عنوان پروژه

+

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار

.

فهرست/چکیده

+


.

چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند.

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود.

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری قرض الحسنه) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:

• درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.

• در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.

• در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.

• در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.

• در فصل پنجم به بررسی نمودارهای StateCharts خواهیم پرداخت.

• در فصل ششم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

• در نهایت در فصل هفتم به بررسی زبان برنامه نویسی پرداخته خواهد شد.

مقدمه

با بهره گیری از پایه کامپیوتر و زبانهای برنامه نویسی بسیار قوی ، سیستمهای نرم افزاری زیادی در سراسر جهان پا به عرصه حیات نهاده اند. پروژه های نرم افزاری مختلفی طراحی و پیاده سازی گردیده اند که می توان اطلاعات ثبت شده در آنها را با سرعت بسیار زیادی بدست آورد.

این گونه نرم افزارها مزایای بسیار زیادی دارند. البته در حال حاضر با بهره گیری از ویژگیهای شئ گرایی به قابلیتهای این سیستمها اضافه شده اند و امنیت اطلاعات را بسیار بالا برده و بیشتر و بهتر می توان از ابزار و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود استفاده کرد.

هدف سیستم جاری

هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، نر م افزاری است که با آن بتوان در آن عملیات مربوط به وامهای قرض الحسنه را به صورت سیستمی انجام داد.

زبان تحلیل سیستم

تحلیل سیستم با استفاده از زبان مدلسازی یکنواخت UML انجام خواهد شد. زبان مدلسازی یکنواخت یا Unified Modeling Language) UML)، یک زبان مدلسازی است که برای تحلیل وطراحی سیستمهای شی‌گرا بکار می‌رود. UML اولین بار توسط شرکت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری و مجامع صنعتی و نرم‌افزاری دنیا مورد حمایت قرار گرفت. به طوریکه تنها پس از یک سال ، توسط گروه Object Management Group ، به عنوان زبان مدلسازی استاندارد پذیرفته شد. UML تواناییها و خصوصیات بارز فراوانی دارد که می‌تواند به طور گسترده‌ای در تولید نرم‌افزار استفاده گردد.

////////////////////////////////////////////////////////

فهرست مطالب 

چکیده ۵

مقدمه ۷

هدف سیستم جاری ۷

زبان تحلیل سیستم ۷

تاریخچه UML 8

ویژگیهای UML 11

فصل اول: Use Case Diagrams 

۱-۱- Use case چیست؟ ۱۵

۱-۲- Actor چیست؟ ۱۶

۱-۳- دیاگرام use case چیست؟ ۱۶

۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۱۶

۱-۵- شناسائی Actor های سیستم ۱۷

۱-۵-۱- Actor کاربر ۱۷

۱-۶-  شناسائی Use Case ها ۲۰

۱-۶-۱- Use Case  ورود به سیستم ۲۲

۱-۶-۱-۱- سناریوی Use Case ورود به سیستم (Login) 23

۱-۶-۲- Use Case  های مربوط به اپراتور ۲۴

۱-۶-۲-۱- سناریوی Use Case ثبت نام مشتری ۲۵

۱-۶-۲-۲- سناریوی Use Case بررسی درخواستهای وام ۲۶

۱-۶-۲-۳- سناریوی Use Case دریافت و ثبت ضمانتهای وام ۲۷

۱-۶-۲-۴- سناریوی Use Case ایجاد برنامه پرداخت اقساط ۲۸

۱-۶-۲-۵- سناریوی Use Case ثبت دریافت اقساط ۲۹

۱-۶-۲-۶- سناریوی Use Case تسویه حساب با مشتری ۳۰

۱-۶-۲-۷- سناریوی Use Case ایجاد حساب مشتری ۳۱

۱-۶-۲-۸- سناریوی Use Case برداشت وجه از حساب (مشتری) ۳۲

۱-۶-۲-۹- سناریوی Use Case واریز وجه به حساب (مشتری) ۳۳

۱-۶-۳- Use Case  تعویض کلمه عبور ۳۴

۱-۶-۳-۱- سناریوی Use Case واریز وجه به حساب (مشتری) ۳۵

۱-۶-۴- Use Case  های مربوط به مشتری ۳۶

۱-۶-۵- Use Case Diagram  کلی سیستم قرض الحسنه ۳۷

فصل دوم: Class Diagrams 

۲-۱- Class Diagram کلی سیستم ۳۹

۲-۲- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم ۴۰

متد InsertInfo() 40

متد DeleteInfo() 40

متد UpdateInfo() 40

متد GetInfo() 41

۲-۳- جزئیات و نام هر کلاس ۴۱

۲-۳-۱- کلاس کاربر ۴۱

۲-۳-۲- کلاس اپراتور (کارمند) ۴۱

۲-۳-۳- کلاس مشتری ۴۲

۲-۳-۴- کلاس حسابهای مشتریان ۴۲

۲-۳-۵- کلاس وامها ۴۲

۲-۳-۵- کلاس اطلاعات بازپرداخت وامها ۴۳

فصل سوم: Sequence Diagrams 

۳-۱- نمودار توالی ثبت نام مشتری ۴۵

۳-۲- نمودار توالی ایجاد برنامه تقسیط ۴۶

۳-۳- نمودار توالی تسویه حساب با مشتری ۴۷

۳-۴- نمودار توالی تسویه حساب با مشتری ۴۸

۳-۵- نمودار توالی واریز وجه به حساب مشتری ۴۹

۳-۶- نمودار توالی ایجاد حساب جدید ۵۰

۳-۷- نمودار توالی برداشت وجه از حساب (مشتری) ۵۱

۳-۸- نمودار توالی برررسی درخواست وام ۵۲

۳-۹- نمودار توالی تعویض کلمه عبور ۵۳

۳-۱۰- نمودار توالی ثبت پرداخت اقساط وام ۵۴

فصل چهارم: Collaboration Diagrams 

۴-۱- نمودار همکاری ثبت نام مشتری ۵۶

۴-۲- نمودار همکاری ایجاد برنامه تقسیط ۵۷

۴-۳- نمودار همکاری تسویه حساب با مشتری ۵۸

۴-۴- نمودار همکاری ورود به سیستم ۵۹

۴-۵- نمودار همکاری واریز وجه به حساب مشتری ۶۰

۴-۶- نمودار همکاری ایجاد حساب جدید ۶۱

۴-۷- نمودار همکاری برداشت از حساب مشتری ۶۲

۴-۸- نمودار همکاری بررسی درخواستهای وام ۶۳

۴-۹- نمودار همکاری تعویض کلمه عبور ۶۴

۴-۱۰- نمودار همکاری ثبت پرداخت اقساط ۶۵

فصل پنجم: State Chart Diagrams 

۵-۱- نمودار وضعیت ورود به سیستم ۶۷

۵-۲- نمودار وضعیت ایجاد حساب جدید ۶۸

۵-۳- نمودار وضعیت برداشت وجه از حساب ۶۹

۵-۴- نمودار وضعیت تعویض کلمه عبور ۷۰

۵-۵- نمودار وضعیت ثبت نام مشتری ۷۱

فصل ششم: ER Diagram 

۶-۱- نمودا ER کلی سیستم قرض الحسنه ۷۳

فصل هفتم: بررسی زبان برنامه نویسی 

دلفی چیست ( تاریخچه زبان دلفی) ۷۵

سال ۱۹۹۶ – Delphi2 77

سال ۱۹۹۷ – Delphi3 78

سال ۱۹۹۸ – Delphi4 79

سال ۱۹۹۹ – Delphi5 80

پیشنهادات ۸۲

منابع و ماخذ

======