عنوان مقاله

+

پروژه مالی سیستم پلاک کوبی اموال شرکت توس چینی

فهرست/چکیده

+ پروژه مالی سیستم پلاک کوبی اموال شرکت توس چینی

 • فصل اول
 • عنوان موضوع    آشنایی با نحوه پلاک کوبی در شرکت تولیدی توس چینی
 • بیان موضوع و اهمیت آن
 • روش تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • محدودیت های تحقیق
 • نحوه گردش و مشاهده اموال
 • ضرورت های پلاک کوبی
 • فصل دوم
 • تعاریف‌
 • اموال‌
 • اموال مشهود‌
 • اموال نامشهود‌
 • اموال غیر مصرفی‌
 • اموال مصرفی‌
 • اموال تحصیل شده‌
 • جمعدار اموال (امین اموال)‌
 • ارزش متعارف‌
 • جایگاه‌ اموال در قانون
 • فصل سوم
 • ‌ تحصیل اموال
 • الف‌ـ‌ تحصیل اموال از طریق خرید
 •  زمین‌
 •  ساختمان‌
 •  تاسیسات‌
 •  ماشین آلات و تجهیزات‌
 •  وسایل نقلیه‌
 •  اثاثیه و منصوبات‌
 •  ابزار آلات و قالب‌ها‌
 •  دارایی‌های نا مشهود‌
 • ب ـ تحصیل اموال از طریق تولید و احداث
 • ج ـ تحصیل دارایی به طور رایگان (اهدائی)
 • د ـ تحصیل اموال به صورت امانی
 • کنار گذاری و واگذاری اموال
 • الف ـ کنار گذاری اموال اسقاط و مستعمل ‌
 • ب ـ کنار گذاری اموال بر اثر حوادث مختلف‌
 • ج ـ اهدای اموال‌
 • د ـ فروش اموال‌
 • هـ معاوضه اموال‌
 • مخارج بعد از تحصیل
 • الف تعمیرات و نگهداری‌
 • ب ـ تعویض و بهسازی‌
 • ج ـ گسترش و الحاق ‌
 • د ـ‌ جابه‌جایی و نصب مجدد‌
 • استهلاک
 • الف ـ ماهیت استهلاک‌
 • ب ـ علل استهلاک ‌
 • ج ـ‌ عوامل تعیین هزینه استهلاک‌
 • دـ ثبت استهلاک‌
 • هـ برخی از روش‌های متداول محاسبه استهلاک‌
 • جمعداری اموال
 • فصل چهارم
 • نتیجه گیری
 • ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

بخش هایی از متن این پروژه : 

عنوان موضوع : آشنایی با نحوه پلاک کوبی در شرکت تولیدی توس چینی

بیان موضوع  و اهمیت آن :

پلاک کوبی از جمله خدمات موسسات حسابرسی است که قبل از پایان دوره مالی برای مشخص کردن اموال قابل استفاده و فرسوده و خارج کردن آن از حسابهای شرکت است، انجام می گردد این امر بسیار مهم است چرا که دارایی های شرکت بصورت دقیق مشخص گردیده و مانند الکلی تصفیه می گردد یکی از دلایل انتخاب این موضوع همین اهمیت پلاک کوبی می باشد که دور از اذهان است و در ظاهر امری ساده و بی تأثیر دیده می شود.

و دلیل دیگر، تجربه اندک ولی پربار بنده در پلاک کوبی کارخانه توس چینی که باعث پرداختن این موضوع بعنوان پروژه مالی می باشد.

روش تحقیق :

بنده برای تهیه این تحقیق ابتدا مشاهدات و تجربیات خود را روی کاغذ آورده ام سپس با رئیس کار گروه پلاک کوبی مشورت و تحقیق را کامل تر کرده و در آخر هم به اینترنت بابت پیشینه و سرگذشت تاریخی پلاک کوبی رجوع کردم که متأسفانه مورد خاصی یافت نشد.

اهداف تحقیق :

دارایی ها از مهم ترین قسمت های حسابداری می باشد و پلاک کوبی بصورت مستقیم یا دارایی های مشهود ثابت رابطه دارد از اهداف این تحقیق آشنایی دوستان با نحوه کدینک و طبقه بندی اموال که قطعاً در شغل آینده شان به کار می آید است.

محدودیت های تحقیق :

از جمله محدودیتهای تحقیق اینکه در اینترنت منبع موثق و کاملی در مورد پلاک کوبی موجود نبود فقط در گوشه و کنار سایتها بصورت اشاره ای به این موضوع پرداخته اند.

نحوه گردش و مشاهده اموال :

عرف و قانون در پلاک کوبی اموال این است که اعضای شرکت صاحب کار (مسئول اموال) و اعضای گروه پلاک کوبی در انجام این امر شرکت می کنند.

در شرکت های قدیمی معمولاً پلاک کوبی قدیمی و فرسوده ای انجام شده است و جای هر یک از اموال در قسمت مربوطه مشخص شده، در نتیجه طبق همان لیست دوایر و قسمت ها، از یک کنار اموال را مشاهده می کنیم.

ضرورت های پلاک کوبی : در کارخانه جات تولیدی برای دستگاه های پرکار،ماشین آلات و کوره ها و …. می بایست پلاک فلزی طراحی شود مثلاً برای کوره ها پلاکی جداگانه بصورت ستونی، در کنار دستگاه نصب شود.

یک نکته مهم دیگر اینکه در هر بخش مسئول باید حضور دائم داشته باشد چرا که وسائل و دستگاه های تخصصی در هر قسمت وجود دارد که باید توسط ایشان شناسایی شود، لازم به ذکر است که برخی از وسائل به خاطر ارزش با عمر کم پلاک نمی خورد که معرفی این نوع اموال فقط از عهده مسئول  بخش بر می آید.

بطور مثال : در یک بخش دو خط کش موجود است، یکی خط کش ۳۰ سانتی معمولی که پلاک نمی خورد و دیگری خط کش مهندسی که روی جعبه آن پلاک نصب می گردد.

فصل دوم

تعاریف‌:

عناوینی که در این مبحث باید به صورت مشروح‌ توضیح داده شوند عبارتند از‌:

اموال‌: به کلیه دارایی‌ها اعم از مشهود و نا مشهودی که دارای ارزش و قابل داد و ستد بوده و تحت مالکیت یک واحد اقتصادی قرار دارند، اطلاق می‌شود.

اموال مشهود‌: آن دسته از اموال که دارای موجودیت عینی بوده و قابل لمس کردن می‌باشند را اموال مشهود می‌گویند.

اموال نامشهود‌: آن دسته از اموال که دارای موجودیت عینی نبوده و قابل لمس کردن نباشند

اموال غیر مصرفی‌: به کلیه اموالی که دارای ارزش و با اهمیت بوده و بدون تغییر محسوس ظاهری و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان، بیش از یک دوره مالی از آن استفاده نمود، اموال غیر مصرفی ( سرمایه‌ای)‌ گویند.

اموال مصرفی‌: به کلیه اموالی که در دو دسته قبلی طبقه‌بندی نشده و بر اثر استفاده جزئی و یا کلی از بین می‌روند، اموال مصرفی گفته می‌شود.

اموال تحصیل شده‌: کلیه اموالی که در جریان فعالیتهای یک واحد اقتصادی از طریق تولید، خرید، احداث، رایگان، امانی و یا افزایش ذاتی بدست می‌آید را اموال تحصیل شده می‌نامند.

جمعدار اموال (امین اموال)‌: ماموری است که از بین مستخدمین واجد  صلاحیت و امانت دار و به موجب تائید مقامات ذیصلاح به این سمت منصوب می‌شود. بدیهی است که در دستگاه‌های دولتی، این شخص می‌تواند به عنوان عامل ذیحساب در نظر گرفته شود.

ارزش متعارف‌: قیمت بازار هر شیء یا مال را ارزش آن شیء یا مال می‌گویند.

جایگاه‌ اموال در قانون

اگر چه،‌ در قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب سال۱۳۴۹ توجه خاصی به اموال (بیت المال مسلمین)‌نشده است. در عوض در قانون محاسبات عمومی در سال۶۶ به طور کامل به این موضوع مهم توجه شده است. طبق قانون مسئولیت حفظ، حراست و نگهداری حساب اموال موجود در موسسات و وزارتخانه‌های دولتی به عهده موسسه و وزارتخانه مربوط است. ضمنا فروش، معاوضه و نقل و انتقال اموال دولتی نیز تابع قانون خاصی بوده که طی مواد۱۰۷ تا۱۲۲  و آیین نامه اجرایی (دستورالعمل) مربوط به تبصره ماده ۱۲۲در این قانون مشخص شده است .

طبق تقسیم بندی بعمل آمده در قانون، طبقه‌بندی اموال دولتی به شرح زیر می‌باشد‌:

۱- اموال منقول‌: اموال منقول مصرفی ـ اموال منقول غیر مصرفی ـ اموال منقول در حکم مصرفی

۲-‌ اموال غیر منقول‌: اگر چه این توجه قانون به اموال ایده‌آل نیست ولی نسبت به گذشته مطلوب است و نواقص آن در زمینه نحوه حسایگری و نحوه حسابدهی می‌باشد و آن به گونه‌ای است که صرفا می‌تواند نیازهای اساسی مدیران سطوح مختلف را در زمینه اطلاعات مربوط به اموال تامین کند.

موضوع اموال واحدهای اقتصادی انتفاعی، عموما در متن قوانین مختلف و البته با مقاصدی مانند مالیات و … مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به حجم زیاد مباحث ذیربط از طرح آن در این مقوله خودداری می‌شود. البته،‌ به طور کلی، این مطلب قابل بیان است که منابع، مصارف و هزینه‌های بهره‌برداری  از اموال باید به نحوی منطقی و قابل قبول در دفاتر و صورت‌های مالی منعکس شود.

فصل سوم

‌ تحصیل اموال

با توجه به تعاریف، حسابداری تحصیل اموال با فرض تدارم فعالیت و بر مبنای اصل بهای تمام شده تاریخی و اصل وضع هزینه‌های یک دوره از درآمدهای همان دوره (تطابق درآمد و هزینه‌) صورت می‌گیرد و یا به عبارت دیگر، تحصیل اموال باید در راستای اهداف بلند مدت سازمان و ارزش متعارف تصاحب اموال در تاریخ مشخص باشد که ارزش و زمان تحصیل اموال برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی سازمان مشخص گردد.

یکی از مشکلات حسابداری اموال، تعیین بهای تمام شده انواع اقلام تحصیل شده است که بیشتر سازمان‌ها روش بهای تمام شده تاریخی را به عنوان مبنای ثبت در نظر می‌گیرند. بهای تمام شده تاریخی بیانگر این مفهوم است که کلیه مخارج ضروری و عادی برای رساندن دارایی مورد نظر به مرحله بهره‌برداری باید جزء بهای تمام شده دارایی تحصیل شده منظور گردد.

بنابراین. اقلام غیر عادی و غیر متقربه نباید در بهای تمام شده دارایی منظور شود.

تحصیل اموال به طرق مختلفی صورت می‌گیرد که اهم آن عبارتند از‌:

الف‌ـ خرید      ب‌ـ تولید(احداث)      ج‌ـ‌ رایگان       د‌ـ امانی

الف‌ـ‌ تحصیل اموال از طریق خرید

تمامی وجوه پرداختی بابت خرید و یا سرمایه‌گذاری شده جهت تحصیل اموال را قیمت تمام شده آن اموال می‌گویند.

این روش به چند دلیل اتخاذ می‌شودک

اولا‌: مقدار و مبلغ آن به طور دقیق مشخص است.

ثانیا‌: قیمت تمام شده نماینگر مبلغ واقعی پرداخت شده برای خرید و بعضا سرمایه‌گذاری انجام شده برای تحصیل اموال می‌باشد.

بنابراین عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده هر یک از سرفصل‌ها به شرح ذیل می‌باشد‌:

۱- زمین‌: در تشخیص و تعیین هزینه‌ها و مخارجی قیمت تمام شده زمین را تشکیل می‌دهد باید عوامل مختلفی را مد نظر قرار داد. به طور کلی قیمت تمام شده زمین تشکیل شده است از‌:

ـ قیمت خرید

ـ تمامی هزینه‌های مربوط به انتقال مالکیت مانند کمیسیون، هزینه‌های قانونی و مانند آن

ـ هزینه‌های آماده سازی و قابل بهره‌برداری نموده زمین، مانند هزینه‌های بررسی، تمیز کردن، تسطیح کردن و خشک کردن و …

توضیحات‌: اگر زمینی به منظوری خاص خریداری شود و هنگام خرید قابلیت بهره‌برداری را نداشته باشد و نیازمند به انجام مخارجی باشد، مخارج لنجام شده را می‌توان به قیمت تمام شده خرید اضافه نمود.

هر نوع درآمدی که از محل فروش اجناس و درختان و امثال آن، در هنگام تمیز و تسطیح کردن زمین کسب می‌شود، باید از قیمت تمام شده خرید کسر گردد. لیکن بعضی از مخارج انجام شده روی زمین مثل ایجاد پیاده‌رو، زهکشی و امثال آن به حساب تاسیسات زمین منظور می‌گردد.

======