عنوان مقاله

+

پروژه مالی سیستم انبارداری شرکت شهد ایران

فهرست/چکیده

+ پروژه مالی سیستم انبارداری شرکت شهد ایران

 • مقدمه
 • تعریف انبار و انبارداری :
 • تعریف انبار :
 • تعریف انبارداری :
 •  انواع فرمهای مربوط و قابل انتقال در بخش انبارداری شرکت شهد ایران :
 • رسید انبار ( سند خرید قبض انبار)در شرکت شهد ایران :
 • ۲- کارت انبار در شهد ایران:
 • کارت انبار مخصوص انبار شرکت تولیدی شهد ایران
 • کارت انبار مخصوص حسابداری شهد ایران
 • برگه حواله انبار
 • ۴-برگ درخواست حواله انبار شرکت شهد ایران :
 • برگ درخواست حواله انبار شهد ایران
 • ۵-فرم برگشت جنس به انبار ( مرجوعی )
 • برگه برگشت جنس به انبار ( مرجوعی ) شهد ایران
 • ۶-برگ درخواست خرید مواد :
 • ۷-برگ سفارش خرید :
 • ۸- برگ رسید کالا به قسمت بازرسی :
 • ۹-فرم گزارش روزانه بازرسی ( صادره وارده ) :
 • ۱۰-رسید موقت انبار :
 • ۱۱-برگ رسید و تحویل مستقیم :
 • ۱۲-برگ ارسال و تحویل کالا :
 • ۱۳-کارت حساب مواد :
 •  ۱۴-کارت سفارش انبار :
 • ۱۵-برگ برگشت از خرید :
 • ۱۶-برگ تحویل اسقاط :
 • ۱۷- جواز خروج :
 • ۱۸-صورت حساب فروش ( نقدی یا غیر نقدی ) :
 • ۱۹- برگ تعدیل ( افزایش ، کاهش ) موجودی :
 • مدیریت انبارداری در شرکت شهد ایران
 • کاردکس انبار در شرکت شهد ایران :
 •  بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در انبار در شرکت شهد ایران :
 • الف) کنترل موجودیها:
 • ب- چه مقدار باید سفارش دهیم؟
 • نقطه سفارش و میزان سفارش:
 • حداقل موجودی مواد:
 • حداکثر موجودی مواد:
 • منابع و ماخذ:
 • //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

بخشی از متن این پروژه : 

مقدمه :

در بررسی واحد اقتصادی شرکت شهد ایران این واقعیت به سادگی قابل ملاحظه است که اکثریت دارائیهای این واحد ، موجودی انبارهای آنها می باشد . این موجودیها به صورت مواد اولیه، یا محصول ساخته شده در انبارها ذخیره می گردد تا در موقع مناسب در سیکل تولید و فروش قرار گیرند .

از سوی دیگر این واقعیت نیز به راحتی قابل لمس است که متاسفانه در واحدتولیدی کمترین توجهی به انبارها نگشته و در نظام مدیریت ، انبار جایگاه خود را از دست داده است و مدیران آنطور که باید و شاید به مسائل انبار توجه ندارند و به دور ازروشهای علمی و تکنیکهای پیشرفته ، انبارها اداره می گردند .

موجودی بیش از حد جنس در انبار نه تنها باعث راکد ماندن سرمایه می گردد بلکه باید هزینه های زیادی صرف حفظ و نگهداری و حراست از آنان شود و از طرفی هر لحظه امکان دارد که با تغییراتی که در سلیقه مصرف کنندگان ایجاد می شود و یا تغییراتی که در تکنولوژیهای تولید داده می شود ، موجودیهای انبار دیگر بازار مصرف خود را از دست داده و به صورت اجناس اسقاطی و از رده خارج شده در شرکت باقی بماند .

کمبود جنس در انبار اعم از مواد اولیه یا محصول ساخته شده یا قطعه یدکی نیز به نوبه خود باعث ایجاد هزینه هایی برای شرکت می گردد که در مورد کمبود مواد اولیه یا قطعات یدکی خطر توقف خط تولید ، شرکت را تهدید کرده و در مورد کمبود محصول ساخته شده خطر از دست دادن بازار سر راه واحدهای تولید خواهد بود .

تعریف انبار و انبارداری :

از آنجا که شرکت شهد ایران شرکت تولیدی می باشد و این شرکت بایستی دارای انبار و سیستم انبارداری متشکل باشد لذا در اینجا جا دارد که به تعریف انبارداری بپردازیم.

تعریف انبار : انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی ، صنعتی ، مواد اولیه و یای فرآورده های مختلف که بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم گردیده اند نگهداری می شود . به عبارت دیگر زمانی که از انبار صحبت می شود در حقیقت از محلی سر پوشیده ( سالن )‌یا فضایی صحبت می گردد که در آن مواد اولیه، مواد کمکی ، محصولات ، اعم از ساخته و نیم ساخته ، اجناس خریداری دشه مواد و لوازم مصرفی ، قطعات یدکی ، ماشین آلات و ابزارآلات و اجناس اسقاط نگهداری می شود .

تعریف انبارداری : انبارداری عبارتست از فعالیتهای مربوط به تعمیر و نگهداری و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب . به عبارت دیگر انبارداری عبارت است از دریافت جنس یا کالا از خارج انبار و نگهداری آن طبق نظم و اصول که متضمن سهولت در تحویل با صرف حداقل وقت و نیروی کار به خریداران ویا بخشهای مورد درخواست می باشد .

======