ماشین حساب ساده با جاوا

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

ساده  با

قیمت :   ۵۰۰۰  تومان ( پنج هزار تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

جاوا

توضیحات:


توضیحات : 

کد پیاده سازی ساده چهار عمل اصلی در    


همراه با فایلهای . , .java

بخشهایی از سورس کد این :

BEGIN:initComponents
private void initComponents() {

jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
display = new javax.swing.JTextField();
jButton1 = new javax.swing.JButton();
btnadd = new javax.swing.JButton();
btnsub = new javax.swing.JButton();
btnmul = new javax.swing.JButton();
btndiv = new javax.swing.JButton();
btnequal = new javax.swing.JButton();
jButton3 = new javax.swing.JButton();
jButton5 = new javax.swing.JButton();
jButton2 = new javax.swing.JButton();
jButton6 = new javax.swing.JButton();
jButton7 = new javax.swing.JButton();
jButton9 = new javax.swing.JButton();
jButton10 = new javax.swing.JButton();
jButton11 = new javax.swing.JButton();
clear = new javax.swing.JButton();
jButton14 = new javax.swing.JButton();
decimal = new javax.swing.JButton();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
setTitle(“Calculator”);
setAlwaysOnTop(true);
setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT_CURSOR));
setIconImages(null);
setResizable(false);

display.setEditable(false);
display.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 3, 14));
display.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.RIGHT);
display.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());

jButton1.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton1.setText(“7”);
jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton1ActionPerformed(evt);
}
});

btnadd.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnadd.setText(“+”);
btnadd.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnaddActionPerformed(evt);
}
});

btnsub.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnsub.setText(“-“);
btnsub.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnsubActionPerformed(evt);
}
});

btnmul.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnmul.setText(“x”);
btnmul.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnmulActionPerformed(evt);
}
});

btndiv.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btndiv.setText(“/”);
btndiv.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btndivActionPerformed(evt);
}
});

btnequal.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnequal.setText(“=”);
btnequal.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnequalActionPerformed(evt);
}
});

jButton3.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton3.setText(“8”);
jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton3ActionPerformed(evt);
}
});

jButton5.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton5.setText(“9”);
jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton5ActionPerformed(evt);
}
});

jButton2.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton2.setText(“4”);
jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton2ActionPerformed(evt);
}
});

jButton6.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton6.setText(“5”);
jButton6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton6ActionPerformed(evt);
}
});

jButton7.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton7.setText(“6”);
jButton7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton7ActionPerformed(evt);
}
});

jButton9.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton9.setText(“1”);
jButton9.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton9ActionPerformed(evt);
}
});

jButton10.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton10.setText(“2”);
jButton10.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton10ActionPerformed(evt);
}
});

jButton11.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton11.setText(“3”);
jButton11.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton11ActionPerformed(evt);
}
});

clear.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
clear.setForeground(new java.awt.Color(255, 0, 51));
clear.setText(“C”);

تصاویری از محیط این برنامه :

=================================پرداخت آنلاین در کلیه ساعات شبانه روز و دانلود آنلاین پروژه + سورس کامل آن

تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »