پیاده سازی عملیات پشته stack

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

قیمت :   ۴۵۰۰ تومان ( چهار هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

پیاده سازی برنامه عملیات

در این برنامه ما پشته و عملیات مرتبط با آن را به طور کامل پیاده سازی نموده ایم. پشته ( Stack) از مباحثی است که بیشتر در مطرح است.

همراه با فایلهای EXE , CPP

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :


مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

void show(){
int i;
clrscr();
printf(” STACK : (Pointer >> %d )\n”,sp);
for (i=sp-1;i>=0;i–){
printf(” %d\n”,s[i]);
}
printf(“\n Press any key to continue”);
getch();
return;
}

////////////

int pop(){
sp–;
return s[sp];
}

/////////

void push(int item){
s[sp]=item;
sp++;
return;
}

////////

void menu(){
int choice=0;
int item=0;

while (choice>4 || choice<1){
clrscr();
printf(“\n\n”);
printf(” 1) Push a number to stack\n”);
printf(” 2) Pop a number from stack\n”);
printf(” 3) numbers\n”);
printf(” 4) Exit \n”);
printf(“\n\n Please enter your choice (1-4) : “);
scanf(“%d”,&choice);
switch (choice){
case 1:
clrscr();
printf(“\n\n Please enter a number to push in stack : “);
scanf(“%d”,&item);
push(item);
printf(“\n\n\n Number pushed successfully!\n Press any key to continue!”);
getch();
break;

case 2:
clrscr();
if (sp>0){
item=pop();
printf(“\n\n Current Number that poped from stack : “);
printf(“\n\n\n Number poped successfully!\n Press any key to continue!”);
}else {
printf(“\n Stack is empty ! Sorry! \n Press any key to continue!”);
}
getch();
break;

case 3:
show();
break;

case 4:
exited=1;
return;

}
}
}
int main(){
clrscr();
sp=0;

s=(int *) malloc(stack_size*sizeof(int));

while (exited==0) menu();
printf(“\n\n Thanks !\n Please press any key to exit!”);
getch();
free(s);
return 0;
}

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »