آخرین اخبار : 

ماشین حساب ساده با جاوا

ساده  با

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

قیمت :   ۵۰۰۰  تومان ( پنج هزار تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

جاوا

توضیحات:


توضیحات : 

کد پیاده سازی ساده چهار عمل اصلی در    


همراه با فایلهای . , .java

بخشهایی از سورس کد این :

BEGIN:initComponents
private void initComponents() {

jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
display = new javax.swing.JTextField();
jButton1 = new javax.swing.JButton();
btnadd = new javax.swing.JButton();
btnsub = new javax.swing.JButton();
btnmul = new javax.swing.JButton();
btndiv = new javax.swing.JButton();
btnequal = new javax.swing.JButton();
jButton3 = new javax.swing.JButton();
jButton5 = new javax.swing.JButton();
jButton2 = new javax.swing.JButton();
jButton6 = new javax.swing.JButton();
jButton7 = new javax.swing.JButton();
jButton9 = new javax.swing.JButton();
jButton10 = new javax.swing.JButton();
jButton11 = new javax.swing.JButton();
clear = new javax.swing.JButton();
jButton14 = new javax.swing.JButton();
decimal = new javax.swing.JButton();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
setTitle(“Calculator”);
setAlwaysOnTop(true);
setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT_CURSOR));
setIconImages(null);
setResizable(false);

display.setEditable(false);
display.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 3, 14));
display.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.RIGHT);
display.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());

jButton1.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton1.setText(“7”);
jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton1ActionPerformed(evt);
}
});

btnadd.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnadd.setText(“+”);
btnadd.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnaddActionPerformed(evt);
}
});

btnsub.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnsub.setText(“-“);
btnsub.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnsubActionPerformed(evt);
}
});

btnmul.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnmul.setText(“x”);
btnmul.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnmulActionPerformed(evt);
}
});

btndiv.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btndiv.setText(“/”);
btndiv.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btndivActionPerformed(evt);
}
});

btnequal.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnequal.setText(“=”);
btnequal.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnequalActionPerformed(evt);
}
});

jButton3.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton3.setText(“8”);
jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton3ActionPerformed(evt);
}
});

jButton5.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton5.setText(“9”);
jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton5ActionPerformed(evt);
}
});

jButton2.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton2.setText(“4”);
jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton2ActionPerformed(evt);
}
});

jButton6.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton6.setText(“5”);
jButton6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton6ActionPerformed(evt);
}
});

jButton7.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton7.setText(“6”);
jButton7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton7ActionPerformed(evt);
}
});

jButton9.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton9.setText(“1”);
jButton9.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton9ActionPerformed(evt);
}
});

jButton10.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton10.setText(“2”);
jButton10.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton10ActionPerformed(evt);
}
});

jButton11.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton11.setText(“3”);
jButton11.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton11ActionPerformed(evt);
}
});

clear.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
clear.setForeground(new java.awt.Color(255, 0, 51));
clear.setText(“C”);

تصاویری از محیط این برنامه :

=================================پرداخت آنلاین در کلیه ساعات شبانه روز و دانلود آنلاین پروژه + سورس کامل آن

تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید از طریق دکمه پرداخت زیر به مقدار ۳۰ درصد از وجه این پروژه یا مقاله را محاسبه و کسر کنید و سپس آن را از طریق لینک زیر پرداخت کنید. (با توجه به هزینه های زیاد سرور و نگهداری سایت برای ما، خود شما و وجدانتان را قاضی کرده ایم/ پس دوست من با قضاوت وجدان خودت اگر واقعا از عهده مبلغ قید شده بر نیامدید از لینک تخفیف ویژه استفاده کنید!) متشکرم.پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۳۰: ۲۳ شب.

============

Related posts

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »