عنوان

+

مقاله تاثیر اقلیم در ساختمان سازی٬ انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان

مقاله تاثیر اقلیم در ساختمان سازی٬ انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان

فهرست/چکیده

+

شرح مختصر :
اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد٬ نیازمند است.بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری٬ محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد٬ که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر٬ عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع٬ اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد انواع اقلیم و تاثیر اقلیم در ساختمان سازی و انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان بطور ویژه داده شود. نظر به اینکه محل کارآموزی اینجانب در آموزشگاه فنی شاخص بود و درآن دروس رشته عمران و معماری بخوبی تدریس می شد٬ توانستم از مهندسین و اساتید آنجا نکته ها و مشاوره های خوبی در مورد روش های اجرای ساختمان بدست آورم و همیشه بر سرکلاس های آنان شرکت می نمودم٬ در آنجا با نرم افزار اتوکد و انواع دوربین نقشه برداری از قبیل توتال و نیوو نیز آشنایی کامل پیدا کردم ٬ در آنجا تجربیات کاری مفیدی در زمینه روش های ساختمان سازی و مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله یا دیگر حوادث طبیعی دیگر و همچنین آشنایی با روال کاری و بایگانی اسناد و مدارک کسب نمودم ٬ که ذیلا بطور اجمالی به تشریح آن می پردازم.
این مقاله در قالب یک گزارش کارآموزی ارائه شده است
فهرست مطالب :
مقدمه
ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز
اقلیم در ساختمان
اقلیم گرم و خشک
اقلیم سرد
انسان٬ طبیعت
معماری در اقلیم های مختلف
نوع مصالح
ساختمان های گلی
ساختمان های خشتی
ساختمان و انواع آن
انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی
ساختمانهای بتنی
ساختمانهای فلزی
ساختمانهای آجری
ساختمانهای چوبی
ساختمانهای ترکیبی
مقاوم سازی ساختمانهای آجری غیرمسلح موجود
بررسی علل آسیب پذیری ساختمانهای آجری و بتنی در برابر زلزله
روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی

======