آخرین اخبار : 

طراحی سایت بیمارستان با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server

 

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

طراحی سایت و  SQL-Server

قیمت :   ۲۵۰۰۰ تومان ( بیست و پنج هزار تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

سی شارپ .CS, Sql Server , . ,

توضیحات:

پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای


توضیحات :

طراحی سایت بیمارستان Hospital با سی شارپ و پایگاه داده سرور و صفحات ای اس پی
دات نت . یک پروژه عالی و مناسب درسی و همچنین قابل ارائه بعنوان پروژه پایانی . 

 

 

مشاهده تصاویری از این پروژه :

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

 

 

نمونه سورس کد سی شارپ فرم اصلی این پروژه : Default.aspx

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (Request.Params[“idBimarestan”]!=null && Request.Params[“idBimarestan”]!=””)
{
Session[“idBimarestan”] = Request.Params[“idBimarestan”];
}

if (Session[“nameMarkaz”]!=null)
{
(Master.FindControl(“Label1”) as Label).Text = Session[“nameMarkaz”].ToString();
}
else
{
Response.Redirect(“login.aspx”);
}
}
}

سورس کد سی شارپ فرم ورود : Login.aspx

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Data.SqlClient;
using dsBimarestanTableAdapters;

public partial class Login : System.Web.UI.Page
{
BimarTableAdapter bta = new BimarTableAdapter();
PezeshkTableAdapter pta = new PezeshkTableAdapter();

string nameMarkaz;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
//(Master.FindControl(“Label1”) as Label).Visible = false;
}
bool Login2(string parusername, string parpassword)
{

bool ret = false;
int tid = 0;

using (SqlConnection connection = new SqlConnection(ConfigurationManager

.ConnectionStrings[“BimarestanConnectionString”].ConnectionString))
{
using (SqlCommand command = new SqlCommand(“command”, connection))
{
command.CommandType = CommandType.Text;
command.Parameters.Add(new SqlParameter(“@Username”, parusername));
command.Parameters.Add(new SqlParameter(“@pass”, parpassword));
command.CommandText = @”SELECT * FROM Bimarestan WHERE (username = @Username) AND (pass = @pass)”;
//command.Parameters.Add(new SqlParameter(“”, )); //add parameter
connection.Open();
using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
{
while (reader.Read())
{
ret = true;
tid = (int)reader[“idBimarestan”];
nameMarkaz = reader[“nameMarkaz”].ToString();

Session.Add(“idBimarestan”, tid);
Session.Add(“nameMarkaz”, nameMarkaz);
}
}

}
}

int tipezeshk = (int)pta.Login(parusername, parpassword);
if (tipezeshk > 0)
{
Session[“idpezeshk”] = tipezeshk;
Response.Redirect(“~/pezeshk/Default.aspx”);
}

int tidbimar=(int)bta.Login(parusername,parpassword);
if (tidbimar>0)
{
Session[“idbimar”] = tidbimar;
Response.Redirect(“~/bimar/Default.aspx”);
}

return ret;
}
protected void Login1_Authenticate(object sender, AuthenticateEventArgs e)
{
e.Authenticated = Login2(Login1.UserName, Login1.Password);
}
}

  

دانلود کامل پروژه با سورس کد کامل سی شارپ و فایل پایگاه داده sQL-server

در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما

شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

======

 

 

======

تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید از طریق دکمه پرداخت زیر به مقدار ۳۰ درصد از وجه این پروژه یا مقاله را محاسبه و کسر کنید و سپس آن را از طریق لینک زیر پرداخت کنید. (با توجه به هزینه های زیاد سرور و نگهداری سایت برای ما، خود شما و وجدانتان را قاضی کرده ایم/ پس دوست من با قضاوت وجدان خودت اگر واقعا از عهده مبلغ قید شده بر نیامدید از لینک تخفیف ویژه استفاده کنید!) متشکرم.پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۳۰: ۲۳ شب.

============

Related posts

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Translate »