پیاده سازی الگوریتم پریم Prime با سی پلاس

پیاده سازی Prime با پلاس

قیمت :   ۵۵۰۰ تومان ( پنج هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

,

توضیحات:


توضیحات :

پیاده سازی Prime با سی پلاس

الگوریتم الگوریتمی برای پیدا کردن درخت پوشای کمینه در یک گراف همبند وزن دار می باشد.

مرتبه زمانی این الگوریتم در صورت استفاده از heap از مرتبه زمانی E*lg(V) + E خواهد بود .
و در صورت استفاده از نوع خاصی از heap به نام Fibonatchi Heap به زمان V*lg(V) + E کاهش پیدا میکنه.
که V تعداد رئوس و E تعداد یال های گراف هست.
استفاده از heap این امکان رو میده که در هر مرحله کمینه یال موجود (از نظر وزنی) از مرتبه زمانی O(1) پیدا بشه و با مرتبه زمانی حداکثر O(lgV) عملیات به روزرسانی heap انجام بشه.
در صورتی که از heap استفاده نشه و در هر مرحله برای پیدا کردن کمینه یال موجود (از نظر وزنی) عملیاتی از مرتبه زمانی بیش از log(V) استفاده شود مرتبه زمانی کل الگوریتم به همان نسبت افزایش پیدا میکند.

پیاده سازی الگوریتم پریم Prime با سی پلاس همراه با سورس کامل برنامه

همراه با فایلهای EXE , CPP

== تصویری از محیط  فایل اجرایی این

Prime Algo

 مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

class prim
{
int a,b,u,v,i,j,n,noofedge;
int visited[10],min,minicost,cost[10][10];
public:
prim()
{
noofedge=1;
minicost=0;
}
void read();
void prims(int cost[][10],int n);
};
void prim::read()
{
cout<<“\nTedade roos ra vared konid:\n”;
cin>>n;
cout<<“\nMatrix Mojaverat ra vared konid:\n”;
for(i=1;i<=n;i++)
{
for(j=1;j<=n;j++)
{
cin>>cost[i][j];
if(cost[i][j]==0)
cost[i][j]=999;
}
}
prims(cost,n);
}
void prim::prims(int cost[][10],int n)
{
for(i=2;i<=n;i++)
visited[i]=0;
cout<<“\nEdges Dar Derakhte Posha: \n”;
visited[1]=1;
while(noofedge<n)
{
for(i=1,min=999;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
if(cost[i][j]<min)
if(visited[i]==0)
continue;
else
{
min=cost[i][j];
a=u=i;
b=v=j;
}
{
noofedge++;
cout<<“\nEdge(“<<a<<” , “<<b<<“):”<<min;
minicost+=min;
visited[b]=1;
}
cost[a][b]=cost[b][a]=999;
}
cout<<“\nHadeAghale Hazineh Dar derakhte Posha:”<<minicost;
}
()
{
clrscr();
cout<<“\nalgorithm Prime\n”;
prim p;
p.read();
getch();
}

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

 

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *