سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

سیستم های اطلاعات

قیمت :   ۵۵۰۰ تومان ( پنج هزار و پانصد تومان )

تعداد صفحات:

۵۳  ( پنجاه و سه )

دسته :

مدیریت

نوع فایل:

Word

توضیحات:

مناسب جهت پروژه پایانی

فهرست مطالب :

مقدمه

کلیات

هدف

پیشینه تحقیق

روش کار و تحقیق

فصل اول-

۱-۱ مفاهیم سیستمها

۱-۲ روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی

۱-۳

۱-۴ اطلاعات

۱-۵

 

فصل دوم –سیستمهای اطلاعاتی و رایانه ها

۲-۱ سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها

۲-۲ متخصصان اطلاعاتی

۲-۳ پایگاه داده –پرونده(فایل)-سند(رکورد)-عنصر داده

۲-۴ کاربرد سیستم اطلاعاتی رایانه محور

 

فصل سوم –سیستم های اطلاعات مدیریت 

۳-۱ سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

۳-۲ ()

۳-۳ سیستمهای پشتیبانی تصمیم (DSS)

۳-۴ هوش مصنوعی سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیم

۳-۵ در تغییر و یا جا به جایی عناصر

نتیجه گیری و پیشنهادات

پانوشتها

فهرست منابع فارسی

Reference

Abstract

 

چکیده :

این مقاله سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS را پوشش می دهد. از آنجا که MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم ، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی MIS مبحث دیگر مقاله، درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. بعد از بررسی اجزای MIS به سیستم‌های اطلاعات مدیریت در حالت کلی پرداخته می‌شود.سیستمهای پشتیبانی تصمیم(DSS) ، تأثیرات هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره بر روی این سیستم‌ها دیگر مبحث مقاله می باشند. آخرین قسمت نتیجه گیری، همراه با ذکر بعضی نظرات در باب مزایا و معایب کنترل از طریق نرم افزار و گسترش آن در عصر اینفوکراسی یا اطلاع‌سالاری می باشد.

واژگان کلیدی : سیستمهای اطلاعات مدیریت، MIS، اطلاعات مدیریت، سیستم پشتیبانی

 

مقدمه

موضوع این بحث مقاله سیستم اطلاعات مدیریت می باشد سیستم اطلاعت مدیریت به معنی مدیریت برپایه اطلاعات می باشد همانطور که می دانیم برای مدیریت درقرن ۲۱ نمی دانیم از دوعامل چشم پوشی کنیم:

۱-استراتژی رقابت؛ و ۲-کاهش هزینه ها،  که خودیک سیاست رقابت صادراتی می باشد.برای لحاظ کردن این دواستراتژی به کاربردن سیستم های اطلاعات مبنی برفن آوریهای اطلاعت وارتباطات ضروری می نماید.

مدیران امروز، باانبوهی اطلاعات روبرو هستند. اطلاعاتی که به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده وقابل فهم وتمیرو نگهداری وبازیابی گردد. از طرف دیگرسیستم های مدیریت وابزارهای کنترل درطول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده اند این تغییرات رامی توان درچهارزمینه کلی عنوان کرد:۱-کنترل سنتی  ۲-کنترل بروکراتیک  ۳-کنترل کاریزماتیک  ۴-کنترل اینفورماتیک .
درساختاهای سنتی فئودالی، کنترل ازطریق سنت، ادراک واعمال می شد، مقامات کنترلی به طورسنتی وموروثی به نسلهای بعدمنتقل می گردید وجامعه نیزاین نوع ساختار کنترلی راچون سنت بود می پذیرفت وبدان گردن می نهاد. دروضعیت کاریزماتیک، کنترل از طریق رابطه بین رهبرو پیروان اعمال می گردید. دراین حالت، رهبران کاریزما، شیوه عمل را انتخاب می کردند وپیروان نیزازآنها تبعیت می کردند زیرا آنها را قبول داشتند. دربروکراسی، کنترل درساختارسازمانی تعبیه می شد، ساختاری که برقانون ومقررات استوار بود وجنبه غیرشخصی داشت وتبعیت از آن الزامی بود. دراینفوکراسی، کنترل ازطریق نرم افزارها اعمال می‌شود. مجموعه دانشها وآگاهیهای تخصصی، بسیاررشد کرده است واینفوکراسی می تواند هرنوع اطلاعاتی راازطریق شبکه های الکترونیکی بدست آورد. ازسیستم های خبره، استفاده کند وبه تمامی دانشهای تخصصی وحرفه ای مجهز شود (زاهدی ۱۳۸۰،۱۲۳).

