شبیه سازی بارش برف با کلیدهای کنترلی – با کدهای Action Script در فلش

 

شبیه سازی بارش برف با کلیدهای کنترلی – با کدهای Action Script در

قیمت :   ۹۵۰۰ تومان ( نه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

فلش , exe ,  ,

توضیحات:


توضیحات :

شبیه سازی بارش برف با کلیدهای کنترلی – با کدهای . همراه با توضیحات فارسی سورس کد پروژه .

 

همراه با فایلهای SWF , FLA , exe

======

دانلود نمونه فایل اجرایی این پروژه


download_icon

======

بخشهایی از سورس کد اسکریپت این پروژه با توضیحات فارسی آن :

تعریف متغیرهایی برای سرعت حرکت برف و همچنین طول و عرض صفحه ی بارش

 

var speed:Number = 2;

var wind:Number = -2;

var movieWidth:Number = 550;

var movieHeight:Number = 400;

تابع ساخت و ایجاد دانه برف

createSnow(_root, 100);

function createSnow(container:MovieClip, numberOfFlakes:Number):Void

{

for (var i = 0; i < numberOfFlakes; i++)

{

var tempFlake:MovieClip = container.attachMovie(“snow_mc”, “snow”+container.getNextHighestDepth(), container.getNextHighestDepth());

tempFlake.r = 1+Math.random()*speed;

tempFlake.k = -Math.PI+Math.random()*Math.PI;

tempFlake.rad = 0;

این قسمت از کد برای بارش برف بصورت Random درون صفحه تعریف شده است .

var randomScale:Number = random(50)+50;

tempFlake._xscale = randomScale;

tempFlake._yscale = randomScale

tempFlake._alpha = random(100)+50;

tempFlake._x = random(movieWidth);

tempFlake._y = random(movieHeight);

 

tempFlake.onEnterFrame = function()

{

this.rad += (this.k / 180) * Math.PI;

this._x -= Math.cos(this.rad)+wind;

this._y += speed;

 

if (this._y >= movieHeight) {

this._y = -5;

}

if (this._x >= movieWidth)

{

this._x = 1

}

if (this._x <= 0)

{

this._x = movieWidth – 1;

}

}

}

}

کد دکمه بارش برف از سمت چپ و تعیین سرعت بارش در این حالت

left_btn.onRelease = function()

{

wind = 2;

}

none_btn.onRelease = function()

{

wind = 0;

}

کد بارش برف به سمت راست و تعیین سرعت بارش در این حالت

right_btn.onRelease = function()

{

wind = -2;

}

 

slow_btn.onRelease = function()

{

speed = .5;

}

کد بارش برف بصورت نرمال و تعیین سرعت بارش در این حالت

normal_btn.onRelease = function()

{

speed = 1

}

fast_btn.onRelease = function()

{

speed = 3

}

======

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل های SWF-EXE-FLA
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »