روشهای حسابداری در مدیریت

روشهای

قیمت :   ۴۰۰۰  تومان ( چهار هزار  تومان )

تعداد صفحات:

۴۰  ( چهل )

دسته :

حسابداری – مدیریت

نوع فایل:

Word

توضیحات:


فهرست مطالب :

فصل اول-

۱-۱ مقدمه

۱-۲ تعاریف و کلیات

۱-۳

۱-۴ حساب (حسابداری)

۱-۵ حساب‌های دائمی

۱-۶

۱-۷

۱-۸

۱-۹

۱-۱۰

۱-۱۱ دفتر کل

۱-۱۲ دفتر معین

۱-۱۳

۱-۱۴

۱-۱۵ دارایی

۱-۱۶ بدهی

 

فصل دوم-حسابداری در مدیریت

۲-۱ حسابداری مدیریت چیست؟

۲-۲ طبیعت و محدوده‌های حسابداری مدیریت

۲-۳ هدف حسابداری مدیریت‌ـ

۲-۴ طبیعت حسابداری مدیریت

۲-۵ توسعه در شرکتهای بزرگ

۲-۶ حسابداری رفتاری

۲-۷ تئوری کارگزاری

۲-۸ یافته‏های دنیای واقعی

۲-۹ امروز در کجا قرار داریم؟

۲-۱۰ آینده آموزش حسابداری مدیریت

۲-۱۱ برآورد جریانهای نقدی

نتیجه ‏گیری

منابع و ماخذ

چکیده :

حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمانها، جهت مهیا کردن آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد که به آنها اجازه میدهد تا کارکردهای کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند.
در مقابل اطلاعات حسابداری مالی، اطلاعات حسابداری مدیریتی این خصوصیات را دارند :
در درجه اول نگاه رو به جلو دارند ، بجای تاریخی.
برای پشتیبانی از تصمیم گیری به طور کلی مبتنی بر مدل با درجه ای از انتزاع هستند ، به جای مبتنی بودن بر مورد. برای استفاده در سازمان طراحی شده و درنظر گرفته شده‌اند ، بجای اینکه برای استفاده ذی نفعان، بستانکاران، و قانونگذار در نظر گرفته شده باشد معمولاً محرمانه بوده و توسط مدیران استفاده میشود تا گزارشگری عمومی با ارجاع به احتیاجات مدیران محاسبه میشود، و اغلب توسط سامانه های اطلاعات مدیریت استفاده میشود، نه با ارجاع به استانداردهای عمومی حسابداری مالی.

کلمات کلیدی : حسابداری–روشهای حسابداری در مدیریت-مدیریت و حسابداری-مدیران و حسابداری- حسابداری مدیریتی

 

۱-۱ مقدمه :

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روش‌هایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمن‌های حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می‌باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیری‌های آگاهانه را فراهم می‌سازد.

حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیری‌های آگاهانه انجام می‌پذیرد.

حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیت‌های اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیان گذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم .

۱-۲ تعاریف و کلیات

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری در شکل‌ها و مدل‌های خاص انجام می‌گیرد . تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانک‌ها ، دولت و … بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات ، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آن‌ها را به نظم در می‌آورد . محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع ( مدیران ، سرمایه گذاران ، دولت و … ) قرار می‌گیرد .

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آن‌ها را به نظم در می‌آورد.

محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و …) قرار می‌گیرد.

۱-۳ ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

 • حساب
 • دوره مالی
 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر معین
 • درآمد
 • هزینه
 • سرمایه
 • دارایی
 • بدهی
 • سند حسابداری

۱-۴ حساب (حسابداری)

برای اینکه در هر زمان وضعیت مربوط به هر یک از اقلام حسابداری مشخص باشد ، آن قلم و کلیه تغییرات مربوط به آن در یک صفحه یا کارت به طور جداگانه نوشته می‌شود که به آن حساب می‌گویند . هر حساب شامل سه بخش می‌باشد که بخش اول عنوان حساب ، بخش دوم طرف بدهکار و بخش سوم طرف بستانکار است .

عنوان حساب که مشخص می‌نماید اطلاعات مندرج در آن حساب متعلق به کدامیک از اقلام دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمد و هزینه می‌باشد.

طرف راست حساب که در اصطلاح حسابداری آن را طرف بدهکار می‌نامند و طرف چپ حساب که در اصطلاح حسابداری آن را طرف بستانکار می‌نامند . در اصطلاح حسابداری ثبت رقمی در سمت راست یک حساب را بدهکار کردن و ثبت رقمی در سمت چپ حساب را بستانکار کردن آن حساب می‌گویند .

ساده‌ترین شکل حساب به دلیل شباهتی که با حرف لاتین ( T ) دارد به نام

” شکل تی ” خوانده می‌شود که یک فرم ابتدایی می‌باشد و فقط توسط حسابداران به منظور تجزیه و تحلیل مسایل حسابداری و نیز توسط استادان در هنگام تدریس درس حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرد و الا در واحد های اقتصادی فرم‌های کامل چاپی که دارای ستون‌های متعدد می‌باشند به صورت اوراق جداگانه یا دفتر به کار می‌رود .

حساب‌های موجود در یک موسسه را از جهتی می‌توان به سه دسته تقسیم نمود :

۱-۵ حساب‌های دائمی

این حساب‌ها همان طوری که از نامشان پیداست ، دائمی هستند . یعنی ، فقط مربوط به یک دوره مالی نبوده ، مانده آن‌ها به دوره مالی بعد انتقال می‌یابد . حساب‌های ترازنامه ، از نوع حساب‌های دائمی می‌باشند . در پایان هر دوره مالی ، حساب‌های دائمی مانده گیری می‌شوند . سپس مانده‌های جدید در ترازنامه پایان دوره منعکس گردیده ، به دوره مالی بعد نقل می‌گردند . به حساب‌های دائمی ، حساب‌های واقعی نیز گفته می‌شود .

۱-۶ حساب‌های موقتی

این حساب‌ها ، که حساب‌های اسمی نیز خوانده می‌شوند ، با پایان یافتن دوره مالی بسته شده ، در نتیجه مانده آن‌ها به دوره مالی بعد انتقال نمی‌یابد . کلمه موقتی ، توصیف کننده خوبی برای این حساب‌هاست زیرا آن‌ها فقط در طی یک دوره مالی و به منظور طبقه بندی و محاسبه تغییرات حاصله در حساب حقوق صاحبان سرمایه افتتاح گردیده ، در طی این مدت ، تنها افزایش‌ها را نشان می‌دهند و نمی‌توانند کاهش‌ها را نشان دهند و سر انجام در پایان دوره مالی نیز بسته می‌شوند .

حساب‌های مربوط به صورت سود و زیان جزء حساب‌های موقتی می‌باشند . زیرا همان طوری که گفته شد ، مانده این حساب‌ها ( درآمد فروش ، خرید ، هزینه‌های مستقیم خرید ، برگشت از فروش و تخفیفات ، برگشت از خرید و تخفیفات ، تخفیفات نقدی خرید و فروش و کلیه هزینه‌ها ) به حساب خلاصه سود و زیان بسته می‌شوند . مانده حساب اخیر ، سود یا زیان ویژه دوره مالی است که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد . در نتیجه در پایان دوره مالی ، مانده‌ای از این حساب‌ها وجود ندارد که به دوره مالی بعد منتقل گردد.

۱-۷ حساب‌های مخلوط

این حساب‌ها ، همان طوری که از نامشان پیداست ، مخلوطی از حساب‌های دائمی و موقتی می‌باشند . بدین ترتیب ، در پایان دوره مالی ، با استفاده از تعدیلات ، آن قسمت از مانده حساب را که جزء حساب‌های موقتی است ( باید به صورت سود و زیان انتقال یابد ، یعنی در محاسبه سود یا زیان ویژه دوره مالی موثر است و به حساب خلاصه سود و زیان بسته می‌شود ) ، از آن جدا می‌نمایند و مابقی را که جزء حساب‌های دائمی است ، به ترازنامه پایان دوره انتقال می‌دهند . پیش پرداخت‌های هزینه ، پیش دریافت‌های درآمد از حساب‌های مخلوط می‌باشند .

۱-۸ دفتر روزنامه

اولین مرحله حسابداری مرحله ثبت فعالیت‌ها است . در این مرحله ، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی پس از تجزیه و تحلیل و تعین تأثیری که بر معادله حسابداری دارند

( تعیین حساب‌های بدهکار و بستانکار ) و تنظیم سندهای مربوط در دفتری به نام دفتر روزنامه یا همان دفتر ثبت اولیه به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می‌گردند .

باید به این نکته توجه کرد که ثبتی که در دفتر روزنامه انجام می‌شود ، ثبت دو طرفه نامیده می‌شود زیرا که هر دو طرف فعالیت مالی مورد توجه قرار می‌گیرد .بنابراین همواره توازنی بین حساب‌ها برقرار می‌باشد . قبل از پیدایش ثبت دو طرفه ثبت یک‌طرفه یا دفترداری ساده (دفترداری یک‌طرفه ) معمول بود ؛ که در آن یک طرف هر فعالیت مالی مورد توجه قرار می‌گرفت . چنین سیستمی برای مؤسسات بزرگ امروزی به هیچ وجه قابل استفاده نیست زیرا به علت عدم ثبت کامل یک فعالیت مالی ، کنترل صحت عملیات انجام شده غیر ممکن می‌باشد . همچنین امکان تهیه صورت‌ها و گزارش‌های مالی درست و قابل استفاده وجود ندارد .

مؤسسات مختلف با توجه به نوع و حجم کار ، دفاتر روزنامه متعددی را مورد استفاده قرار می‌دهند . به طور کلی می‌توان دفاتر روزنامه را به دو گروه تقسیم نمود :

۱-۹ دفاتر روزنامه عمومی

ساده‌ترین و متداول‌ترین نوع دفتر روزنامه ، دفتری است که آن را دفتر روزنامه عمومی یا دفتر روزنامه دو ستونی می‌نامند . این دفتر دارای دو ستون برای مبالغ بدهکار و بستانکار می‌باشد و برای انجام ثبت معاملات در تجارتخانه‌ها و مؤسسات کوچک کفایت می‌کند . البته با توجه به نوع کار و حجم فعالیت‌های مؤسسات مختلف و به منظور کم کردن میزان کار دفترداری ، می‌توان ستون‌های دیگری نیز به دفتر روزنامه دو ستونی اضافه کرد .

۲-۱ حسابداری مدیریت چیست؟

حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه‌گیری برای گرداوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه‌ای را هدایت می‌کند و ارزشهای فرهنگی را که برای به‌دست‌آوردن هدفهای استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت می‌کند.

در این تعریف از حسابداری مدیریت چهار عقیده کلیدی گنجانده شده است. این عقیده‌ها شامل: ماهیت، محدوده، هدف و شاخصهای حسابداری است.

۱ـ حسابداری مدیریت، از نظر ماهیت، یک فرایند اندازه‌گیری است.

۲ـ محدوده حسابداری مدیریت شامل اطلاعات عملیاتی مانند نقص یا کمبود واحدهای تولیدشده است.

۳ـ هدف از حسابداری مدیریت کمک به یک سازمان به‌منظور رسیدن به هدفهای استراتژیک کلیدی تعیین شده است.

۴ـ اطلاعات مناسب در حسابداری مدیریت سه شاخص بارز دارند:

شاخص فنی: بالا بردن درک پدیده اندازه‌گیری و گرداوری اطلاعات مربوط برای تصمیمهای استراتژیک،

شاخص رفتاری: تشویق و ترغیب اعمالی که با هدفهای استراتژیک سازمان سازگارند،

شاخص فرهنگی: حمایت و یا خلق یک رشته ارزشهای فرهنگی تقسیم شده در یک سازمان.

این تعریف از حسابداری مدیریت شامل بعضی عقایدی است که با دیگر تعریفها در این حوزه فرق می‌کند. مثلاً انجمن حسابداران مدیریت (IMA) به‌عنوان مجمعی حرفه‌ای، حسابداری مدیریت را چنین تعریف می‌کند:

“حسابداری مدیریت عبارت است از فرایند تشخیص، اندازه‌گیری، جمع‌آوری، تحلیل، تهیه، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیتهای سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه”.

حسابداری مدیریت همچنین شامل تهیه گزارشهای مالی برای گروههای غیرمدیریتی همانند سهامداران، بستانکاران، اعتباردهندگان و صاحبنظران مالی است.

مقایسه تعریف انجمن حسابداران مدیریت با تعریفی که در این مقاله استفاده شد چند اختلاف اصلی را آشکار می‌سازد:

* تعریف انجمن حسابداران مدیریت به‌شدت بر آنچه حسابداری مدیریت انجام می‌دهد متمرکز است. اما تعریف ارائه شده در این مقاله بر هدف فعالیتها که همانا دستیابی و حفظ هدفهای استراتژیک است، تاکید دارد.

* تعریف انجمن حسابداران مدیریت تنها شامل اطلاعات مالی می‌شود در حالی‌که در تعریف ارائه شده در این مقاله علاوه بر اطلاعات مالی، اطلاعات عملیاتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در صورتی‌که موسسه‌ای قصد دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن را داشته باشد هر دو گروه از اطلاعات پیشگفته برای موسسه پراهمیت و حساس است.

* در تعریف انجمن حسابداران مدیریت، بخشی از حسابداری مدیریت شامل گزارشهای غیرمدیریتی برای مقاصد مالیاتی است. البته این نیز وظیفه مدیریت است، اما این گزارشها نه‌تنها باید قوانین و احکام قرارداده شده را تایید کنند بلکه باید نوعی اطلاعات استراتژیک را که مورد نیاز مدیریت است نیز فراهم آورند.

* سرانجام تعریف انجمن حسابداران مدیریت درمورد شاخصه‌های اطلاعات حسابداری مدیریت مسکوت می‌ماند. در حالی‌که در تعریف ارائه شده در این مقاله، شناخت ثابتی از شاخصه‌های حسابداری مدیریت ارائه می‌شود.

۲-۲ طبیعت و محدوده‌های حسابداری مدیریت

سیستمهای حسابداری مدیریت نتایج اندازه‌گیریهای مالی وغیرمالی فعالیتهای عملیاتی را گزارش می‌کنند. این سیستمها همچنین به پروژه‌ها و طرحهای عملیاتی آینده نیز کمک می‌دهند. یکی از نمونه‌های اطلاعاتی که مدیران به آن نیازمندند، بهای تمام‌شده محصول و اندازه‌گیری تحویل تولیدات بموقع است.

این اقلام دونوع از انواع اندازه‌گیری است که حسابداری مدیریت با آن سروکار دارد.

بهای تمام‌شده مثالی است از اندازه‌گیری که در اصطلاحات مالی بیان می‌شود، در حالی‌که تحویل بموقع مثالی است از اندازه‌گیری عملیاتی.

آموزش تولیدکنندگان برای اندازه‌گیری، جمع‌آوری، گزارش، تفسیر و ارائه این اطلاعات به مدیران، موضوع حسابداری مدیریت است.

روشهای اندازه‌گیری مختلفی برای پدیده‌ها وجود دارد. برای مثال بهای تمام‌شده محصول یا توانایی سوداوری آن را به چندین روش می‌توان محاسبه کرد. به همین ترتیب کیفیت را نیز می‌توان با استفاده از تنوع روشها اندازه گرفت.

هر عملیات مالی و غیرمالیِ درخور اندازه‌گیری ممکن است تحت شرایط خاصی مفید و سودمند باشد. درک روشهای چندگانه اندازه‌گیری و دانستن زمان و چگونگی استفاده از‌ آنها قسمت اصلی مطالعه حسابداری مدیریت است.

۲-۳ هدف حسابداری مدیریت‌ـ مثلث استراتژیک

هدف اساسی حسابداری مدیریت کمک به سازمان به‌منظور به‌دست آوردن اصول استراتژیک آن سازمان است. فراهم آوردن این اصول نیازهای مشتریان و دیگر سهامداران را برآورده می‌کند.

استراتژی راهی است که به‌کمک آن، شرکت خود را از دیگر رقیبان متمایز می‌سازد و جایگاه خود را پیدا می‌کند.

امتیازات رقابتی برروی سه بُعد کیفیت، زمان و بهای تمام‌شده یا هزینه استوار است.

مشتریان انتظارات مختلفی از حالات و کیفیت قابل اعتماد به محصول دارند. آنها بهای تمام‌شده، زمان و چگونگی تحویل محصول یا خدمتشان را درنظر می‌گیرند.

برای راضی نگه‌داشتن مشتریان و رقابت با سایر تولیدکنندگان باید به‌صورت همزمان روی سه بُعد کیفیت، هزینه و زمان رقابت کرد. این سه عنصر یک مثلث استراتژیک را تشکیل می‌دهند.

* کیفیت، تجربه کلی یک مشتری با یک محصول است که خصوصیات فیزیکی و امکانات آن محصول و قابلیت اعتماد به کارایی امکانات آن را دربر می‌گیرد. کیفیت همچنین شامل خدمات‌دهی این امکانات مانند خدمات پس‌از فروش و سطح کارایی خدمات انجام شده به‌وسیله یک سازمان است.

* بهای تمام‌شده یا هزینه، شامل منابع مصرف‌شده به‌وسیله تولیدکنندگان و سازمانهای حمایت‌کننده آنها مانند عرضه‌کنندگان و فروشندگان است. بهای تمام‌شده محصول شامل کل حلقه ارزش یعنی کل تشکیلات از عرضه‌کننده تا خدمات‌دهی بعداز فروش و مصرف‌کنندگان یا کسانی که برای مشتریان ارزش افزوده به‌وجود می‌آورند می‌باشد. با این تعبیر بهای تمام‌شده مشتریان شامل بهای تمام‌شده حمایت‌کننده و مصرف‌کننده محصول است، که این معمولاً بهای تمام‌شده مالکیت نامیده‌ می‌شود.

* زمان یعنی مدتی‌که طول می‌کشد تا شرکت پس از اعلام نیاز محصول را در دسترس مشتری قرار دهد، یا مدتی که شرکت قادر است محصولاتش را با امکانات جدید یا تکنولوژی نوآوری شده با سرعت توسعه دهد و آن را در سریعترین وقت به بازار عرضه کند. همچنین زمان شامل صرف وقت جهت کامل‌کردن حلقه فعالیتها نظیر شروع تا پایان تولید می‌شود.

۲-۴ طبیعت حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت برای تحکیم نقش فعالیتهایش در استراتژی سازمان باید به فراهم آوردن اطلاعات مربوط به سه اصل استراتژیک کیفیت، هزینه و زمان کمک کند. این اطلاعات شامل:

۱ـ جمع‌آوری اطلاعات از فعالیتهای روزانه مدیران که با اصول استراتژیک سازمان مرتبط است،

۲ـ افزایش توانایی مدیران برای تاثیرگذاری در تمام عملیات اقتصادی انجام شده به‌منظور کسب اصول استراتژیک سازمان یا به‌عبارت دیگر افزایش میزان تاثیرگذاری مدیران در مجموعه عملیات مرتبط با مشتریان، عرضه‌کنندگان و فروشندگان در جهت استراتژیهای سازمان، و

۳ـ فراهم‌آوردن دیدگاهی وسیع از استراتژیها و فعالیتهای سازمان است.

ارتباط با فعالیتهای روزانه

برقراری ارتباط بین فعالیتهای روزانه هر فرد در سازمان با موضوعهای استراتژی مدون‌شده از اهمیت خاصی برخوردار است.

یک شرکت کامپیوتری در ایالات متحد بر خود می‌بالید که در استراتژی‌اش چنان ارتباطی ایجاد کرده که هر کسی در هر سطحی در سازمان از هدفهای شرکت با خبر است. بعضی از منتقدان و شکاکان که از بیرون به شرکت نگاه می‌کردند تصمیم گرفتند که از این ادعا امتحان به‌عمل آورند. آنها از یک نظافتچی که در آن شرکت کار می‌کرد در مورد شغلش و ارتباط آن با هدفهای سازمان سئوال کردند. نظافتچی پاسخ داد که: “هدف سازمان ما کاهش بهای تمام‌شده محصولات است. بخشی از بهای تمام‌شده محصولات ما را هزینه انبارداری مواد و قطعات تشکیل داده است. ما اخیراً شیوه‌مان را به‌روش نگهداری محصولات به‌صورت آنی و بموقع که باعث کاهش هزینه‌های انبار می‌شود تغییر داده‌ایم. این بدان معنی است که عرضه‌کنندگان ما محصولاتشان را هر دو ساعت به ما تحویل می‌دهند. اگر من محل این بارگیری را قبل از اینکه محموله‌های بعدی برسند تمیز نکنم ما نمی‌توانیم تحویل را بموقع انجام دهیم و این‌کار روند و برنامه تولید را به‌تعویق می‌اندازد و در نهایت مجدداً باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات می‌شود. همچنین با این‌کار می‌توانیم باعث ایجاد ارزش افزوده برای عرضه‌کنندگان شویم”.

فایل کامل این تحقیق ۴۰ صفحه بصورت ورد WORD مرتب و فونت بندی شده می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »