شبیه سازی سیستم اداره گاز با نرم افزار Arena

عنوان پروژه

+

شبیه سازی سیستم اداره گاز با نرم افزار

توضیحات

+

پیاده سازی مدل شبیه سازی اداره گاز با ۳ سرویس دهنده :

مراجعین شرکت گاز مربوطه با توزیع نمایی ۴ دقیقه وارد اداره می شوند . Exponential(4)

این اداره گاز  ۳ قسمت یا سرویس دهنده دارد که هر کدام فقط کارهای مخصوص خود را انجام می دهد ودرصد تقسیم مراجعین  بین قسمت ها بدین صورت است:

%۲۰  این مراجعین کار مربوط به درخواست نصب کنتور گاز و … دارند .

%۵۰  مراجعان کار های مربوط به قبوض گاز و دریافت و پرداخت های قبض ها را دارند.

بقیه مراجعان کارها و امورات متفرقه هستند .

 

مدت زمان سرویس هر کار توسط سرویس دهنده (کارمندان اداره گاز)  بدین صورت است :

سرویس دهنده اول با توزیع مثلثی ۱و ۲و ۳ دقیقه انجام می شود.

Triangular(1,2,3)

کارهای  مربوط به قبض ها با توزیع مثلثی ۳و ۴و ۵ دقیقه انجام می شود.

Triangular(3,4,5)

کارهای  متفرقه با توزیع نمایی ۳ دقیقه انجام می شودم.

Exponential(3)

 

برای سرویس دھی مراجعان شرکت گاز هرکدام یک نفر در نظر گرفته شده است .

این سیستم را برای ۱۰ روز ۸ ساعته شبیه سازی نموده ایم .

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

امکانات اصلی این پروژه شامل :

۱- فایل اصلی با امکان اجرا و نمایش گزارش خروجی پروژه که در محیط پیاده سازی شده است.

۲- فایل ورد توضیحات کامل پروژه و نحوه ایجاد ماژول ها و شرح کامل آنها

۲- تخمین میانگین و واریانس و … نهاده ها در پروژه

۳- میانگین توقف (صف) برای هر یک از مراجعین

۴- میانگین نفرات منتظر در صف (مدت انتظار) جهت خدمات دهی

۵- تعداد مراجعین وارد و خارج شده به سیستم در مدت زمان شبیه سازی

و …

======

خرید پروژه

در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً می توانید
پروژه را دانلود فرمایید.

نوع فایل

 Arena  +  توضیحات کامل پروژه در فایل Word

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *