محاسبه فاکتوریل و پیاده سازی برنامه با زبان اسمبلی

 

و پیاده سازی برنامه با زبان اسمبلی

قیمت :   ۳۵۰۰ تومان ( سه هزار و پانصد تومان)

دسته :

پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی

نوع فایل:

.asm , .exe

توضیحات:توضیحات :

(Factorielle) هر عدد طبیعی در ریاضیات از حاصل‌ضرب آن عدد در تمام اعداد صحیح و مثبت (اعداد طبیعی) کوچک‌تر از آن به دست می‌آید. عددی مانند n را  n!  می‌نویسند و «اِن » می‌خوانند. همچنین طبق قرارداد، صفر همیشه برابر با یک است.

این پروژه که در محیط اسمبلی نوشته و پیاده سازی شده است  با دریافت مقدار یک عدد ورودی از کاربر ، فاکتوریل آنرا محاسبه و و سپس نمایش می دهد .

 

N N!
۰ ۱
۱ ۱
۲ ۲
۳ ۶
۴ ۲۴
۵ ۱۲۰
۶ ۷۲۰
۷ ۵،۰۴۰
۸ ۴۰،۳۲۰
۹ ۳۶۲،۸۸۰
۱۰ ۳،۶۲۸،۸۰۰
۱۱ ۳۹،۹۱۶،۸۰۰
۱۲ ۴۷۹،۰۰۱،۶۰۰
۱۳ ۶،۲۲۷،۰۲۰،۸۰۰
۱۴ ۸۷،۱۷۸،۲۹۱،۲۰۰
۱۵ ۱،۳۰۷،۶۷۴،۳۶۸،۰۰۰
۲۰ ۲،۴۳۲،۹۰۲،۰۰۸،۱۷۶،۶۴۰،۰۰۰
۲۵ ۱۵،۵۱۱،۲۱۰،۰۴۳،۳۳۰،۹۸۵،۹۸۴،۰۰۰،۰۰۰

 

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

======

بخشهایی از سورس کد اسمبلی این پروژه :

.model small
.data
str db 7 dup(‘ ‘),’$’
.code

main proc
mov ax,@data
mov ds,ax
mov ah,1
int 21h
; AL = n
sub al,’0′
mov ah,0
; ax= n
mov bx,ax

L0:
dec bx
; Bx=n-1
mul bx
; dx:ax = ax*bx (dx=0)
cmp bx,1
jg L0
mov si,6

l1:
mov bl,10
div bl
;ax/10 => baghmandeh=ah

add ah,’0′
mov str[si],ah
mov ah,0
dec si
cmp al,0
jne L1
mov ah,09
lea dx,str
int 21h
mov ah,1

(فایل کامل پروژه + سورس کد اسمبلی پروژه + فایل کامپایل شده برنامه )

در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنی فایل پس از پرداخت. 

محاسبه فاکتوریل و پیاده سازی برنامه با زبان اسمبلی

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »