سورس برنامه محافظ صفحه نمایش Screen Saver در سی پلاس

در پلاس

قیمت : ۵۵۰۰ تومان ( پنج هزار و پانصد تومان)

دسته :

کامپیوتر و IT

نوع فایل:

Cpp ,

توضیحات:


توضیحات :

سورس کد پیاده سازی برنامه محافظ صفحه نمایش (Screen Saver) در


تصاویری از محیط این برنامه :

=================================


=========================

 قسمتی از سورس کد این برنامه :

void init()
{
int d=DETECT,m=0;
initgraph(&d,&m,”..\\bgi”);
cleardevice();
setbkcolor(BLUE);
}
void cordinate_gen(int &x1, int &y1, int &x2, int &y2)
{
x1 = rand()%getmaxx(); x2 = rand()%getmaxx();
y1 = rand()%getmaxy(); y2 = rand()%getmaxy();
}

void line_dda(int x0, int y0, int x1, int y1, int color)
{

int dy = y1 – y0;
int dx = x1 – x0;
float t = (float) 0.5;

putpixel(x0,y0,color);
if (abs(dx) > abs(dy)) {
float m = (float) dy / (float) dx;
t += y0;
dx = (dx < 0) ? -1 : 1;
m *= dx;
while (x0 != x1) {
x0 += dx;
t += m;
putpixel(x0, (int) t,color);
}
} else {
float m = (float) dx / (float) dy;
t += x0;
dy = (dy < 0) ? -1 : 1;
m *= dy;
while (y0 != y1) {
y0 += dy;
t += m;
putpixel((int) t, y0,color);
}
}
}

()
{
int x1,y1,x2,y2;
init();
randomize();
while (!(kbhit()))
{
cordinate_gen(x1,y1,x2,y2);
line_dda(x1,y1,x2,y2,rand()%getmaxcolor());
}
getch();
closegraph();
}


دانلود فایل کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »