دانلود مقاله سیستمهای دفع فاضلاب ساختمان ها

مقاله سیستم های ها

قیمت : ۲۲۰۰تومان ( دو هزار و دویست تومان )

تعداد صفحات:

۲۲ ( بیست و دو )

دسته :

زیست شناسی-تاسیسات

نوع فایل:

Word

توضیحات:


.

فهرست مطالب :

سیستم دفع فاضلاب ساختمان ها

انواع فاضلاب در ساختمان

انواع چاه فاضلاب

اجزاء سیستم فاضلاب لوله ها

وسایل بهداشتی متصل به سیستم فاضلاب ساختمان

روش های جایگزین

۱) روش سپتیک تانک ثقلی( Septic Tank Effluent Gravity STEG)

۲) ( )

۳) Pressure Sever With Grinder Pump

۴)

خصوصیات اساسی سیستم فاضلاب

انتخاب متریال

لوله های پوش فیت

لوله های چدنی

سیستم ابتدایی

سیستمهای دارای هواکش مستقل

سیستمهای دارای تهویه ثانویه

منابع

.

مقدمه :

سیستم دفع فاضلاب ساختمان ها
طراحی صحیح واصولی سیستم دفع فاضلاب ساختمان از جمله اهم مسائل در معماری ساختمان است که در حیطه وظایف متخصصین تاسیسات قرار دارد. فقدان سیستم مناسب دفع فاضلاب در بعضی از ساختمانها گاهی منجر به بروز ضایعات و مشکلات فراوانی می گرددکه برای احتراز از انها باید به کلیه دستورات ومقررات لازم الاجرا در طرح سیستم فاضلاب توجه نمود.

انواع فاضلاب در ساختمان

۱فاضلاب سبک–فاضلابی راگویند که از آب خالص با محتویات سبک تشکیل شده باشد مانند فاضلاب دستشویی و کف شی حمام

۲فاضلاب سنگین –به فاضلابی گفته می شود حاوی فضولات انسانی یا حیوانی ومواد سنگین باشد .لوله هایی که فاضلاب سنگین را عبور میدهند دارای قطر و شیب بیشتری نسبت به لوله های حامل فاضلاب سبک خواهند بود

انواع چاه فاضلاب

شرط لازم جهت حفر چاه در یک محل مناسب بودن جنس زمین برای جذب آب است جهت تخلیه فاضلاب سبک وسنگین جمع آوری شده توسط سیستم لوله کشی فاضلاب معمولا سه نوع چاه در ساختمان حفر می گردند

الف-چاه فاضلاب دستشویی مستراح و حمام

ب- چاه فاضلاب آشپزخانه -از آنجایی که فاضلاب آشپزخانه حاوی مواد چربی زیادی است که پس از ته نشین شدن در چاه بعد از مدتی زمین را غیر قابل نفوذ میکند باید برای آشپز خانه چاه جداگانه ای در نظر گرفته شود

پ-چاه مخصوص آب باران و نزولات جوی

اجزاء سیستم فاضلاب لوله ها

الف -لوله های حامل فاضلاب سنگین

ب- لوله های حامل فاضلاب سبک

پ–لوله های تختیه آب باران

ج- لوله های مرکب که حاوی فاضلاب سبک و اب باران تواما میباشند

چ-لوله تهویه یا هواکش که به نزدیکی سیفون هر وسیله بهداشتی متصل میشوند تا انها را به هوای ازاد ارتباط دهند

دریچه بازدید

دریچه ای است که در مواقع گرفتگی .:برای رفع گرفتگی وتمیز کردن بدون نیاز به شکافتن ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد

سیفون

سیفون یک وسیله ابندی شده است که در محل اتصال وسیله بهداشتی به لوله فاضلاب قرار می گیرد و وظیفه اش جلوگیری ازورود گازهای متعفن سیستم فاضلا ب به فضای دا خل ساختمان است

سیفوناژ

سیفونا‍‍‍‍‍‍ژ عبارتست اثر فشاراتمسفردرتخیه مایع درنتیجه ی پیدایش خلا نسبی درلوله

سیفوناژ خود به خود

عمل سیفوناژ خود به خود وقتی صورت میگیرد که ساقه بلند سیفون یک وسیله بهداشتی ساقهای که جهت جریان فاضلاب دران بسمت پایین است پرازاب باشدبطوریکه وقتی اب از این ساقه تخلیه میشود دراثر مکش حاصله اب داخل سیفون بطور کامل خالی گردیده گازهای متعفن به داخل فضای ساختمان راه می یابند

سیفوناژ غیر مستقیم

در اثر سقوط فاضلاب یک وسیله ی بهداشتی واقع در طبقه ی بالا ی یک ساختمان در داخل لوله ی قائم اصلی مکشی در این لوله ایجاد میشود که هر چه ارتفاع سقوط فاضلاب مذکوربیشتر باشد میزان این مکش افزونتر خواهد بود حال اگر وسیله ی بهداشتی دیگر در طبقه ی پایین تر وجود داشته باشد که فاضلاب خود را به این لوله ی قائم بریزد در اثر مکش تولید شده در داخل لوله آب داخل سیفون این وسیله ی بهداشتی بطور کامل تخلیه شده گازهای متعفن به داخل اتاق های این طبقه راه می یابند با تعبیه ی سیستم تهویه ی مناسب در سر راه سیفون به لوله ی قائم فاضلاب می توان ازبروز سیفوناژ غیر مستقیم جلوگیری نمود

فشار معکوس

گازهای موجود در مجرای فاضلاب دراثرحبسو فشرده شدن در داخل لوله فشارشان افزایش می یابد میزان این فشار گاهی بحدی است که باعث پرتاب اب بندی سیفون و سیله بهد اشتی متصله به لوله مذکور و پاشیدن فاضلاب به داخل ساختمان می شودبرای ممانعت از ایجاد فشار معکوس باید با تعبیه لوله های تهویه وارتباط دادن قسمتهای مختلف سیستم فاضلاب با هوای ازاد بنحوی که بعدا ذکر خواهد شد از فشرده شدن گازها در داخل لوله کشی فاضلاب جلوگیری نمود

وسایل بهداشتی متصل به سیستم فاضلاب ساختمان

برخی از وسایل بهداشتی که به سیستم فاضلاب ساختمان متصل می شوند عبارتند از:ا

دستشویی ؛ مستراح؛ سینک اشپزخانه؛ظرفشویی؛وان حمام؛کفشوی و غیره

روش های نوین جمع آوری فاضلاب
روش سنتی یا روش متداول روشی است که بطور ثقلی آب مصرف شده را بطور صحیحی جمع آوری و به تصفیه خانه منتقل می کند. بر اساس تحقیقاتی که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بر روی وضعیت جمع آوری فاضلاب در جوامع کوچک انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هزینه های سیستم ثقلی و یا متداول ۴ برابر هزینه های تصفیه و دفع فاضلاب می باشد. از این رو جهت اجتناب از این مسایل، سیستم جدید را پیشنهاد داده اند.
روش های جایگزین:
۱) روش سپتیک تانک ثقلی( Septic Tank Effluent Gravity STEG)
در این روش یک پیش تصفیه بر روی فاضلاب صورت می گیرد و مشکلی جهت تامین سرعت خودشستشویی وجود ندارد چون مواد جاند معلق درشت در سپتیک تانک مانده و اختلالی در تامین سرعت خودشستشویی ایجاد نمی کنند. در سپتیک تانک لازم نیست که قطر لوله ۲۰۰ mm و یا بالاتر انتخاب گردد.

این روش برای جوامع کوچک کاربرد دارند و چون قطرها کوچک هستند، می توان از لوله های پلاستیکی استفاده نمود زیرا خوردگی این نوع لوله ها کمتر است و مشکل نشتاب وجود ندارد.

فاضلاب بدون هیچ پیش تصفیه ای وارد شبکه جمع آوری شده و به صورت ثقلی به سمت تصفیه خانه حرکت می کند. حداقل قطر لازم ۱۵۰ تا ۲۰۰ mm است. جهت جلوگیری از رسوب جامدات معلق، حداقل قطر ۶/ متر بر ثانیه حفظ باید گردد. جهت تمیز کردن آنها وجود منهول الزامیست. بدلیل آب بند نبودن کامل شبکه جمع آوری سنتی، یکی از مشکلات اصلی Infiltration یا نشتاب به داخل و Exfiltration یا نشتاب به خارج می باشد. در این روش قطر شبکه کم است ( حدود ۲۵ تا ۵۰ mm ) و لوله های پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله های خروجی از منازل، در ابتدا وارد سپتیک تانک می گردند. بدلیل اینکه در این حالت مواد جامد قابل ته نشینی وجود ندارد. سیستم با قطر کم و شیب کمتر قادر به انتقال فاضلاب خواهد بود. این سیستم به دلیل اینکه کاملا آب بند می باشد، امکان نشتاب به داخل و یا خارج وجود ندارد. این سیستم برای اولین بار در سال ۱۹۶۱ در استرالیا و سپس در سال ۱۹۷۷ در آمریکا مورد استفاده واقع شد. عمق کارگذاری لوله ها در این سیستم حدود ۹/ متر می باشد.

Septic Tank Effluent Gravity STEG

۲) روش سپتیک تانک با پمپ ( Septik Tank Effluent Pump )
این روش، شامل شبکه تحت فشار می باشد. در این روش، سپتیک تانک مجهز به صافی و پمپ با فشار بالاست. فاضلاب خروجی توسط لوله هایی با قطر کم، که تحت فشار می باشند، پمپاژ می شود. شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی نیز در این روش تحت فشار می باشد.

قطر لوله های تخلیه در این سیستم ۲۵تا۳۸ mm است. قطر لوله های اصلی حداقل ۵۰ mm می باشد. مانند سیستم STEG مشکل نشتاب در این سیستم نیز وجود ندارد. در این سیستم شبکه در عمق بسیار کم گذارده می شود و لوله ها دارای انعطاف کافی هستند، به همین دلیل نیاز به شیب دهی نیست.تنها مشکله مربوطه، زمانی است که سطح آب زیرزمینی بالاست و منطقه سنگلاخی است. این سیستم اولین بار در سال ۱۹۶۸ و در آمریکا بکار برده شد.

A schematic of a STEP system – Septic Tank Effluent Pump
۳) Pressure Sever With Grinder Pump
این سیستم شبیه روش دوم است ولی بجای استفاده از پمپ ساده از پمپی استفاده می شود که قدرت بیشتری دارد. در این سیستم برای شبکه جمع آوری از سپتیک تانک استفاده نمی شود و بجای آن از یک پمپ خردکننده برای خرد کردن جامدات استفاده می شود. بنابراین می توان از شبکه هایی با قطر کوچک استفاده کرد. مانند روش STEP این شبکه نیز با قطر کم و عمق کارگذاری کم استفاده می شود ولی در این روش به دلیل عدم استفاده از پیش تصفیه مقدار جامدات معلق، چربی و روغن بیشتر خواهد بود.

فایل کامل این تحقیق ۲۲ صفحه بصورت ورد WORD مرتب و فونت بندی شده می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژهRelated posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *