سورس برنامه رسم خط با الگوریتم DDA در سی پلاس

با الگوریتم

قیمت : ۶۵۰۰ تومان ( شش هزار و پانصد تومان)

دسته :

کامپیوتر و IT

نوع فایل:

Cpp ,

توضیحات:


توضیحات :

سورس کد پیاده سازی برنامه رسم خط توسط الگوریتم DDA در

در این برنامه شما می توانید ابتدا مقادیر نقاط ابتدایی و انتهایی را وارد نموده و سپس برنامه خط
مورد نظر را طبق الگوریتم DDA رسم و نمایش می دهد .     


همراه با فایلهای
EXE , CPP

تصاویری از محیط این برنامه :

==========================================================

 قسمتی از سورس کد این برنامه :

()
{
int gDriver=DETECT,gMode;

int x1,x2,y1,y2,iColor;

initgraph(&gDriver,&gMode,”c:\\tc\\bgi”);
cleardevice();
cout<<endl<<“Enter x1 : “;
cin>>x1;
cout<<“Enter y1 : “;
cin>>y1;
cout<<endl<<“Enter x2 : “;
cin>>x2;
cout<<“Enter y2 : “;
cin>>y2;
cout<<endl<<“Enter COLOR : “;
cin>>iColor;
cleardevice();
DDALine(320,1,320,480,12);
DDALine(1,240,640,240,12);
circle(320,240,2);
DDALine(320+x1,240-y1,320+x2,240-y2,iColor%16);
getch();
}

void DDALine(int x1,int y1,int x2,int y2,int iColor)
{
float dX,dY,iSteps;
float xInc,yInc,iCount,x,y;

dX = x1 – x2;
dY = y1 – y2;

if (fabs(dX) > fabs(dY))
{
iSteps = fabs(dX);
}
else
{
iSteps = fabs(dY);
}

xInc = dX/iSteps;
yInc = dY/iSteps;

x = x1;
y = y1;
circle(x,y,1);

for (iCount=1; iCount<=iSteps; iCount++)
{
putpixel(floor(x),floor(y),iColor);
x -= xInc;
y -= yInc;
}
circle(x,y,1);
return;

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »