پروژه شبیه سازی سیستم بانک توسط نرم افزار Arena

پروژه شبیه سازی سیستم بانک با ۳ باجه در حال سرویس دهی توسط نرم افزار Arena -همراه با فایل word توضیحات کامل و پروژه در محیط ارنا


صورت مساله پیاده سازی مدل بانک :

مشتریان بانکی با توزیع نمایی ۴ دقیقه وارد بانک می شوند . Exponential(4)

این بانک ۳ باجه دار دارد که هر کدام فقط کارهای مخصوص خود را انجام می دهد ودرصد تقسیم مشتریان بین باجه ها بدین صورت است:

%۲۰  این مشتریان کار مربوط به حسابهای پس انداز

%۵۰  کار حسابهای جاری

بقیه متفرقه هستند .

مدت زمان سرویس هر کار توسط باجه دار ها بدین صورت است :  

پس انداز با توزیع مثلثی ۱و ۲و ۳ دقیقه انجام می شود.

Triangular(1,2,3)

کارهای  جاری با توزیع مثلثی ۳و ۴و ۵ دقیقه انجام می شود.

Triangular(3,4,5)

کارهای  متفرقه با توزیع نمایی ۳ دقیقه انجام می شودم.

Exponential(3)

برای سرویس دھی پس انداز ، کارھای جاری و کارھای متفرقه هرکدام یک نفر در نظر گرفته شده است .

این سیستم را برای ۱۰ روز ۸ ساعته شبیه سازی کنید.

متغیرهای لازم در این برنامه :

T زمان                                       

Q نشان دادن صف ، جهت انتظار مشتریان در صف Q(T)

تابع S جهت سرویس دهی مشتریان (با توجه به اینکه ۳ سرویس دهنده یا باجه داریم S1,S2,S3)

Cal(Enter) جهت ورود

B(T) تابع اشغال بودن سرویس دهنده

 

مشاهده تصاویری از این پروژه :

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنی فایل پس از پرداخت. 

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »