پیاده سازی سیستم یک فروشگاه با سی پلاس پلاس

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

قیمت : ۶۵۰۰ تومان

شرح پروژه : 

در این برنامه که با زبان سی پلاس پلاس پیاده سازی شده است ، یک منو تعریف شده که کاربر با انتخاب هر گزینه عملیاتی مانند ثبت اطلاعات کالاها – ویرایش اطلاعات کالاهای فروشگاه – حذف یک محصول و همچنین گزارشگیری را داریم. در این پروژه از تابع جهت دسترسی به بخشهای مختلف استفاده شده است و همچنین اطلاعات در قالب فایل ذخیره سازی می شوند.

در ادامه تصویری از فایل اجرایی این پروژه را مشاهده می کنید : 

store-c++

======

بخشهایی از سورس کد سی پلاس این برنامه : 

#include<iostream.h>
#include<fstream.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<cstring.h>
#include<math.h>
void enter();
void report();
void edit();
void del();
int menu();
struct store
{
char s_name[21];//stamp name
char p_name[21];//procedure name
long int code; //code stamp
float cost;//cost stamp
float supply;//Monthly supply stamp in last
year
float sale; //Monthly sale stamp
} st;
//**************
int main(){
int c;
for(;;){
clrscr();
c=menu();
switch(c){
case 1: enter();break;
case 2: edit();break;
case 3: del();break;
case 4: report();break;
case 5: exit(0);
}
}
}
//*************
int menu()
{
int p;
cout<<“1:Enter data.\n”;
cout<<“2:Edit the record.\n”;
cout<<“3:Delete the record.\n”;
cout<<“4:Report the file.\n”;
cout<<“5:Terminate program.\n”;
cout<<“Enter your select(1-5):\n”;
cin>>p;
cin.get();
return p;
}
//*************
*
void enter()
{
int r=2;
int n;
clrscr();
cout<<“Enter Nember Of Stamp:”;
cin>>n;
cout<<“\n”;
clrscr();
ofstream out(“store2.txt”);
if(!out){
cout<<“cannot open file.”;
getch();
exit(0);
}
gotoxy(1,1);
cout<<“StampName”;
gotoxy(20,1);
cout<<“ProcedureName”;
gotoxy(35,1);
cout<<“code”;
gotoxy(45,1);
cout<<“cost”;
gotoxy(55,1);
cout<<“Supply”;
gotoxy(65,1);
cout<<“sale\n”;

for(int k=0;k<n;k++)
{
gotoxy(1,r);
cin>>st.s_name;
gotoxy(20,r);
cin>>st.p_name;
gotoxy(35,r);
cin>>st.code;
gotoxy(45,r);
cin>>st.cost;
gotoxy(55,r);
cin>>st.supply;
gotoxy(65,r);
cin>>st.sale;
out<<st.s_name<<“\t”;;
out<<st.p_name<<“\t”;;
out<<st.code<<“\t”;;
out<<st.cost<<“\t”;
out<<st.supply<<“\t”;
out<<st.sale<<“\n”;
r++;
}
out.close();
}
//**********
*
void report(){
int r=3;
clrscr();
ifstream in(“store2.txt”);
if(!in){
cout<<“cannot open file.”;
getch();
exit(0);
}
gotoxy(1,1);
cout<<“StampName”;
gotoxy(20,1);
cout<<“ProcedureName”;
gotoxy(35,1);
cout<<“code”;
gotoxy(45,1);
cout<<“cost”;
gotoxy(55,1);
cout<<“Supply”;
gotoxy(65,1);
cout<<“sale

 

======

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

Translate »