طراحی سایت مشاور املاک با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server

 

مشاور املاک با سی شارپ و SQL-Server

قیمت :   ۲۵۵۰۰ تومان ( بیست و پنج هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

سی شارپ .CS, Sql Server , ,

توضیحات:

پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای


توضیحات :

طراحی سایت مشاور املاک با سی شارپ و پایگاه داده سرور و صفحات ای اس پی دات نت . یک پروژه عالی و مناسب درسی و همچنین قابل ارائه بعنوان پروژه پایانی . این پروژه همراه با داکیومنت کامل توضیحات سورس کدهای پروژه در اختیار شما دوست عزیز قرار خواهد گرفت .
 

 

مشاهده تصاویری از این پروژه :

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

 

سورس کد سی شارپ صفحه اصلی این پروژه : Default.aspx

در این صفحه از تعدادی تکست باکس و لیبل جهتراهنمایی کاربر و دریافت اطلاعات ورود مدیر سیستم استفاده شده است . (با توجه به تعریفی که انجام داده ایم نام کاربر :admin کلمه عبور :bahar)

کد دکمه sign in :

protected void ImageButton1_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
{
DataTable dt = new DataTable();
mycn.Open();
cmd = new SqlCommand(“SELECT * FROM Login”, mycn);
adapter.SelectCommand = cmd;
adapter.Fill(dt);
mycn.Close();
int i = 0;
while (dt.Rows.Count > i)
{
if (dt.Rows[i].ItemArray[0].ToString() == TextBox1.Text &&
dt.Rows[i].ItemArray[1].ToString() == TextBox2.Text)
{
Response.Redirect(“Adminstrator.aspx”);
//break;
}
++i;
}
this.Literal1.Text = “نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است”;

}
در اینجا توسط قطعه کد cmd = new SqlCommand(“SELECT * FROM Login”, mycn); با جدول Login ارتباط برقرار نموده و سپس توسط شرط :
if (dt.Rows[i].ItemArray[0].ToString() == TextBox1.Text &&
dt.Rows[i].ItemArray[1].ToString() == TextBox2.Text)

مقادیر وارد شده بررسی شده و در صورت صحت اطلاعات به صفحه مدیر وارد می شویم :

Response.Redirect(“Adminstrator.aspx”);

و در صورت خطا پیام :
this.Literal1.Text = “نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است”;
صادر می گردد .

سورس کد کامل این صفحه :

using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Data.SqlClient;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
public static SqlConnection mycn =
new SqlConnection(“Data Source=
.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=
|DataDirectory|\\RealState.mdf;Integrated
Security=True;User Instance=True”);
public static SqlCommand cmd = new SqlCommand();
public static SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void ImageButton1_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
{
DataTable dt = new DataTable();
mycn.Open();
cmd = new SqlCommand(“SELECT * FROM Login”, mycn);
adapter.SelectCommand = cmd;
adapter.Fill(dt);
mycn.Close();
int i = 0;
while (dt.Rows.Count > i)
{
if (dt.Rows[i].ItemArray[0].ToString() == TextBox1.Text &&
dt.Rows[i].ItemArray[1].ToString() == TextBox2.Text)
{
Response.Redirect(“Adminstrator.aspx”);
//break;
}
++i;
}
this.Literal1.Text = “نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است”;

}
}

 

======

سورس کد صفحه ثبت املاک : addstate.aspx

در این صفحه مشتریان می توانند املاک خود را جهت فروش معرفی نموده و پس از تایید توسط مدیر نمایش داده خواهد شد .
کد دکمه ثبت ملک برای فروش :

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string str = generateId();
try
{
mycn.Open();
cmd = new SqlCommand(“INSERT INTO Estate (ID,name,family,estatecondition,estatesquer,tell,address,otheroptions,suggestprice)” +
“VALUES (‘” + str + “‘,'” + TextBox1.Text + “‘,'” + TextBox2.Text + “‘,'” + TextBox3.Text + “‘,'” + TextBox4.Text + “‘,'” + TextBox5.Text + “‘,'” +
TextBox6.Text + “‘,'” + TextBox7.Text + “‘,'” + TextBox8.Text + “‘)”, mycn);
cmd.ExecuteNonQuery();
mycn.Close();
Literal1.Text = “اطلاعات شما با مومفقیت ثبت گردید”;
}
catch (SqlException ex)
{
Literal1.Text = ex.Message;
}
}

private string generateId()
{
string id = generate();
mycn.Open();
cmd = new SqlCommand(“SELECT ID FROM Estate”, mycn);
adapter.SelectCommand = cmd;
DataTable td = new DataTable();
adapter.Fill(td);
mycn.Close();
int i = 0;
while (td.Rows.Count > i)
{
if (td.Rows[i].ItemArray[0].ToString() == id)
{
generateId();
}
++i;
}
return id;
}

private string generate()
{
Random x = new Random();
int id = x.Next(100, 5000);
return id.ToString();
}
}

در قطعه کد فوق توسط دستور

cmd = new SqlCommand(“INSERT INTO Estate (ID,name,family,estatecondition,estatesquer,tell,address,otheroptions,suggestprice)” +
“VALUES (‘” + str + “‘,'” + TextBox1.Text + “‘,'” + TextBox2.Text + “‘,'” + TextBox3.Text + “‘,'” + TextBox4.Text + “‘,'” + TextBox5.Text + “‘,'” +
TextBox6.Text + “‘,'” + TextBox7.Text + “‘,'” + TextBox8.Text + “‘)”, mycn);

اطلاعات از تکست باکس های مربوطه به جدول Estate ارسال و ذخیره می گردد . همچنین توسط تابع generate() بصورت random یک کد شناسایی برای ملک وارد شده تولید و ذخیره می گردد .

سورس کد کامل این صفحه : 

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Data.SqlClient;

public partial class Addestate : System.Web.UI.Page
{
public static SqlConnection mycn =
new SqlConnection(“Data Source=
.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=
|DataDirectory|\\RealState.mdf;Integrated

Security=True;User Instance=True”);
public static SqlCommand cmd = new SqlCommand();
public static SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string str = generateId();
try
{
mycn.Open();
cmd = new SqlCommand(“INSERT INTO Estate (ID,name,family,estatecondition,estatesquer,tell,address,otheroptions,suggestprice)” +
“VALUES (‘” + str + “‘,'” + TextBox1.Text + “‘,'” + TextBox2.Text + “‘,'” + TextBox3.Text + “‘,'” + TextBox4.Text + “‘,'” + TextBox5.Text + “‘,'” +
TextBox6.Text + “‘,'” + TextBox7.Text + “‘,'” + TextBox8.Text + “‘)”, mycn);
cmd.ExecuteNonQuery();
mycn.Close();
Literal1.Text = “اطلاعات شما با مومفقیت ثبت گردید”;
}
catch (SqlException ex)
{
Literal1.Text = ex.Message;
}
}

private string generateId()
{
string id = generate();
mycn.Open();
cmd = new SqlCommand(“SELECT ID FROM Estate”, mycn);
adapter.SelectCommand = cmd;
DataTable td = new DataTable();
adapter.Fill(td);
mycn.Close();
int i = 0;
while (td.Rows.Count > i)
{
if (td.Rows[i].ItemArray[0].ToString() == id)
{
generateId();
}
++i;
}
return id;
}

private string generate()
{
Random x = new Random();
int id = x.Next(100, 5000);
return id.ToString();
}
}

 

======

 دانلود کامل پروژه با سورس کد کامل سی شارپ و فایل پایگاه داده sQL-server پروژه
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه
پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

======

======

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »