذر حرکت کرده است. مدیریتهای زودگذر پیشین ( با توجه به سنجش تعداد مقالات مربوط به آنها در متون تجارت) الگوی ثابتی از شکوفائی و فروپاشی در طول یک دوره تقریبی ده ساله را، با رشد لگاریتمی پنج ساله و کاهش حیرت انگیزتقریبا یکسان در پنج – شش سال پس از آن، نمودار ساخته اند. شکل یک نمودارهای مربوط به “حلقه های کیفیت(Quality Circles)” ، ” مدیریت کیفیت جامع(Total Quality Management)” و ” مهندسی مجدد فرایند کسب و کار(Business Process Reengineering)” را نشان می دهد.
این الگو برای مدیریت دانش در سال ۲۰۰۲ کاملا متفاوت جلوه کرد. مدیریت دانش بر همان منوال ، یعنی با رشدی چشمگیر در ۵ سال، آغاز به پیدایش نمود، اما بعدا آن افت یکباره را نشان نداد.
پونیز و کوئینگ نتیجه گیری کردند که مدیریت دانش در کمترین حالت ممکن مدیریتی غیرمعمول و گذارا در پهنه ای گسترده بوده یا آنکه به احتمال بیشتر دارای توان ماندگاری واقعی است و این پتانسیل را دارد که جزئی مهم و مانا از جعبه ابزار مدیریت باشد ( شکل ۲ را ببینید).
با اضافه کردن داده مربوط به سه سال دیگراین نتیجه گیری حتی بیشتر تایید می گردد. مدیریت دانش بوضوح یک مدیریت زودگذر نیست ( شکل ۳ را ببینید). این نتیجه گیری با توجه به این واقعیت که داونپورت و پروزاک در کتاب اخیر خود ،”ایده بزرگ چیست؟” ، که بیشتر بر چگونگی تمایز گذاشتن بین ایده های مدیریتی پر جنجال و زودگذر تمرکز یافته، مدیریت دانش را بعنوان عمده ترین نمونه از یک ایده مدیریتی قلمداد می کند که ارزش ماندگاری را داشته و گذرا نبوده است.

در بازگشت به بحث خودمان اکنون نگاهی به گسترش مدیریت دانش به یک مرحله جدید خواهیم داشت:

چهار مرحله مدیریت دانش
تا امروز سه مرحله از گسترش مدیریت دانش بوضوح قابل ملاحظه بوده است. خالی از فایده نیست که آنها را به اختصار مرور کنیم. توجه داشته باشید که مراحل جدید جایگزین مراحل پیشین نمی گردند و فقط تاکید بیشتر بر جنبه های مدیریت دانش که بمرور نمود یافته اند و یا قبلا به بقدر کافی شناخته نشده بودند، دارند.

سه مرحله مدیریت دانش
مرحله اول “استخراج سرمایه های فکری با اینترنت ”
تکنولوژی اطلاعات
سرمایه های فکری
اینترنت (شامل اینترانت، اکسترانت و غیره)
عبارات کلیدی : “تجربیات مفید” که بعدا با عبارت زیباتر ” درسهای آموخته شده” جایگزین شد.

مرحله دوم ابعاد فرهنگی و انسانی، مرحله روابط انسانی
جوامع هم عمل
فرهنگ سازمانی
سازمان یادگیرنده را (Senge) و
دانش نهان را ( Nonaka) وارد مدیریت دانش کرده اند
عبارت کلیدی ” جوامع هم عمل”

مرحله سوم محتوا و قابلیت بازیابی آن
سازماندهی محتوا و تخصیص توصیفگرها ( واژه های نمایه )
عبارات کلیدی ” مدیریت محتوا و تاکسونومی ها ”

مرحله اول:
مرحله آغازین مدیریت دانش عمدتا” با نیروی محرکه تکنولوژی اطلاعات ایجاد شد. این مرحله با استعاره ای مثل ” استخراج سرمایه های فکری با اینترنت” تشریح شده است. سازمانها، بویژه سازمانهای مشاوره ای بین المللی بزرگ ، دریافتند که موجودی آنها در تجارت؛ اطلاعات و دانش است، که اغلب ، همانگونه که در این سازمانها نیزمشهود بود ، راستیها از دانسته های دست چپ بی اطلاع اند، و اگر بتوانند دانششان را به اشتراک بگذارند- می توانند ازاختراع دوباره چرخ ( دوباره کاری ) اجتناب نمایند، در مناقصه از رقبایشان قیمت کمتری بدهند و سود بیشتری بدست بیاورند. با پیدایش اینترنت، آنان دریافتند که اینترانت، مشتق از اینترنت، یک نعمت خدادادی برای اشتراک و هماهنگی دانش بود . اولین مرحله از مدیریت دانش در مورد نحوه بکارگیری این تکنولوژی جدید برای دست یافتن به اهداف یاد شده بود.
سپس این سازمانهای مشاوره ای بین المللی بزرگ به سرعت دریافتند که بسیاری از مشتریانشان نیز دقیقا با همان مسائل مشترک مواجهند و اینکه نظر کارشناسی که آنها برای خودشان ایجاد کرده بودند، می تواند بعنوان یک محصول و نظر کارشناسی برای آن مشتریان نیز منظور گردد. یک محصول جدید نیاز به یک نام و یک مطلب یا منطق دارد. نام محصول جدیدشان مدیریت دانش بود و تم/ منطق توجیه کننده آن ” سرمایه های فکری” بود. مطلبی که همزمان ، تنها چند سال زودتر، بعنوان یک موضوع داغ در متون تجارت ظاهر شد و توجیهی شگرف برای اهمیت مدیریت دانش فراهم آورد. مرحله اول می بایست بعنوان مرحله ” اگر فقط شرکت تکزاس اینسترومنت می دانست آنچه که شرکت تکزاس اینسترومنت می دانست” تشریح گردد، تا به تعبیر عموم نزدیکتر باشد. عبارت شاخص مرحله اول در ابتدا “تجربیات مفید” بود که بعدا با عبارت زیباتر ” درسهای آموخته شده” جایگزین شد.

فایل کامل این تحقیق ۱۵ صفحه بصورت ورد WORD مرتب و فونت بندی شده می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *