ماشین حساب مهندسی همراه با داکیومنت سورس کدهای پروژه

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

قیمت :   ۹۵۰۰ تومان ( نه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : (ماشین حساب پیشرفته یا مهندسی همراه با داکیومنت توضیحات کدهای پروژه )

پیاده سازی برنامه ماشین حساب مهندسی در سی پلاس پلاس    

در این برنامه ، شما می توانید عملیات های مربوط به ماشین حساب مهندسی پیشرفته را انجام دهید و نتیجه را مشاهده نمایید .

همراه با فایلهای EXE , CPP

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :


مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

در این قسمت توابع کتابخانه ای برنامه آورده شده است

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

#include<iomanip.h>

#include<stdlib.h>

#include<math.h>

/********************* functions *********************/

long double answer(long double [],char);

void print_chart(long double);

void check(char *[],int *,char *,char);

/*****************************************************/

آغاز تابع اصلی برنامه

void main()

{

refresh:

          int place=0,flag,n=0;

          long double c[2]={0};

          char f,st[20];         //f is a function

در این قسمت علایم و کاراکترهای مورد استفاده برنامه تعریف شده است

char *func[16]={“+”,”-“,”*”,”/”,”%”,”r”,”s”,”c”,”p”,”L”,”l”,”t”,”e”,”!”,”i”,”A”};

          print_chart(0);

          for(int k=0;k<20;k++)

                   st[k]=NULL;

          for(;;)

          {

                   st[n]=getch();

                   check(func,&flag,&f,st[n]);

                   if(flag==1)

                   {

                             c[place]=atof(st);

                             print_chart(c[place]);

                             n++;

                   }

                   else if(flag==0)

                   {

                             if(f==’A’)      //A refresh calculator

                                      goto refresh;

                             در این قسمت علایم و کاراکترهای مورد استفاده برنامه تعریف شده است

                             else if(f==’+’||f==’-‘||f==’s’||f==’c’||f==’r’||f==’e’||f==’!’|| f==’t’||f==’L’||f==’l’||f==’i’)

                             c[1]=0;

                             else if(f==’p’|| f==’*’ || f==’/’)

                                      c[1]=1;

                             c[0]=answer(c,f);

                             print_chart(c[0]);

                             place=1;

                             n=0;

                             for(int i=0;i<20;i++)

                                      st[i]=NULL;

                   }

                   else if(flag==2)

                   {

                             c[0]=answer(c,f);

                             print_chart(c[0]);

                   }

          }

}

/*********************************** check function ***********************************/

void check(char *func[12],int *flag,char *f,char number)

{

          for(int i=0;i<16;i++)

          {

                   if(number==*func[i])

                   {

                             *flag=0;

                             *f=*func[i];

                             return;

                   }

                   else if(number==char(13))

                   {

                             *flag=2;

                             return;

                   }

                   else if(number>47 && number<58 || number==’.’)

                   {

                             *flag=1;

                             return;

                   }

          }

          *flag=3;

}

/*************************** return Answer of functions ******************************/

در قسمت زیر شرطهای انتخاب یک عملگر توسط کاربر تعیین شده است و تابع مورد نظر آن فراخوانی می گردد .

long double answer(long double c[],char f)

{

          long double d=c[0];

          if(f==char(13))

                   return d;

          switch(f)

          {

          case ‘+’:

                   d=c[0]+c[1];

                   break;

          case ‘-‘:

                   d=c[0]-c[1];

                   break;

          case ‘*’:

                   d=c[0]*c[1];

                   break;

          case ‘/’:

                   d=c[0]/c[1];

                   break;

          case ‘%’:

                   d=int(c[0])%int(c[1]);

                   break;

          case ‘r’:

                   d=sqrt(c[0]);

                   break;

          case ‘s’:

                   d=floor(sin(c[0]*.017452)*1000+.5)/1000;

                   break;

          case ‘c’:

                   d=floor(cos(c[0]*.017452)*1000+.5)/1000;

                   break;

          case ‘L’:

                   d=log(c[0]);

                   break;

          case ‘l’:

                   d=log10(c[0]);

                   break;

          case ‘p’:

                   d=pow(c[0],c[1]);

                   break;

          case ‘t’:

                   d=floor(tan(c[0]*.017452)*1000+.5)/1000;

                   break;

          case ‘e’:

                   d=exp(c[0]);

                   break;

          case ‘!’:

                   {

                             d=1;

                             for(int i=1;i<=c[0];i++)

                                      d=d*i;

                   }

                   break;

          case ‘i’:

                   d=1/c[0];

                   break;

          }

          return d;

}

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »