عنوان

+

پاورپوینت

پاورپوینت مقاله ایمنی کارگاه های ساختمانی، نقاط قوت و ضرورتهای آن

فهرست /چکیده

+

بخشی از مقدمه:
ایمنی در ساختمان سازی به دلیل کثرت حوادث و مرگ و میر زیاد این صنعت، از جمله مباحث بسیار مهم می باشد. صنعت ساختمان به دلیل ماهیت خشن و سخت و فعالیت های پر خطر مانند گودبرداری و حفاری، پی سازی، تخریب، کار در ارتفاع و … جزو صنایع حادثه خیز می باشد. عدم رعایت قواعد ایمنی در مراحل مختلف ایجاد یک واحد ساختمانی باعث شده که این شغل جزو سخت ترین و پرحادثه‎ترین مشاغلی باشد که تا کنون جان کارگران زیادی را گرفته و افراد زیادی را دچار صدمات جبران ناپذیر کرده است. بخش ساختمان به تنهایی ۳۰ درصد از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است. از کل حوادث ساختمان ۲۱ درصد به فوت، ۱۹ درصد به جراحت، ۴۰ درصد به شکستگی و ۲۰ درصد نیز به جراحات جزیی منجر می شود. در حالی که تعداد کارگران ساختمانی بین ۱.۲ تا ۳ میلیون نفر اعلام می شود. …
 
فهرست مطالب:
مقدمه
علل حوادث ساختمانی 
شایع ترین حوادث ساختمانی 
ماده یک قانون بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی
ایمنی کارگاه های ساختمانی
۱- طراحی
۲- گودبرداری (حفاری- شمع گذاری)
علل حوادث ناشی از گود برداری 
نکات ایمنی به هنگام گودبرداری برای پایداری ساختمان های مجاور
ابعاد گود
جنس خاک
۳- پی سازی
۴- اسکلت سازی
جوشکاری
کار در ارتفاع
داربست
نکات ایمنی
نردبان ها
پلکان ها
نرده
۵- تخریب
حفاظت فردی
۶- وسایل، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی
نتیجه گیری

======