باتوجه به ویژگی خطیرسیستم های اطلاعاتی مدیریت، مدیراین سیستم ها هم ارزش بسیار زیادی برخوردارند. دامنه حقوق پراختی به این افراد درآمریکا سالیانه ۱۰۰۰۰۰تا ۳۰۰۰۰۰ دلاراست (مومنی ۱۳۷۲،۳۲). عملاً کارمدیر سیستم اطلاعات مدیریت ارائه گزارشات روزآمد واطلاعات مفید به مدیرشرکت یا موسسه برای برنامه ریزی های آینده وتصمیم گیری می باشد این مدیر برای گردآوری داده ها وپردازش آنها نیاز به سیستم های اطلاعاتی ورایانه‌ای وحتی سیستم های خبره می باشد پس مدیریت سیستم هم باید دید مدیریتی وسیستمی داشته واز امکانات سیستم های اطلاعاتی وفن آوری اطلاعات استفاده کند که لازمه این استفاده، دانش سوادرایانه‌ای وسواد اطلاعاتی می باشد.
درباره بوجود آوردن چارچوب برنامه‌ریزی مدیریت کتابخانه که بر اساس مفهوم سیستم‌های اطلاعات مدیریت پی‌ریزی شده باشد، کارهایی توسط همبرگ و دیگران[۱](۱۹۷۸) انجام گرفته است. آنها چارچوبی بر خدمات و مفاهیم کتابخانه ارائه دادند که بر اساس مسائل تصمیم گیری ممکن در کتابخانه و بحث درباره عناصر داده‌های مورد نیاز برای پشتیبانی از چنین تصمیماتی شکل گرفته بود. بومر و کروبا (۱۹۸۳) شش حوزه کلیدی اخذ داده‌های مورد لزوم برای تصمیم‌گیری مدیریت را شناسایی کرده‌اند. این حوزه‌ها عبارتند از: مجموعه‌گستری خدمات فنی، خدمات مرجع و کتابشناختی، دسترسی مجموعه، دسترسی امانت بین کتابخانه‌ای و امکانات فیزیکی. بطورکلی می‌توان گفت که گزینش عناصر داده‌ها و انتخاب روشی بر گردآوری آنها هسته سیستم اطلاعات مدیریت کتابخانه می باشد(Kraft,Boyce 1991, 138,144 ).

کلیات

هدف :

انتظار می رود پس از انجام این تحقیق مابه مفاهیم کامل MIS و نقش و جایگاه آن در سیستم و سازمان تسلط پیدا کنیم و همچنین آشنایی و شناخت لازم را درباره سیستم و دیدگاه آن و شاخه های سیستمهای کنترل اطلاعات مدیریت MIS را کسب نماییم .و بتوانیم از این مفهموم به نحو احسن در ساختار سازمان و تولید استفاده نماییم .

روش کار و تحقیق :

روش انجام این تحقیق بر اساس دیدگاه مربوط به بحث سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS بوده و همچنین نظریات مختلف و دیدگاههای مطرح شده در این روش تحقیق دخیل بوده است . در اینجا از روش های نظری و علمی جهت انجام تحقیق مورد بحث استفاده گردیده است .

در جمع آوری اطلاعات تحقیق مورد نظر این تحقیق از منابع مربوط به آن از جمله کتاب و جملات و همچنین مقالات مدیریتی و کاربردی MIS استفاده گردیده است و همچنین از منابع اینترنتی نیز در گردآوری این اطلاعات استفاده شده است .

(فایل کامل این پروژه ۵۳ (پنجاه و سه) صفحه word همراه با منابع و ماخذ می باشد.)

در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنی فایل پس از پرداخت. 

 


سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *